aktuality

Školní rok 2019/2020

Organizace zahájení školního roku 2019/2020

1. Organizace prvního týdne pro prvňáčky

 „ Vítáme ve škole naše nové prvňáčky a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového“

 Pondělí 2. 9. 2019

 7,40 – 7,50  - slavnostní zahájení -  šk. roku,  sraz na parkovišti u bočního vchodu do školy.

Prvňáčky povedou do tříd naši žáci z 9. ročníku, rodiče budou mít čas na fotografování svých dětí ve třídě.

8,05 – uvítání dětí paní učitelkou a vedením školy, poté se rodiče odeberou do školní družiny k vyřízení dalších formalit – (např.obědy, školní družina)

Přibližně v 8,30  skončí pro prvňáčky 1. den vyučování a následuje třídní schůzka rodičů. Děti budou čekat na své rodiče ve školní jídelně.

 úterý 3. 9. 2019 – úterý 10. 9. 2019  -  přechodný režim =  výuka + poznávání školy a okolí v době od 8,00  do 11,40 hodin.

 od 11. 9.  2019 – výuka dle rozvrhu hodin

 2. 9. 2019nebude pro žáky PT +  ZŠ  zajištěn oběd

  

2. Vyučování  pro  2. – 9. třídu

 2. 9. 2019 -   jedna vyučovací hodina -  do 8,45  - děti přihlášené do 30.8. 2019,  přechází do ŠD – která je v provozu do 14,00

 3. 9. 2019 –  2. – 9. ročník - 4 vyučovací hodiny – do 11,40 hodin

 od 4. 9. 2019 – vyučování na 1. i  2. stupni podle stálého rozvrhu – bez odpoledního vyučování

 od 16. 9. 2019 – všechny třídy dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování 

 

3. Školní družina

 otevřena           2. 9. 2019     od 8,45 – 14,00 ( pro předem přihlášené žáky PT a 2. tříd)

                        od 3. 9. 2019    - v plném provozu – ranní + odpolední                                       

 4. Školní stravování

 2. 9. 2019nebude pro žáky PT +  ZŠ  zajištěn oběd

 od 3. 9. 2019    -  ŠJ v plném provozu

 upozornění :  strávníkům, kteří nebudou mít do 3. 9. 2019 uhrazeno stravné na září, nebude od 4. 9.2019 vydán oběd

5. Provoz  MŠ

 od 2. 9. 2019 – provoz ve všech odděleních v plném rozsahu 

 

Sboreček zpíval v domově důchodců a v domově pro mentálně postižené

V domově důchodců jsme měli dokonce možnost se se staříky pozdravit. V domově pro mentálně postižené to bylo náročnější zpívání, ale v obou zařízeních z toho měli velkou radost. 

Nový časopis Páťák
 
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vás informovali, že začal vycházet nový časopis o školách na Praze 5 „Páťák“. Můžete si jej přečíst na www.zpravodajpatak.cz

 

Stavitelé města


V dubnu 2019 se naše škola účastnila projektu zaměřeného na změnu klimatu, Stavitelé města III. Během dvou dnů se žáci nejprve teoreticky seznámili s tím, co je změna klimatu, co způsobuje a jak se jí bránit. Dále žáci vyšli do terénu, tedy okolí školy, kde badatelskou činností a dotazováním kolemjdoucích zjišťovali environmentální nedostatky. Zjištěné informace následně vyhodnocovali a zpracovali do prezentací. Současně navrhovali opatření na zlepšení situace. Ty nejlepší nápady na zlepšení jsme dali do jedné prezentace, kterou odprezentovali tři vybraní žáci - Magda Linhartová, Martin Janovský a Pavel Fiedler - na Magistrátu hlavního města Prahy v závěrečné soutěži před odbornou komisí. Prostory velkého zasedacího sálu, dalších 8 škol a čtyřčlenná komise z řad Zastupitelstva HMP vzbudily v našich žácích notnou dávku nervozity, kterou však zvládli a odprezentovali vše se ctí. Nakonec jsme skončili v první desítce. Sice každý žák dostal několik drobných dárečků, dle mého však byly největší odměnou zkušenosti, které děti možná nedocení dnes, ale až za pár let. Já osobně jsem na ně za jejich odvahu hrdý.


Petr Bárta
 

KVĚTINOVÝ DEN – VÝSLEDKY

Jméno

POČET prodaných kytiček 

Výtěžek

Petro, Vojta, Šimon O.

485

14184

Vláďa, Natka V.

308

7387

Simona, Bára Š., David Kunst

250

6468

Štěpán, Jasmína

208

5359

Radim, Ríša, Radek

196

4704

Max, David Sýkora

183

5597

Narek, Jirka, Marek

152

6133

Bára D., Klára

142

4140

Filip, Patrik, David Sl.

115

1439

Kačka, Šimon Dv.

95

2638

Nikola, Natka K., Billy

88

1935

Matěj, Tomáš

81

3066

Celkově jsme prodali 2303 kytiček a přispěli na prevenci proti rakovině částkou 63 050 Kč. 

Děkujeme všem statečným prodejcům i v zimě. AK.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
 
Vážení rodiče,
kódový seznam  dětí přijatých  do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  naleznete zde.
Do pátku 3.5.2019 obdržíte na Vámi uvedenou  emailovou adresu  rozhodnutí o přijetí spolu s  uvedením dalšího  postupu.
 
Publikováno : 29.4.2019, PhDr. Simona Vlčková

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2019/2020 jsme pro vás připravili níže:

Organizace  školního roku  a  informace školní družiny  .

 Rozpočet na rok 2019 a   střednědobý výhled rozpočtu na 2020 - 2021. 

 

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a žádost o příspěvek na rok 2019.

Vyhledávání

 

 

 

Pověřencem GDPR pro naši školu je Mgr. Lucie Kolářová   (poverenec@praha5.cz,       tel: +420 602 587 588)  více informací naleznete na: základní údaje pověřenec

           

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo