aktuality

Vážení rodiče a přátelé škol celé Prahy 5, milí žáci,

zveme Vás ke spoluúčasti v komunitní akci určené primárně rodičům samoživitelům, ale nejen jim. Cílem naší charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným začátkem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum.

O co jde: pokoušíme se prostřednictvím webu spojit případné dárce a příjemce darů, užitečných k začátku školního roku. Žáci mohou žádat, jejich přání může být splněno. Osobní údaje žáka ani jeho zákonných zástupců nejsou zveřejňovány. 

Dítě nebo jeho zákonný zástupce napíší 2 až 3 věty o tom, proč si daný předmět přejí a jak ho chtějí využít. Do informací o sobě uvedete školu, kterou žák navštěvuje. Žádost nemusíte podávat pouze emailem, ale i osobně. Za naši školu je kontaktní osobou paní Helena Bradáčová, administrativní pracovnice školy (skola@zsradlicka.cz, 774 100 303).

Příklad:

Žák 3. třídy si přeje sportovní boty na fotbal, velikost 38. Svůj požadavek specifikujte co nejvíce, barva, značka.

Žákyně 2. třídy by ráda chodila do tanečního kroužku, který si rodina nemůže dovolit zaplatit, cena ročního kurzovného činí 4 500,-Kč. U těchto přání uvádějte přímo číslo účtu organizace, která volnočasovou aktivitu organizuje a dále, variabilní symbol a částku a kontakt na organizaci.

Žákyně 7. třídy by ráda začala nový školní rok s batohem Vans. Uvádějte barvu, tvar, model a další podrobnosti, případně ilustrační foto.

Info pro dárce (toho, kdo plní přání):

Vyberete si žáka či žákyni, kterému chcete pomoci. Můžete přispět finanční částkou nebo věcným darem novým či použitým.

V případě věcných darů se musí jednat o věci zachovalé, čisté, bez vad.

Vybranou věc doručíte na sběrné místo, kde bude vydána příjemci.

Můžete dát i vlastní nabídku:

Příklad:

Věc, kterou chcete darovat (oblečení, kniha, společenská hra), vyfotíte a uvedete její parametry, a komu je určena. V případě zájmu doručíte předmět na sběrné místo a tam bude vydána příjemci.

Předmětem daru jsou věci související s potřebami docházky do školy a volnočasových aktivit. Darovat není možné mazlíčky a potraviny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 je povinné zakrývání nosu a úst pro žáky 2. stupně ZŠ i při výuce

Více na webu MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

                                                                                                                                                               ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pozvání na třídní schůzky 9. září 2020
Vážení rodiče,
 
přijměte pozvání na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 9. září. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli pro osobní setkání s Vámi. Začátek třídních schůzek je v jednotlivých ročnících posunut vždy o cca. 10 minut, aby nedocházelo ke kumulaci osob při vstupu do budovy školy. 
Prosím repsketujte uvedené časy, využijte dezinfekci u vstupu do budovy školy a přijďte se zakrytými ústy a nosem.
 
Stáhněte si Covid-19 piktogramy | Studio Najbrt 
 
Třída  Začátek TS Kde třídu najdu
2.A 17:00 1. patro
2.B 17:00 1. patro
3.A 17:10 2. patro
3.B 17:10 2. patro
4.A 17:20 2. patro
4.B 17:20 2. patro
5.A 17:30 1. patro 
6.A 18:00 2. patro, vstup do učebny ČJ
7.A 18:00 mezipatro, vstup do učebny FY
8.A 18:10 2. patro
9.A 18:10 1. patro 
 
Děkujeme a těšíme se na Vás,
za celý tým ZŠ a MŠ Radlická,
Mgr. Dalibor Neckář/ředitel školy 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Informace  k zahájení šk. roku 2020/2021

Milí žáci a vážení rodiče,

dne 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok. Těšíme se na Vás! V rámci nového školního roku 2020/2021 je však třeba mít na paměti několik důležitých i doporučení:

  • ve společných prostorách školy se jako rodič či návštěva pohybuji se zakrytými ústy a nosem 
  • dodržuji pravidla hygieny, využívám dezinfekci a často si myji ruce
  • pokud to jde udržuji sociální odstup od ostatních
  • hlídám si svůj zdravotní stav, nevystavuji sebe ani ostatní zbytečnému riziku
  • Doporučení Ministerstva dětí, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Podívejte se, prosím, na organizaci prvního týdne školy: Organizace prvního týdne školního roku 2020-2021

___________________________________________________________________________________________________________
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem ke stávající situaci se informační schůzka plánovaná na středu 17.6.2020 neuskuteční.

Věříme, že podstatné informace pro hladkou přípravu a zahájení prvního školního roku pro Vaše dítě, Vám můžeme sdělit písemnou formou.

Prostřednictvím emailu Vám zasíláme informace, které bychom sdělovali na plánované informativní schůzce:

1. seznam pomůcek do 1. třídy

2. organizaci 1. školního dne a 1. týdne

3. informace školní družiny včetně zápisového lístku

4. informace školní jídelny

5. informace o žákovském průkazu ISIC

6. GDPR - zpracování osobních údajů

 

Rozdělení dětí do prvních tříd a jméno třídní učitelky, vzhledem k možnému pohybu dětí, zašleme v týdnu od 24.8.2020 na Vámi uvedený email.

Prosíme Vás, abyste pečlivě prostudovali zaslané materiály, vyplnili vše potřebné a přinesli je s sebou 1. 9. 2020 na první třídní schůzku, která se bude konat bezprostředně po zahájení školního roku ve třídě Vašeho dítěte a na které předáme další potřební informace. ( viz organizace 1. šk. týdne).

 

            Děkujeme za pochopení při řešení této obtížné situace, přejeme Vám i Vašim dětem klidné a slunečné léto a těšíme se na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

 

    V Praze dne 8.6.2020             Mgr. Lumír  Sokol, ředitel školy

Informace ŠD  ,  Informace ŠJGDPR  , ISIC, přihláška ISIC  , Organizace 1. školního týdne  , Pomůcky do 1. třídy                                                                                                                                                       

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020
Vážení rodiče,
v souladu s opatřením MZDR ČR ze dne 25.5.2020 pod č. j.  MZDR 20584/2020-3/MIN/Kan jsme připravili pro žáky 2. stupně, při dodržení všech hygienických podmínek (čestné prohlášení, 2 roušky, dodržení odstupů), čtyřhodinové bloky, v jejichž rámci proběhnou třídnické hodiny, konzultace s vyučujícíci jednotlivých  předmětů, Čj, M, Fy, D, Z, Aj....
 
Každé pondělí  pro žáky 6.A
 
Každé úterý pro žáky 7.A
 
Každou středu pro žáky 8.A
 
Každý čtvrtek pro žáky 9.A
 
Žáci se v určený den shromáždí na parkovišti školy v 7:20 - 7:25 hodin a odevzdají vyučujícímu čestné prohlášení. Bloky budou probíhat včetně přestávek od 7:30 do 11:30 hodin. Oběd nebude zajištěn.
 
Po téměř 3 měsících se již  všichni těšíme na společné osobní setkání.
                                                                                                                        Mgr. Lumír  Sokol                                                          

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otevření MŠ
 
K otevření naší MŠ od 25.5.2020 naleznete podrobnější informace zde.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  Částečné otevření ZŠ
V souladu s uvolňováním opatření proti šíření covid 19 jsou povoleny:
  • konzultace pro žáky 9. třídy k přijímacím zkouškám na SŠ (probíhá od 12.5.2020)
  • od 25.5.2020 nepovinná účast žáků 1. stupně na vzdělávácích aktivitách (vizte níže)
  • osobní přítomnost žáků 2. stupně je nadále zakázána
Vzdělávání a zájmové aktivity v žákovských skupinách  na 1. stupni - organizace  a přihlášení  a čestné prohlášení.
 
Úplatu za  zájmové vzdělávání ( školní družina) -  za období od 11.3.2020 do 30.6. 2020 evidujeme a  v průběhu měsíce  června  budeme  již zaplacené  školné zúčtovávat.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  za druhé pololetí šk. roku 2019/2020
Při hodnocení výsledků vzdělávání se řídíme vyhláškou MŠMT č. 211/2020/ Sb.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výsledky zápisu do 1. třídy
 
Kódový seznam žáků přijatých do 1. třídy naleznete zde.
pubikováno 1.5.2020, PhDr. Simona Vlčková

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021
 
Podrobné informace včetně harmonogramu přijímacího řízení naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA/přijímání do MŠ pro 2020/2021.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informace MŠ školné
Vážení rodiče,
informace o  hrazení školného po dobu uzavření MŠ naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA/aktuality.

 

Aktuální informace k zápisu a harmonogram

Aktuální informace, harmonogram, změny v organizaci zápisu do 1. tříd, odkladu povinné školní docházky a přijímání do přípravní třídy naleznete v sekci ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  2020/2021.

 

Důležité informace k organizaci domácího vzdělávání v době uzavření škol

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří se již přihlásili do našeho systému Moodle, tak aby se naše zadávané úkoly a informacce dostaly skutečně ke všem žákům. Již od 23.3.2020  zadáváme úkoly z jednotlivých předmětů právě do systému Moodle.  Úkoly  žáci také odevzávají do Moodlu, kde  vyučující  mohou hodnotit (zatím motivačně) a  poskytovat žákům zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů.

 

Vážení rodiče,

sděluji Vám několik důležitých informací:

1) Od středy 11.3.2020 jsou z rozhodnutí vlády uzavřeny všechny základní , střední a vyšší odborní školy na dobu neurčitou. Jakmile budeme mít k dispozici další informace budeme Vás protřednictvím našich webových stránek dále informovat.

2) Obědy  ve ŠJ  budou  po tuto dobu automaticky odhlášeny.

3) Informace pro rodiče dětí do 13 let :

  Formulář žádosti o  ošetřovné  potvrzený školou  zde.  V případě, že nemáte možnost si potvrzený formulář vytisknout,  je možné jej získat v úředních hodinách přímo ve škole vždy v pondělí a ve středu 8,00 - 11,00 hodin u hlavního vchodu.

Děkuji za pochopení.                    Mgr. Lumír Sokol, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________________________
Máme rádi školu - konference pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5

Městská část Praha 5 je zapojena do projektu MAP II, jehož úkolem je prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání. V konferenci vnímá příležitost ke sdílení inspirace a dobré praxe i k setkání rodičů a pedagogů.

Konference se z důvodů vyhlášení nouzového stavu nemohla uskutečnit. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pak, že hračky do školy nepatří

Na počátku tohoto školního roku přišel impulz, který způsobil v mém těle neobvyklou vlnu nadšení. Pan ředitel nás na jedné z úvodních porad seznámil s faktem, že městská část Praha 5 hodlá zafinancovat nákup 3D tiskárny do naší školy. Očekával jsem dodací lhůtu kolem jednoho až dvou školních let, avšak to jsem se mýlil. Během ........ celý článek naleznete zde

_______________________________________________________________________________________________________________
Sněženky a machři z Radlické
 

V termínu od 11. 1. do 18. 1. 2020 se vybraní žáci ze ZŠ Radlické zúčastnili týdenního lyžařského výcviku v Krkonoších. Žáci si podle všeho odnesli nejen mnoho nových zkušeností, ale i nezapomenutelných zážitků. Tuto skutečnost dokládají názory některých z nich: 

Týden na „lyžáku“ byl mnohem lepší než dovolená. Plno „suprově“ naladěných lidí. Skvělí instruktoři, kteří mě dokázali naučit za pár dní výborně lyžovat. Bylo tam vždy mnoho zábavy. Nebyla chvíle, kdy bych se nudil. Jedna z věcí, na kterou jsem se vždy těšil, bylo jídlo: snídaně, obědy i večeře. Kuchaři byli výborní. Snad ještě více jsem se těšil na chvíli, kdy jsme se večer sešli a instruktor (Zajda) začal hrát na kytaru. Neumím přesně písemně vyjádřit, jak báječný lyžařský výcvik to byl, ale mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky.    (žák 9. A) 

Doufám, že mohu za všechny zúčastněné říct, že jsme si to na lyžařském výcviku užili. Nejdříve jsem sice byla vším tak nějak překvapená a nedávala jsem této cestě velké naděje, ale později jsem poznala, že jsem se obávala úplně zbytečně. I skutečnost, že jsme po ruce neměli mobil, nás donutila více spolu komunikovat. Jednoduše, byl to .........celý článek naleznete zde  (žákyně 8. A)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Novoroční předsevzetí

Vážení a milí rodiče,

rádi bychom Vám jménem naší školy popřáli jen to nejlepší do nového roku. Věříme, že budeme i nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí pro Vaše děti. S příchodem roku 2020 se na Vás obracíme s prosbou, aby i z Vaší strany byla spolupráce se ZŠ Radlickou co největší. Neustále se totiž setkáváme s opakujícími se problémy u žáků, jako jsou pozdní příchody do školy, nedostatečná domácí příprava, nebo vzájemné nerespektující se chování mezi spolužáky. Pevně věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří i tyto nedostatky co nejvíce eliminovat. Děkujeme Vám předem za kooperaci nejen v těchto, ale i v jiných školních záležitostech. 

                                                    pedagogičtí  pracovníci

 

Nový časopis Páťák
 
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vás informovali, že začal vycházet nový časopis o školách na Praze 5 „Páťák“. Můžete si jej přečíst na www.zpravodajpatak.cz

 

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

15.9. Dívčí Hrady a Brabenčák – „Zažít město jinak“

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo