aktuality

školní rok  2019/2020

Letní provoz 2020
Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 1. - 10. 7. 2020 a dále 24. - 31. 8. 2020. Od 13.7. do 21.8. 2020 pracují MŠ v letním provozu.
 
Podmínky pro přijetí dítěte:
  • dítě již navštěvuje některou z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
  • rodič/zákonný zástupce se dostaví v předem určený termín do mateřské školy, kde bude organizován letní provoz, předloží požadované dokumenty a uhradí platby za stravné a školné

Oblast: Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

13.7 - 24.7. 2020                                        27.7. - 7.8. 2020                                    10.8. - 21. 8. 2020

MŠ Praha 5 - Smíchov                                  ZŠ a MŠ Praha 5- Radlice                          Tyršova základní a mateřská 

U Železničního mostu  2629                        Radlická  140/115 - odloučená                 škola, Praha 5 - Jinonice,

                                                                    pracoviště MŠ Nad Laurovou a                   U Tyršovy školy 1/430 -

                                                                    MŠ Na pláni                                              odloučené pracoviště MŠ 

                                                                                                                                    U Tyršovy školy 3 

Bc. Marie Poláková                                        Mgr. Lumír Sokol                                        Mgr. et Mgr. Soňa Přibylová

                                                                                                                                     Hasenkopfová

ZŠ a MŠ Praha 5 - Košíře

Weberova 1090/1

Mgr. Karel Čermák

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otevření MŠ
K otevření naší MŠ od 25.5.2020 naleznete podrobnější informace zde.
 
_______________________________________________________________________________________________________________
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021
Podrobné informace včetně harmonogramu přijímacího řízení naleznete v sekci Přijímání do MŠ pro 2020/2021.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktuální informace - školné

    Ředitel ZŠ a MŠ rozhodl:

1) po dobu uzavření MŠ tj. od 17.3.2020 zatím do 30.4.2020 nebudou rodiče hradit školné

2) školné uhrazené za měsíc 03/2020 evidujeme a poměrnou část převedeme do dalších měsíců

3) v případě, že nebude obnoven provoz MŠ od 1.5.2020 budeme postupovat stejně, jak je uvedeno výše

 

 

 

ZŠ a MŠ, Praha 5- Košíře    

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo