aktuality

Prosba o pomoc - SWOT analýza
Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s následující prosbou o pomoc.

Městská část se rozhodla zpracovat strategický dokument pro rozvoj školství Prahy 5 a k tomu potřebuje získat výchozí údaje. Z tohoto důvodu jsme byli požádáni o součinnost při získávání podkladů, kterými by měl být popis silných i slabých stránek naší školy, dále příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Tato data se získávají skrze online dotazník, o jehož vyplnění v těchto dnech žádáme žáky, rodiče i zaměstnance školy.

Podrobné informace obdrží každý žák v písemné podobě do ŽK.

Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné. Pokud se šetření z jakýchkoliv důvodů nechcete účastnit, je pro Vás
věc uzavřena. Pokud se rozhodnete škole, školství a naší prosbě vyhovět, prosíme o vyplnění do 21. 6. 2019. Velice Vám za Vaše zamyšlení a názory děkujeme.

vedení školy

 

ISIC Školák

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz  je oficiálním průkazem žáka školy, funguje jako čipová karta do jídelny a do budoucna na vstup do školy a k evidenci docházky. 

Podrobnější informace a Žádost  o vystavení průkazu  nyní Vaše děti donesou v listinné podobě  domů.

                                                                                                                                  vedení školy

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obhajoby absolventských prací

V pátek 17. 5. 2019 se od 8:00 do 13:30 konaly v ZŠ Radlické obhajoby absolventských prací žáků 9. A.

Samotným obhajobám předcházel dlouhodobý proces, který započal výběrem jednotlivých témat a přidělením garantů. Následovaly pravidelné konzultace s vyučujícími, při kterých žáci zdokonalovali svá osobitá „díla“. Vrcholem celého procesu se stala právě obhajoba, kde žáci prostřednictvím prezentací představili několik zajímavých témat, např. Život v oceánech, Idoly teenagerů, Osudové osmičky v našich dějinách aj.

Absolventi si museli dávat pozor nejen na obsahovou stránku, ale i na formu prezentace a kultivovaný ústní projev. Šestičlenná porota vyučujících hodnotila navíc i schopnost absolventů zodpovědět otázky k danému tématu.

Přítomni byli také žáci 7. A a 8. A, kteří zde sehráli roli publika, zároveň však vyplňovali pracovní listy, jejichž obsahem bylo též hodnocení absolventů. Většina žáků z 9. A přistupovala ke zpracování absolventské práce zodpovědně, což se nakonec odrazilo i ve výsledcích obhajob.

                                                                                                                                                            Mgr. Pavla Růžičková 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
 
Vážení rodiče,
kódový seznam  dětí přijatých  do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  naleznete zde.
Do pátku 3.5.2019 obdržíte na Vámi uvedenou  emailovou adresu  rozhodnutí o přijetí spolu s  uvedením dalšího  postupu.
 
Publikováno : 29.4.2019, PhDr. Simona Vlčková
______________________________________________________________________________________________________________
Benefiční prodejní výstava obrazů


Děti, rodiče, učitelé a přátelé školy namalovali obrazy a 28.3. a v následujících týdnech si opět děti, rodiče, učitelé a přátelé školy obrazy různých autorů koupili. Některé obrazy nám i zdobí školu. Začátek vernisáže doplnilo krátké vystoupení Sborečku a také Natálky Moudřichové na flétnu. Žákyně osmé a deváté třídy pomáhaly s přípravou a organizací. Dvě organizace, do kterých putují peníze, vybrali děti a to kočičí útulek na Praze 5 a na hospic, kde pracuje babička Jasmíny el-Welailly. Do třetice přibyla organizace na záchranu pralesa a moře. Celkově se vybralo 11 500 Kč a z toho
3066 Kč putuje na očkování a zdravotní péči o kočky www.santakocici.cz
4217 Kč putuje do hospicu na pomůcky proti proleženinám www.umirani.cz
a 4217 Kč putuje na koupi kousku deštného pralesa na Sumatře, hlídku proti pytlákům (kde jsou zaměstnaní přímo Indonésané) a na sběr odpadků z pobřeží moře v Indonésii. www.pralesdetem.cz www.oceandetem.cz                                                                                                                         
Děkujeme všem malířům i kupcům, pomohli jste dobrým věcem.

Soutěž  Talenty pro firmy

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 uskutečnila Hospodářská komora České republiky pražské kolo odborné soutěže Talenty pro firmy, v níž podporuje posilování polytechnické výuky. Zúčastnili se jí žáci z 5.A - Jan Pejchal, Daniel Brabec a Marek Rambousek a spolu se studenty SPŠE Ječná vytvořili skvělý a dobře spolupracující tým.

Zadáním soutěže bylo zhotovení funkčního pohyblivého modelu ze stavebnice Merkur přesně podle návodu v časovém limitu. Model lanovky trvalo sestavit šesti žákům necelé tři hodiny. Vyzkoušeli si při ní jemnou motoriku, zručnost, technické a logické myšlení, dostávalo se jim vysvětlení s přesahem do praxe. Společná mravenčí práce však přinesla nádherný výsledek - nejen nové zkušenosti a zážitky, ale též první místo a možnost znovu se potkat v národním kole. Těšíme se na shledání.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy a přejeme jim, ať získané zkušenosti dovedou uplatnit i v běžném životě.

 MgA. Veronika Šimůnková

______________________________________________________________________________________________________________
Olympiáda v AJ

Dne 18.2. 2019 se zúčastnila naše žákyně  Jasmine El Welaily z 8.ročníku obvodního kola olympiády v AJ  v DDM Praha 5,  kde obsadila ve velké konkurenci  krásné 2. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřejeme.

 

 

Kroužky
V přiloženém souboru naleznete seznam kroužků pořádaných na naší škole agenturou Kroužky.

 

Školní rok 2018/2019

Organizaci školního roku naleznete v příloze.  

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

Harmonogram ukončení šk. roku naleznete zde.

 

Výsledky zápisu do 1. třídy naleznete v sekci Zápis do 1. třídy.

 Rozpočet na rok 2019 a   střednědobý výhled rozpočtu na 2020 - 2021. 

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2018/2019 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku   a   důležité termíny  - sekce.

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a žádost o příspěvek na rok 2019.

Vyhledávání

 

 

 

Pověřencem GDPR pro naši školu je Mgr. Lucie Kolářová   (poverenec@praha5.cz,       tel: +420 602 587 588)  více informací naleznete na: základní údaje pověřenec

           

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo