aktuality

Školní rok 2019/2020

Lyžařský výcvikový kurz
 
Všichni účastníci LVK  jsou v pořádku na místě, počasí je zatím příznivé. Po rozřazení do družstev se všichni aktivně zapojují a zepšují své dovednosti na svahu.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Novoroční předsevzetí

Vážení a milí rodiče,

rádi bychom Vám jménem naší školy popřáli jen to nejlepší do nového roku. Věříme, že budeme i nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí pro Vaše děti. S příchodem roku 2020 se na Vás obracíme s prosbou, aby i z Vaší strany byla spolupráce se ZŠ Radlickou co největší. Neustále se totiž setkáváme s opakujícími se problémy u žáků, jako jsou pozdní příchody do školy, nedostatečná domácí příprava, nebo vzájemné nerespektující se chování mezi spolužáky. Pevně věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří i tyto nedostatky co nejvíce eliminovat. Děkujeme Vám předem za kooperaci nejen v těchto, ale i v jiných školních záležitostech. 

                                                    pedagogičtí  pracovníci

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Navštívil nás Mikuláš
Dne 5.12.2019 připravili žáci z 9.A pro mladší děti návštěvu Mikuláše ve společnosti andělů a čertů. Žáci prvního stupně zazpívali návštěvníkům písničky nebo zarecitovali básničky.  Mikuláš přečetl z Pekelné knihy, jak moc jsou děti ve škole snaživé a spolupracují. Za odměnu pak děti od andílků dostaly malý dárek a někteří „zlobivci“ i kousek uhlí jako připomínku, co mohou do příštího roku zlepšit. 

 

Pozvánka
 
Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, rádi bychom vás pozvali na zajímavou přednášku týkající se čínské medicíny. Více informací naleznete v přiloženém letáčku zde. 

 

Výstava Příběhy našich sousedů
 
V prostorách naší školy byla instalována výstava Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Příběhy pamětníků ukazují, jak bývalé režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

 

Výjezdy na školu v přírodě a lyž. výcvik
 
V příloze naleznete tabulku výjezdů.

 

Den Prahy 5
 
Na stánku jsme ukázali výrobky z naší školy, aby se kolegyně z jiných škol mohly inspirovat. Nerozhodní rodiče se mohli informovat i z letáků a z povídání s námi o naší škole. Součástí byla také kampaň v rámci zlepšení bezpečnosti internetu pro děti.  Vystoupil zde i Vít Klusák a uvedl svůj dokument „V síti“, který se bude v kinech promítat od března. Několik knižních titulů z informačního stánku Praha 5 přidávám do fotografií. S 2.B a se dvěma děvčaty z loňského Sborečku jsme nacvičili pásmo k podzimním svátkům, kde opět nechyběla (tentokráte historická) tématika závislostí. 

 

Kulturní vyžití na prvním stupni

Školní rok 2019/2020 byl odstartován 2.9.2019 uvítáním nových i starých žáků. V září navštívili nejmladší kino, ostatní absolvovali „Online prevenci – bezpečný pohyb ve světě internetu“. Jako každý rok jsme se zúčastnili Slavnosti škol Prahy 5. Prezentace škol a školských zařízení Prahy 5 se uskutečnila v první polovině října v parku Portheimka. Pak nás potěšil výchovný koncert ve škole, při němž jsme společně zpívali, soutěžili a dozvěděli se nové poznatky ze světa hudby. Podzim je stále tu, my vypouštíme draky a těšíme se na další společně strávené chvíle…

 

Sboreček zpíval v domově důchodců a v domově pro mentálně postižené

V domově důchodců jsme měli dokonce možnost se se staříky pozdravit. V domově pro mentálně postižené to bylo náročnější zpívání, ale v obou zařízeních z toho měli velkou radost. 

Nový časopis Páťák
 
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vás informovali, že začal vycházet nový časopis o školách na Praze 5 „Páťák“. Můžete si jej přečíst na www.zpravodajpatak.cz

 

Stavitelé města


V dubnu 2019 se naše škola účastnila projektu zaměřeného na změnu klimatu, Stavitelé města III. Během dvou dnů se žáci nejprve teoreticky seznámili s tím, co je změna klimatu, co způsobuje a jak se jí bránit. Dále žáci vyšli do terénu, tedy okolí školy, kde badatelskou činností a dotazováním kolemjdoucích zjišťovali environmentální nedostatky. Zjištěné informace následně vyhodnocovali a zpracovali do prezentací. Současně navrhovali opatření na zlepšení situace. Ty nejlepší nápady na zlepšení jsme dali do jedné prezentace, kterou odprezentovali tři vybraní žáci - Magda Linhartová, Martin Janovský a Pavel Fiedler - na Magistrátu hlavního města Prahy v závěrečné soutěži před odbornou komisí. Prostory velkého zasedacího sálu, dalších 8 škol a čtyřčlenná komise z řad Zastupitelstva HMP vzbudily v našich žácích notnou dávku nervozity, kterou však zvládli a odprezentovali vše se ctí. Nakonec jsme skončili v první desítce. Sice každý žák dostal několik drobných dárečků, dle mého však byly největší odměnou zkušenosti, které děti možná nedocení dnes, ale až za pár let. Já osobně jsem na ně za jejich odvahu hrdý.


Petr Bárta
 

KVĚTINOVÝ DEN – VÝSLEDKY

Jméno

POČET prodaných kytiček 

Výtěžek

Petro, Vojta, Šimon O.

485

14184

Vláďa, Natka V.

308

7387

Simona, Bára Š., David Kunst

250

6468

Štěpán, Jasmína

208

5359

Radim, Ríša, Radek

196

4704

Max, David Sýkora

183

5597

Narek, Jirka, Marek

152

6133

Bára D., Klára

142

4140

Filip, Patrik, David Sl.

115

1439

Kačka, Šimon Dv.

95

2638

Nikola, Natka K., Billy

88

1935

Matěj, Tomáš

81

3066

Celkově jsme prodali 2303 kytiček a přispěli na prevenci proti rakovině částkou 63 050 Kč. 

Děkujeme všem statečným prodejcům i v zimě. AK.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
 
Vážení rodiče,
kódový seznam  dětí přijatých  do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  naleznete zde.
Do pátku 3.5.2019 obdržíte na Vámi uvedenou  emailovou adresu  rozhodnutí o přijetí spolu s  uvedením dalšího  postupu.
 
Publikováno : 29.4.2019, PhDr. Simona Vlčková

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, 

pololetní vysvědčení bude žákům vydáno ve čtvrtek 30.1. 2020. V pátek 31.1.2020 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

 Rozpočet na rok 2020  a střednědobý výhled rozpočtu na 2021 - 2022. 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo