aktuality  

Bruslení ŠD

A ještě jedno bruslení

V pátek 23. 2. 2018 se ještě jednou pokusíme o zimní sport na zimním stadionu Bronzová. Děti můžete přihlásit na informační nástěnce při vyzvedávání nebo na tel. 774 100 305. S sebou brusle, teplé oblečení, rukavice, svačinu, pití, jízdenku nebo kartičku na dopravu a 20 Kč. 

Ze školy vyrážíme ve 14. hodin návrat kolem 17.hodiny. Brusle nelze na stadionu půjčit 

Zveřejněno 16.2.2018, Bc. Magdalena klímová

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ
 
Upozorňujeme všechny zájemce o zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019, že předběžná registrace bude probíhat prostřednictvím webové aplikace. Přístupna bude již od 1.2.2018. Odkaz na aplikaci naleznete zde: zapisdoms.praha5.cz/

 

Škola hrou
 

Školní rok 2017/2018

Den Prahy 5
 

Jsme rádi, že se Radnice Prahy 5 rozhodla uskutečnit setkání škol (dětí, rodičů, učitelů) v rámci dne Prahy 5: Jako učitelé jsme mohli navštívit učitelé z jiných škol, nasbírat inspirace. Rodiče, kteří  hlásí děti do první třídy si mohli udělat letmý obrázek o tvorbě školy. Děti si odnesly různé drobnosti, které pro ně žáci školy vyrobily. Zároveň celou dobu probíhala na pódiu vystoupení jednotlivých škol. U nás si přichystala pásmo 1.A, sboreček ve spolupráci se 4.B a 1.A. Představili jsme kromě cikánských písní také posvícenskou hru a tak s tímto svátkem seznámili i další občany Prahy 5.

Volby nanečisto
 

Žáci základní školy si měly rozmyslet, koho by volili v parlamentních volbách. Hovořili jsme o zdrojích a v diskusi po volbě žáci zdůvodňovali, proč volili tak, jak volili. Největším vítězstvím byla právě ta demokratická klidná diskuse.

Společná setkání druhého stupně
 

Jasmína z osmičky nám pověděla několik zažitých věcí z Egypta, neboť tam napůl žije. David přišel do školy povědět, jaké to je, když člověk v životě udělá velkou chybu a stráví čtyři roky ve vězení. Jak ho to promění i poškodí. Jak je důležité hledat štěstí v sobě a v kráse maličkostí a nechtít více, než člověk může mít.

Exkurse na Pražský hrad
 

V tlačenici to nebylo úplně ono, ale přesto vidět dlouhé prostory Pražského hradu se hned tak nepoštěstí. Krásné pokojíčky máme na kopci nad Vltavou J

PROJEKTOVÝ DEN NA 1. STUPNI
 

Dne 12. 12. 2017 proběhl na 1. a 2. stupni projektový den. Žáci přípravné třídy a 1. stupně si vybrali téma Stávám se čtenářem, který zpracovávali z různých úhlů pohledu pod vedením třídních učitelů.

Den jsme zahájili povídáním nad knížkou, kterou si každé dítě přineslo. Následovalo výtvarné zpracování a práce s textem. Na závěr si každý žák vyrobil svoji vánoční ozdobu, napsal do ní název své knížky a pověsil na stromeček.

Projektový den se natolik vydařil, že se bude na jaře opakovat. Už teď se všichni těšíme!

 

17. 12. 2017                                                                                    Třídní  učitelé 1. stupně a přípravné třídy

Plavecký výcvik

Plavání žáků 3. tříd  probíhá od 1.12. 2017 do 26.1.2018.  

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

Školní rok 2016/2017

Sběr papíru
V letošním školním roce proběhl 16. ročník soutěže ve sběru starého papíru nazvaný – Soutěž s panem Popelkou, do kterého se již tradičně zapojila i naše škola. Do soutěže přispěli svým dílem kromě žáků 1. stupně i žáci přípravné třídy,žáci 6. ročníku a malí sběrači z mateřské školy Nad Laurovou.
Nejlepší z nich byli jako každoročně za své úsilí odměněni malým dárkem.
Celkem jsme nasbírali 6 690 kg starého papíru!
Všem zúčastněným žákům děkujeme, přejeme krásné prázdniny a společně se těšíme na další ročník soutěže.
V přiloženém dokumentu se můžete podívat na konkrétní množství papíru nasbíraného jednotlivými třídami.

  

Beseda s režisérem

 

Jak vzniká film? Co obnáší práce režiséra? To se žáci naší školy dozvěděli při besedě s režisérem Janem Zajíčkem, která se uskutečnila 22. 6. Beseda byla doplněna ukázkami jeho práce.

Den pro šťastný úsměv
 

V pátek 16. června žáci 1. stupně strávili zábavné dopoledne pod širým nebem na akci Den pro šťastný úsměv. Zúčastnili se mnoha soutěží, zhlédli pohádku, vyslechli si bubnování. Ze soutěží si odnesli pocit příjemně stráveného dopoledne a drobné dárky.

Radlický šestiboj
 

Ve čtvrtek 8. 6. proběhl již 5. ročník Radlického šestiboje. Své síly opět poměřili žáci celého I. stupně a přípravné třídy na sportovním hřišti ZŠ Výmolova. Počasí nám přálo a účastníci si odnesli spoustu pěkných zážitků.

                                                                                                         učitelky I. stupně

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ 

Ve středu 21.3.2018  v době od 14,00 do 17,30 hodin zveme všechny zájemce  na Den otevřených dveří do budovy ZŠ. Zápis do 1. tříd pro  následující školní rok se uskuteční ve středu 4. dubna 2018. Podrobnější informace o zápisu budou  zveřejněny v průběhu února v příslušné sekci.

  Publikováno  17.1.2018, PhDr. Simona Vlčková

______________________________________________________________

Rozpočet na rok 2018 a   střednědobý výhled na 2019 - 2020.

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2016/2017 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny šk. roku 17/18 sekce.pdf

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a  žádost  o příspěvek

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo