aktuality

školní rok  2017/2018

Zápis do MŠ
 
Upozorňujeme všechny zájemce o zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019, že předběžná registrace bude probíhat prostřednictvím webové aplikace. Přístupna bude již od 1.2.2018. Odkaz na aplikaci naleznete zde: zapisdoms.praha5.cz/ Letáček k zápisu, kde se dozvíte více informací naleznete zde.
 

 

Den otevřených dveří v MŠ

Milí rodiče, rádi bychom vás srdečně pozvali na den otevřených dveří v obou budovách naší mateřské školky - Nad Laurovou i Na Pláni. DOD se bude konat dne 17.4.2018. Více informací se dozvíte zde

 

Letní provoz MŠ

Rada MČ Praha 5 schválila  harmonogram  letního provozu  mateřských škol.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PLÁNI 

 V pondělí 18. 12. 2017   byla  za účasti představitelů MČ, zástupce Spolku rodičů , vedení školy  a učitelek MŠ  přestřižením pásky slavnostně otevřena budova  MŠ Na Pláni. Děti si připravily pro rodiče a hosty krátké vystoupení. Přejeme všem dětem a jejich rodičům, aby se jim v novém prostředí líbilo a zažívaly zde spoustu zajímavých zážitků.

Mgr. Denisa Lešková, vedoucí učitelka

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED AKCÍ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Říjen

2. 10. 2017- 10:00hod. Den s městskou policií (zahrada MŠ, všechny děti)

10. 10. 2017- 10:00 hod. kino Anděl (Esa z pralesa)- Motýlci, Želvičky, Delfínci )

13. 10. 2017- 10:00 hod. divadlo S+H (Motýlci, Želvičky, Delfínci)

13. 10. 2017- Spinkání ve školce (Delfínci)

20. 10. 2017- 10:00 hod. Ústřední knihovna MP- program Čepice (Delfínci)

24. 10. 2017- 10:00 hod. Čtenářské chvilky (Želvičky)

31. 10. 2017- dopoledne- Halloween v MŠ + dlabání dýní na zahradě

Listopad

3. 11. 2017- Spinkání ve školce (Motýlci)

8. 11. 2017- Návštěva dentálního hygienika v MŠ- program pro děti

10. 11. 2017- 9:30 hod. Kids and us- anglické divadlo pro děti

14. 11. 2017- fotografování dětí

20. 11. 2017- 9:15 hod. Divadlo Lala (Kde je sníh Martine?)

23. 11. 2017- 9:30 hod. Ve zdravém skřítkovi zdravý duch (interaktivní program)

24. 11. 2017- medová snídaně

Prosinec

5. 12. 2017- Mikulášské dopoledne

7. 12. 2017- 10:30 Bublinkovo- kouzelnické představení

12. 12. 2017- Skanzen Přerov Nad Labem (polodenní výlet, všechny děti)

18. 12. 2017- Klášter Pražského Jezulátka-

13. 12. 2017- Vánoční besídka + dílničky (Berušky, Motýlci)

14. 12. 2017- Vánoční besídka + dílničky (Želvičky, Delfínci)

 

školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

vyzvedněte si prosím Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v naší MŠ za rok 2016 -  příloha k daním.Potvrzení jsou nachystaná u vašich paní učitelek. 

Potvrzení pro rodiče, jejichž děti již do naší MŠ nechodí, je možné si vyzvednout u vedoucí MŠ Radky Rysové po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 100 308 v budově MŠ Nad Laurovou.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikulášská nadílka

 Vážení rodiče,

 moc ráda bych ještě jednou poděkovala všem rodičům, kteří nabídli svou pomoc a zúčastnili se příprav Mikuláše (nákupů dárků, balení jednotlivě pro 80 dětí...). Velké díky patří zvláště: Petře Pokorné, Jitce Kadlčíkové a Barboře Řezáčové.

Poděkování patří také všem paní učitelkám za pomoc při přípravě Knihy hříchů a hlavně za oporu, když se děti bály čertů. Zvláštní uznání pro paní učitelku Martu (a Radku, která se bohužel nemohla zúčastnit) z Motýlků za skvělý obsáhlý přehled, za co svá dítka pochválit a co zlepšit. 

Pondělní návštěva Mikuláše a nadílka ve školce i díky jim dopadla moc dobře. Podle ohlasů některých děti jsme jim připravili pěkný zážitek. Navštívila nás tentokrát Mikulášská družina , složená z deváťáků ze základní školy, a to Mikuláš, Anděl + 3 čerti. Děkujeme jim za spolupráci, protože bez hlavních postav bychom se neobešli!  

Jako první zavítali do třídy Želviček, potom Berušek a nakonec Motýlků.

Na začátku nejprve proběhli čerti a udělali rozruch. Nejmenší děti (i větší o trochu míň) se opravdu hodně bály, ale Mikuláš většinu čertů na začátku zahnal a nechal si jenom jednoho "hodného", který s ním a Andělem pak rozdával nadílku. Potom došlo na čtení hříchů a pochval z Knihy, Mikuláš si děti postupně volal a promlouval s nimi. Kromě rodičovských příspěvků měly připravené školkové "hříchy" paní učitelky. Takže toho nebylo málo. A děti slibovaly a slibovaly a děkovaly za malý balíček s nadílkou. Nakonec Mikulášovi předvedly společně pěknou básničku/písničku, za kterou si odměnu zasloužili určitě i největší zlobivci. I když to nemohly vydržet, na pokyn paní učitelky se do pytlíčků směly podívat až po obědě. Doufám, že je potěšil a nenacpaly se všemi sladkostmi naráz (to je v praxi většinou jen zbožné přání rodičů :-).

Mikuláš podal trochu slabší "prkenný" výkon, ale vypadal důstojně. Anděl byl správně hodný a čert ujišťoval, že on je ten hodný taky. Jelikož Mikuláš má opravdu nesnadnou úlohu, pro příště bych se možná přimlouvala přeci jen za výběr z řad rodičů (snad se nějaký dobrovolník najde).

Z Mikulášské nadílky budou i nějaké fotografie, o které se s Vámi podělíme.

Pěkný den všem,

Věra Vorlíčková

 __________________________________________________________________________________________________________

 

  školní rok  2015/2016

Předškoláci na návštěvě

Ve středu 3. 2. se na nás přišli podívat předškoláci z naší mateřské školky.  Posadili se do lavic a prvňáčci jim ukázali, jak už umí číst. Vyzkoušeli si také roli školáčků. Na tabuli poznávali písmenka, četli obrázky, a když prvňáčci psali do písanek, předškoláci dostali také úkol ze psaní. Na závěr jsme si společně zazpívali a děti z mateřské školky nám přednesly krásnou básničku.
                                                                                                            žáci I. A

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo