Přípravná třída

 

Obecné informace

 • Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy. 
 • Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. 
 • Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti (naleznete v záložce "zápis do PT") zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií.
 • Ve třídě je 10-15 dětí

 

Pro které děti je přípravná třída určena:

1. s odkladem školní docházky

2. s jazykovým znevýhodněním ( děti cizinců)

3. s grafomotorickými obtížemi

4. se sníženou koncentrací pozornosti

5. s logopedickými obtížemi

6. s poruchou koncentrace pohybu

7. se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

 

Organizace docházky:

8:00 – 11:40 hod.

 

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů:

1. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky s doporučením OPPP

2. termín doručení přihlášky s doporučením OPPP

3. dítě sociálně znevýhodněné

4. dítě rodiče samoživitele

5. dítě ze spádové oblasti školy

6. dítě, které má v naší ZŠ nebo MŠ sourozence

7. dítě z Prahy 5

 

Obsah vzdělávání ( dle ŠVP PV):

Prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a prostoru, utváření pozornosti a paměti pro učení,  podpora estetického projevu dětí, důraz je kladen na výtvarnou, hudební i tělesnou výchovu a praktické dovednosti.V rámci předškolního vzdělávání je zahrnuta každodenní vycházka.

 

Další informace:

 • možnost navštěvovat školní družinu – ranní ( od 6,30 hod) či odpolední ( do 17,30 , v pátek do 17,00) - za stanovený poplatek , v návaznosti na provoz přípravné třídy
 • oběd  a dopolední svačina ve školní jídelně
 • účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. třídy příp. MŠ
 • možnost využití tělocvičny ZŠ ke sportovním činnostem

 

Seznam věcí:

 • Penál
 • Kapsář nebo kufřík
 • Obyčejnou tužku
 • Malé pravítko
 • Ořezávátko
 • Vodové barvy
 • Kelímek na vodu, hadřík
 • Štětec plochý č. 8 a kulatý č. 8 a č. 10
 • Zástěrku nebo staré tričko na malování
 • Nůžky
 • Modelovací podložku
 • Noviny nebo umělohmotný ubrus na malování
 • Přezutí
 • Malý polštářek (shodný s družinovým)

 

Věci  na tělocvik: vše podepsané

 • cvičky do tělocvičny (ne černou podrážku),
 • tričko, trenky (kraťasy), tepláky

 

Věci na ven – dle počasí, vhodné sportovní oblečení a obuv

 

Potřeby na hygienu: 1x balení papírových kapesníků, malý ručníček

 

Provozní řád školní jídelny

 

 Provozní řád pro základní školu vč. přípravné třídy ke stažení zde.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo