aktuality

Vážení žáci, milí rodiče,
 
od 2.11.2020 pokračuje distanční výuka, mateřská škola v běžném provozu.Více o distanční výuce v záložce distanční výuka.
 
Budoucí scénař otvírání škol má být představen v pátek 30.10.2020. V následujícím týdnu Vás pak budeme zajisté informovat.
 
_______________________________________________________________________________________________________
Milí žáci, 
 
v příštím týdnu (19.-23.10.2020) sledujte celoškolní streamování a hrajte KAHOOT kvíz, každý den vždy od 11:30. Témata budou:
 
Pondělí (19.10.) Jak dobře znáš Harryho Pottera?
Zahraj si Kahoot kvíz na mobilu (do 15.11.2020): PIN 09590604
 
Úterý (20.10.) Vývoj písma
Zahraj si KAHOOT kvíz na mobilu (do 16.11.2020): PIN 08164953
 
Středa (21.10.) Jakýpak jsi Evropan?
Zahraj si Kahoot kvíz na mobilu (do 17.11.2020): PIN 07208974
 
Čtvrtek (22.10.) Krtek v Praze aneb pražské metro 
Zahraj si Kahoot kvíz na mobilu (do 18.11.2020): PIN 09015179
 
Pátek (23.10.) Po kuchařskou čepicí - technické problémy, stream neproběhl
I tak si můžete KAHOOT alespon záhrat na svém mobilu  (do 19.11.): PIN 01024027
 
 
Návod jak na to, zde: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
SOUTĚŽ NA FECEBOOKU
Pro žáky školy, první vyhrává ;-) 
Máš rád(a) sladké? Nebojíš se výzev, baví Tě hádat a soutěžit? Chceš zase o něco lépe poznat svoji školu?
Skvělé! Tento dortík vyhraje ten, kdo určí busty osobností na průčelí (nad vchodem) naší školy. Do komentářů na FB napiš celá jejich jména a příjmení, kdy žili a čím se zasloužili být doživotně na budově školy.
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vážení žáci, milí rodiče,
 
od 14.10.2020 pouze distanční výuka, matřská škola (budova Nad Laurovou) v běžném provozu.Více o distanční výuce v záložce distanční výuka.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě avizovaných opatření MZ a MŠMT ČR, která začnou platit od pondělí 12. 10. 2020 po dobu 14 dní, Vás informujeme o plánovém provozu školy:

- Provoz tříd 1. stupně (PT, 1. – 5. ročník) a provoz školní družiny zůstává bez nových omezení, tedy ve stejném režimu, jako doposud, výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů.

- Změnou organizace školního roku jsou ministrem školství  prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, tedy v termínu  26. – 30. 10. 2020.

- Druhý stupeň po třídách rozdělen, přičemž žáci budou navštěvovat školu vždy jen jeden týden a druhý budou mít nastavenou distanční výuku. Primárním cílem tohoto opatření je snížit prezenční počet žáků na druhém stupni ve škole. Rozdělení tříd bude nastaveno takto:

12.-16.10.2020 prezenční výuka dle platného rozvrhu pro 6.A a 8.A/ distanční výuka pro 7.A a 9.A (viz záložka distanční výuka na webu školy)

19.-.23.10.2020 prezenční výuka dle platného rozvrhu pro 7.A a 9.A/distanční výuka pro 6.A a 8.A (viz záložka distanční výuka na webu školy)

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáci v distanční výuce mají automaticky odhlášený oběd, pro případný výdej obědů kontaktujte jidelna@zsradlicka.cz, 251 551 189

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,
 
abychom rozvíjeli Prahu 5 koncepčně a ke spokojenosti Vás všech, potřebujeme znát i Váš názor. Jaká by Praha 5 měl být v horizontu 2030+?
Prosíme Vás o pár minut času, které věnujete vyplnění anonymního dotazníku. Odpovídat můžete do 23.10.2020.
 
 
Dotazník k vyplnění v papírové formě pak bude k dispozici v obou budovách mateřské školy (Nad Laurovou a Na Pláni).
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 
od pondělí (5.10.2020) platí po dobu 2 týdnů nová opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která vedle již platných zavádí:
- zákaz zpívání v rámci hudební výchovy
- zákaz cvičení na 2. stupni (preference venkovních vycházek)
- volnočasové aktivity a kroužky v budově školy s maximálním počtem účastníků 10
 
Za celý tým ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice,
Mgr. Dalibor Neckář
ředitel školy 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády (omezení počtu osob ve vnitřních prostorách) jsme se rozhodli pro následující úpravu harmonogramu našich kroužků:

v týdnech od 5.10. 2020 do 16. 10. 2020 kroužky probíhat nebudou

V týdnu od 19. 10. 2020 si už lektoři budou děti vyzvedávat v původním termínu. Hodiny, které neproběhnou, odučíme v červnu 2021 nebo bude na druhé pololetí snížené kurzovné. Vše bude záležet na dohodě s lektorem a na situaci, která v naší zemi bude.

 Děkujeme za pochopení!

 Petr Blažek, jazyková agentura CAMBERWELL
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a přátelé škol celé Prahy 5, milí žáci,

zveme Vás ke spoluúčasti v komunitní akci určené primárně rodičům samoživitelům, ale nejen jim. Cílem naší charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným začátkem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum.

O co jde: pokoušíme se prostřednictvím webu spojit případné dárce a příjemce darů, užitečných k začátku školního roku. Žáci mohou žádat, jejich přání může být splněno. Osobní údaje žáka ani jeho zákonných zástupců nejsou zveřejňovány. 

Dítě nebo jeho zákonný zástupce napíší 2 až 3 věty o tom, proč si daný předmět přejí a jak ho chtějí využít. Do informací o sobě uvedete školu, kterou žák navštěvuje. Žádost nemusíte podávat pouze emailem, ale i osobně. Za naši školu je kontaktní osobou paní Helena Bradáčová, administrativní pracovnice školy (skola@zsradlicka.cz, 774 100 303).

Příklad:

Žák 3. třídy si přeje sportovní boty na fotbal, velikost 38. Svůj požadavek specifikujte co nejvíce, barva, značka.

Žákyně 2. třídy by ráda chodila do tanečního kroužku, který si rodina nemůže dovolit zaplatit, cena ročního kurzovného činí 4 500,-Kč. U těchto přání uvádějte přímo číslo účtu organizace, která volnočasovou aktivitu organizuje a dále, variabilní symbol a částku a kontakt na organizaci.

Žákyně 7. třídy by ráda začala nový školní rok s batohem Vans. Uvádějte barvu, tvar, model a další podrobnosti, případně ilustrační foto.

Info pro dárce (toho, kdo plní přání):

Vyberete si žáka či žákyni, kterému chcete pomoci. Můžete přispět finanční částkou nebo věcným darem novým či použitým.

V případě věcných darů se musí jednat o věci zachovalé, čisté, bez vad.

Vybranou věc doručíte na sběrné místo, kde bude vydána příjemci.

Můžete dát i vlastní nabídku:

Příklad:

Věc, kterou chcete darovat (oblečení, kniha, společenská hra), vyfotíte a uvedete její parametry, a komu je určena. V případě zájmu doručíte předmět na sběrné místo a tam bude vydána příjemci.

Předmětem daru jsou věci související s potřebami docházky do školy a volnočasových aktivit. Darovat není možné mazlíčky a potraviny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 je povinné zakrývání nosu a úst pro žáky 2. stupně ZŠ i při výuce

Více na webu MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Informace  k zahájení šk. roku 2020/2021

Milí žáci a vážení rodiče,

dne 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok. Těšíme se na Vás! V rámci nového školního roku 2020/2021 je však třeba mít na paměti několik důležitých i doporučení:

  • ve společných prostorách školy se jako rodič či návštěva pohybuji se zakrytými ústy a nosem 
  • dodržuji pravidla hygieny, využívám dezinfekci a často si myji ruce
  • pokud to jde udržuji sociální odstup od ostatních
  • hlídám si svůj zdravotní stav, nevystavuji sebe ani ostatní zbytečnému riziku
  • Doporučení Ministerstva dětí, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Podívejte se, prosím, na organizaci prvního týdne školy: Organizace prvního týdne školního roku 2020-2021

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Školní  rok  2019-2020

 

Vážení rodiče,

sděluji Vám několik důležitých informací:

1) Od středy 11.3.2020 jsou z rozhodnutí vlády uzavřeny všechny základní , střední a vyšší odborní školy na dobu neurčitou. Jakmile budeme mít k dispozici další informace budeme Vás protřednictvím našich webových stránek dále informovat.

2) Obědy  ve ŠJ  budou  po tuto dobu automaticky odhlášeny.

3) Informace pro rodiče dětí do 13 let :

  Formulář žádosti o  ošetřovné  potvrzený školou  zde.  V případě, že nemáte možnost si potvrzený formulář vytisknout,  je možné jej získat v úředních hodinách přímo ve škole vždy v pondělí a ve středu 8,00 - 11,00 hodin u hlavního vchodu.

Děkuji za pochopení.                    Mgr. Lumír Sokol, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________________________
Máme rádi školu - konference pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5

Městská část Praha 5 je zapojena do projektu MAP II, jehož úkolem je prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání. V konferenci vnímá příležitost ke sdílení inspirace a dobré praxe i k setkání rodičů a pedagogů.

Konference se z důvodů vyhlášení nouzového stavu nemohla uskutečnit. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pak, že hračky do školy nepatří

Na počátku tohoto školního roku přišel impulz, který způsobil v mém těle neobvyklou vlnu nadšení. Pan ředitel nás na jedné z úvodních porad seznámil s faktem, že městská část Praha 5 hodlá zafinancovat nákup 3D tiskárny do naší školy. Očekával jsem dodací lhůtu kolem jednoho až dvou školních let, avšak to jsem se mýlil. Během ........ celý článek naleznete zde

_______________________________________________________________________________________________________________
Sněženky a machři z Radlické
 

V termínu od 11. 1. do 18. 1. 2020 se vybraní žáci ze ZŠ Radlické zúčastnili týdenního lyžařského výcviku v Krkonoších. Žáci si podle všeho odnesli nejen mnoho nových zkušeností, ale i nezapomenutelných zážitků. Tuto skutečnost dokládají názory některých z nich: 

Týden na „lyžáku“ byl mnohem lepší než dovolená. Plno „suprově“ naladěných lidí. Skvělí instruktoři, kteří mě dokázali naučit za pár dní výborně lyžovat. Bylo tam vždy mnoho zábavy. Nebyla chvíle, kdy bych se nudil. Jedna z věcí, na kterou jsem se vždy těšil, bylo jídlo: snídaně, obědy i večeře. Kuchaři byli výborní. Snad ještě více jsem se těšil na chvíli, kdy jsme se večer sešli a instruktor (Zajda) začal hrát na kytaru. Neumím přesně písemně vyjádřit, jak báječný lyžařský výcvik to byl, ale mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky.    (žák 9. A) 

Doufám, že mohu za všechny zúčastněné říct, že jsme si to na lyžařském výcviku užili. Nejdříve jsem sice byla vším tak nějak překvapená a nedávala jsem této cestě velké naděje, ale později jsem poznala, že jsem se obávala úplně zbytečně. I skutečnost, že jsme po ruce neměli mobil, nás donutila více spolu komunikovat. Jednoduše, byl to .........celý článek naleznete zde  (žákyně 8. A)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Novoroční předsevzetí

Vážení a milí rodiče,

rádi bychom Vám jménem naší školy popřáli jen to nejlepší do nového roku. Věříme, že budeme i nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí pro Vaše děti. S příchodem roku 2020 se na Vás obracíme s prosbou, aby i z Vaší strany byla spolupráce se ZŠ Radlickou co největší. Neustále se totiž setkáváme s opakujícími se problémy u žáků, jako jsou pozdní příchody do školy, nedostatečná domácí příprava, nebo vzájemné nerespektující se chování mezi spolužáky. Pevně věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří i tyto nedostatky co nejvíce eliminovat. Děkujeme Vám předem za kooperaci nejen v těchto, ale i v jiných školních záležitostech. 

                                                    pedagogičtí  pracovníci

 

Nový časopis Páťák
 
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vás informovali, že začal vycházet nový časopis o školách na Praze 5 „Páťák“. Můžete si jej přečíst na www.zpravodajpatak.cz

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo