aktuality  

Slavnostní  zasazení lípy
 
Dne 1.  listopadu 2018 v 10 hodin jsme  slavnostně zasadili lípu. Český národní strom byl zapuštěn do země na počest 100. výročí založení republiky a zároveň nám připomíná i 110. výročí od vzniku  školy v Radlicích - 3.11.1908. Z každé třídy byli vybráni 2 zástupci, kteří se podíleli na tomto symbolickém aktu. Společnými silami zasadili kousek  "nového života".

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

Už samotné oslovení místními slibovalo atmosféru pohody a natěšenosti na vzájemnost. Ta byla hned patrná, když jsme dorazili. Hned se nás ujala paní Jozífková a také místní muzikanti, kteří se navíc vyznali v technice. Okamžitě holčičky velmi rychle a profesionálně nazvučili, mě půjčili místo mé kytary (která se nám ale hodila na zkoušku v parku) se vstupem a mohli jsme začít. Mohla jsem i krátce představit naši školu a na některé písničky se k nám spoluobčané přidali. Měli radost z živosti holek a i pestrého repertoáru. 

Jako odměnu (nic jsme nečekaly) nám místní kluci hned usmažili každé palačinku. Kluci byli věkem na pomezí prvního a druhého stupně a zejména ten starší si počínal jako naprostý profesionál, protože už to dělal po třetí, přece :)  

Hudby jsme užily (a mohli si užít nejen dospělí, ale právě i děti) na setkání ještě více: Dva výborní harmonikáři, kluk s tátou (Stárkovi) na bicí (bylo možné se k nim i přidat) a vrcholem večera byl poměrně známý režisér a hudebník Tomáš Štěrba, který hrál k ohni, kde jsme si pekli buřty, různé vypalovačky různých žánrů  60 -90. let 20. století velmi živě a s maximální šťávou. I malé děti na některé písničky blízko Tomáše tancovaly. Krásným zakončením celé akce byla jeho píseň, kterou složil své manželce, když se na Dívčí Hrady přestěhovali. Rodiče v náruči už s jemně ospalými velmi malými dětmi se ve tmě houpali do rytmu, poslouchali romantickou píseň a s krásným pocitem z celé akce odcházeli domů. 

Děti se na akci mohly dobře vyřádit: Holky i kluci si vyrobit draka, složit origami, nechat se namalovat, skákat v pytli, házet na plechovky a hlavně se vzájemně vytahovat v koši vysoko a daleko na strom a sjíždět zpět dolů (u toho se tak vyblbli a ani nepotřebovali asistenci rodičů). Přišli také chlapíci s různými zvířaty a tak nechat po sobě nechat lézt agamu nebo užovku černou bylo zajímavě kontaktní nejen pro děti, ale i pro nás dospělé (kluci přijdou i k nám do školy). Děcka se také mohla naučit moderní tanec od lektorky, která zde představila i svoji skupinku.

Na bleším trhu bylo možné zakoupit případně potřebné či zajímavé a navzájem jsme se informovali s lidmi o dvou projektech participativního rozpočtu: Stavba klubovny v daném místě a posilovací stanice (dřevo-kov-písek) dole pod kopcem. 

Celou akci uváděl jeden místní krásný vysoký narovnaný chlapík, stejně jako veškeré občerstvení a technické zázemí zařizovali pouze místní občané. Až by se nechtělo věřit, že v nějakém poměrně roztahaném kusu Prahy (Dívčí Hrady a Brabenčák) se budou lidé schopni takto zorganizovat a i zorganizovat vybírání financí. Na první pohled profesionální akce, ale právě tou srdečností a neformálností jsem tam měla potřebu zůstat až do konce (tj. od 15h do 21h). Kromě akcí jsem si právě s některými zajímavými lidmi (i Tomášem Štěrbou) mohla velmi dobře popovídat. 

Zažít město jinak se bude opět konat před Vánoci a to 16. prosince. Kromě možnosti si „sousedsky popovídat“ se můžete těšit na vystoupení Sborečku i společné zpívání koled. Předpokládám, že nebude chybět ani alespoň malý ohníček.

 Alena Kulhavá

________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.10. Oslava dne svatého Václava

Velmi příjemná procházka po Karlově mostě s dívkami z deváté a šesté třídy. Sochy, Vltava, památky, slunce, život. V katedrále sv. Víta pro některé první mše. Kněz mluvil o tom, že dobře vládnout může člověk, který dobře vládne sám sobě. A který hledá ve vládě vlastní růst a moudrost. Slunce mezitím dosáhlo docela vysokých teplot, že šlo v sadu hrušní a jabloní chodit i bosa. Podívaly jsme se k památnému jasanu a ochutnaly jablka z různých jabloní Strahovského sadu.

 

13.10. Slavnosti školy Prahy 5
 

S kolegyněmi Veronikou Šimůnkovou a Elenou Jasenickou a se zpěváky Sborečku jsme prožily krásný slunečný den instalací zdařilých prací žáků prvního i druhého stupně a také prezentací akcí naší školy. Přichystaly jsme i drobnou dílničku poznávání vůní. Děti si mohly vybrat některou posilujících mandal nebo velryby či skládané motýly. Nejvíce je ale zaujaly skládané papírové domečky. Sboreček zazpíval velmi dobře a znalost pohybu po pódiích se oproti loňskému roku pozitivně projevila. Všechny jako výtvarnice jsme mohly načerpat od kolegyní další inspirace do tvořivých činností a naopak kolegyně z jiných škol čerpaly inspirace od nás. Už se těšíme na další ročník a jste srdečně zváni.  

 

Kroužky
V přiloženém souboru naleznete seznam kroužků pořádaných na naší škole agenturou Kroužky.

 

Školní rok 2018/2019

Organizaci školního roku naleznete v příloze.  

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Rozpočet na rok 2019 a   střednědobý výhled rozpočtu na 2020 - 2021. 

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2018/2019 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku   a   důležité termíny  - sekce.

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a žádost o příspěvek na rok 2019.

Žádosti  je nutné odvzdalt  na OŠK ÚMČ Praha 5  Olivii Zemanové  nejpozději do 30.9.2018

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo