aktuality  

Registrace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
 

Zde naleznete Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce.

Možnost registrace k zápisu do 1. třídy naleznete zde:  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSRadlicka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Více informací k zápisu, odkladu povinné šk. docházky a přípravné třídě naleznete v záložce Zápis do 1. třídy zde.

Zveřejněno 1.3.2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ
 
Upozorňujeme všechny zájemce o zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019, že předběžná registrace bude probíhat prostřednictvím webové aplikace. Přístupna bude již od 1.2.2018. Odkaz na aplikaci naleznete zde: zapisdoms.praha5.cz/

 

Škola hrou
 

Školní rok 2017/2018

Den Prahy 5
 

Jsme rádi, že se Radnice Prahy 5 rozhodla uskutečnit setkání škol (dětí, rodičů, učitelů) v rámci dne Prahy 5: Jako učitelé jsme mohli navštívit učitelé z jiných škol, nasbírat inspirace. Rodiče, kteří  hlásí děti do první třídy si mohli udělat letmý obrázek o tvorbě školy. Děti si odnesly různé drobnosti, které pro ně žáci školy vyrobily. Zároveň celou dobu probíhala na pódiu vystoupení jednotlivých škol. U nás si přichystala pásmo 1.A, sboreček ve spolupráci se 4.B a 1.A. Představili jsme kromě cikánských písní také posvícenskou hru a tak s tímto svátkem seznámili i další občany Prahy 5.

Volby nanečisto
 

Žáci základní školy si měly rozmyslet, koho by volili v parlamentních volbách. Hovořili jsme o zdrojích a v diskusi po volbě žáci zdůvodňovali, proč volili tak, jak volili. Největším vítězstvím byla právě ta demokratická klidná diskuse.

Společná setkání druhého stupně
 

Jasmína z osmičky nám pověděla několik zažitých věcí z Egypta, neboť tam napůl žije. David přišel do školy povědět, jaké to je, když člověk v životě udělá velkou chybu a stráví čtyři roky ve vězení. Jak ho to promění i poškodí. Jak je důležité hledat štěstí v sobě a v kráse maličkostí a nechtít více, než člověk může mít.

Exkurse na Pražský hrad
 

V tlačenici to nebylo úplně ono, ale přesto vidět dlouhé prostory Pražského hradu se hned tak nepoštěstí. Krásné pokojíčky máme na kopci nad Vltavou J

PROJEKTOVÝ DEN NA 1. STUPNI
 

Dne 12. 12. 2017 proběhl na 1. a 2. stupni projektový den. Žáci přípravné třídy a 1. stupně si vybrali téma Stávám se čtenářem, který zpracovávali z různých úhlů pohledu pod vedením třídních učitelů.

Den jsme zahájili povídáním nad knížkou, kterou si každé dítě přineslo. Následovalo výtvarné zpracování a práce s textem. Na závěr si každý žák vyrobil svoji vánoční ozdobu, napsal do ní název své knížky a pověsil na stromeček.

Projektový den se natolik vydařil, že se bude na jaře opakovat. Už teď se všichni těšíme!

 

17. 12. 2017                                                                                    Třídní  učitelé 1. stupně a přípravné třídy

Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ 

Ve středu 21.3.2018  v době od 14,00 do 17,30 hodin zveme všechny zájemce  na Den otevřených dveří do budovy ZŠ. Zápis do 1. tříd pro  následující školní rok se uskuteční ve středu 4. dubna 2018. Podrobnější informace o zápisu budou  zveřejněny v průběhu února v příslušné sekci.

  Publikováno  17.1.2018, PhDr. Simona Vlčková

______________________________________________________________

Rozpočet na rok 2018 a   střednědobý výhled na 2019 - 2020.

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2016/2017 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny šk. roku 17/18 sekce.pdf

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a  žádost  o příspěvek

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo