Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Informace o možnosti čerpání z Balíčku Pražana do 31. 12. 2023

9.září 2023  |   Úřední deska  |   Mgr. Dalibor Neckář  |  

Informace o možnosti čerpání z Balíčku Pražana do 31. 12. 2023

 Web: Pomoc Pražanům


Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo pokračovat v realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve školním roce 2023/2024 (tj. do 31. 8. 2024) – a to ve stejné podobě opatření, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 ve znění usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022.


Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 v předmětné věci zní: Zastupitelstvo hlavního města Prahy žádá všechny pražské městské části, zaměstnance mateřských, základních a středních škol a úřednice a úředníky magistrátu a městských částí, aby v realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací podle schválených pravidel pokračovali ve školním roce 2023/2024.

________________________________________________________________________________________________

  • Na základě žádosti podané do 20.9.2023 12:00 (osobně ve škole, poštou, datovou schránkou, přes žáka) je možné prominout:

  1. stravné ve školní jídelně v období září - prosinec 2023

  2. platbu za mateřskou školu v období září - prosinec 2023

  3. platbu za školní družinu za 1. pololetí školního roku 2023/2024

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

  • Dále je pak možné na základě průběžných žádostí do 8. 12. 2023 12:00  (osobně ve škole, poštou, datovou schránkou, přes žáka) podpořit sociální kohezi žáků (například kroužky organizované školou či ve škole, vstupné na společné akce, školní výlety, školy v přírodě) z tzv. Fondu solidarity. Žádost o čerpání z FS musí obsahovat konkrétní aktivitu (název kroužku, pořadatel), částku a také doklad, že může být/je do kroužky přijat.

Žádost FOND SOLIDARITY

________________________________________________________________________________

Finanční prostředky hradí škola přímo poskytovateli služby, nevyplácí se tedy zákonným zástupcům.

Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli je plně v kompetenci ředitele školy.


Mgr. Dalibor Neckář/ředitel školy

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
další kontakty …
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.