4.B. VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Návštěva Triloparku

 

Návštěva interaktivního muzea Trilopark na Praze 4 byla v pátek 12. 1. 2018 pro žáky 4. A a 4. B možností, jak získat pod vedením zkušených lektorů  ucelený pohled na historii života na naší planetě.
Děti si mohly zblízka prohlédnout reálné zkameněliny, stoličku mamuta, trilobity, hlavonožce….Také odkrývaly v písku kostru dinosaura, vyráběly ze sádry odlitky vyhynulých živočichů, pomocí vibrační jehly zkoušely v úlomcích z vápence najít schránky prvohorní fauny.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2017 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené mezi IV. a V. třídami. Protože jsme si chtěli všichni zahrát, rozdělili jsme se v každé třídě do dvou kategorií. Každý tým sehrál 2 zápasy, výsledky se pečlivě zaznamenávaly do tabulky. Klání mezi třídami bylo veliké, ale neslo se v přátelské atmosféře. Ani diváci nezaháleli a fandili, co jim hrdla stačila.

A jak jsme dopadli, můžete vidět v přehledné tabulce. Každý z nás dostal sladkou odměnu a jako tým jsme obdrželi diplom. Už teď se těšíme na klání ve vybíjené mezi školami Prahy 5, které se uskuteční během ledna 2018.

20. 12. 2017                                                                                             Žáci     IV.A, IV.B a V.A                    

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

 
 

3.B. VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

„Májko, májko zelená, přes hory doly nesená“
 

Přinesená panem Matouškem, ozdobená celou třídou. Každý potom přidal ještě svoji mašličku. Nepříliš žitý svátek v dnešní době přiblížili ostatním žáci 3.B. 

„Jaro se otvírá“
 

..nový čas nastává. Přivítali jsme jaro povídáním i zpíváním. Po zimě, kde leckde v Čechách bylo něco „zafúkané“ jsme přivítali rozkvět stromů a květin – a i naší energie. 

Tulipánový měsíc
 

Žáci 3.B vytvořili obrázky do nemocnic, kde se léčí pacienti s rakovinou. Učitelka hudební výchovy spolu s dobrovolníky těmto pacientům zazpívala. Měsíc jara, měsíc naděje. 

Výlet Prahou
 

V úterý 13. 6. 2017 jely třídy II. B, III. A a III. B vyhlídkovou tramvají do Divadla Spejbla a Hurvínka.
Víte, kde leží Tramtárie?
Vede do ní mnoho cest.
My žáci  jsme vybrali cestu plnou dobrodružství. Trasa vedla z Radlic přes Mánesův most a Chotkovy sady do Dejvic, kde jsme se konečně mohli potkat s Hurvínkem a jeho rodinou na představení ,,Hurvínkova cesta do Tramtárie.“

Den pro šťastný úsměv
 

V pátek 16. června žáci 1. stupně strávili zábavné dopoledne pod širým nebem na akci Den pro šťastný úsměv. Zúčastnili se mnoha soutěží, zhlédli pohádku, vyslechli si bubnování. Ze soutěží si odnesli pocit příjemně stráveného dopoledne a drobné dárky.

Pověsti z Kampy

 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se žáci II. A, III. A a III. B vypravili na ostrov Kampa zjistit, zda tu ještě najdeme vodníky a kdo kdysi strašil v místních mlýnech. Během této procházky se děti také dozvěděly, jak Čertovka ke svému názvu přišla.

ZOO
 
Dne 12. 6. jsme se parníkem doplavili do pražské zoo, kde jsme strávili příjemný den. Počasí se nám vydařilo a výlet se nám všem moc líbil.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo