Zápis do 1. třídy 2020/2021

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem ke stávající situaci se informační schůzka plánovaná na středu 17.6.2020 neuskuteční.

Věříme, že podstatné informace pro hladkou přípravu a zahájení prvního školního roku pro Vaše dítě, Vám můžeme sdělit písemnou formou.

Prostřednictvím emailu Vám zasíláme informace, které bychom sdělovali na plánované informativní schůzce:

1. seznam pomůcek do 1. třídy

2. organizaci 1. školního dne a 1. týdne

3. informace školní družiny včetně zápisového lístku

4. informace školní jídelny

5. informace o žákovském průkazu ISIC

6. GDPR - zpracování osobních údajů

 

Rozdělení dětí do prvních tříd a jméno třídní učitelky, vzhledem k možnému pohybu dětí, zašleme v týdnu od 24.8.2020 na Vámi uvedený email.

Prosíme Vás, abyste pečlivě prostudovali zaslané materiály, vyplnili vše potřebné a přinesli je s sebou 1. 9. 2020 na první třídní schůzku, která se bude konat bezprostředně po zahájení školního roku ve třídě Vašeho dítěte a na které předáme další potřební informace. ( viz organizace 1. šk. týdne).

 

            Děkujeme za pochopení při řešení této obtížné situace, přejeme Vám i Vašim dětem klidné a slunečné léto a těšíme se na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

 

    V Praze dne 8.6.2020             Mgr. Lumír  Sokol, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________________________
Přijímací řízení do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Harmonogram přijímacího řízení do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

1) 10.3.2020 – 17.4.2020 registrace  k zápisu v portálu Škola online (vizte níže odkaz na registraci)– přidělení registračního čísla žadatele, které je nutné pro zveřejnění výsledků zápisu.

2) 1.4. – 17.4.2020 - Přijímání Žádostí o přijetí k ZV, Zápisový list, Prohlášení o shodě – způsoby uvedenými v pokynu MŠMT (datovou schránkou, zaručeným el. podpisem, poštou nebo osobně v úřední hodiny ve škole Po a St 8:00 – 11:00 hodin

3) 23.4.2020po předchozí telefonické domluvě je možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady k rozhodnutí

4) 27.4. – 30.4.2020 – vyhotovení rozhodnutí

5) Od 1.5.2020zveřejnění  registračních čísel dětí přijatých  k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy.

 

 
Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2020/2021 proběhne  z rozhodnutí ministerstva školství pouze elektronicky, bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí.  Žádáme tedy všechny rodiče, aby využili možnosti registrace, kde vyplní základní údaje. 

Odkaz na registraci je v současné době již uzavřen. 

   Průběh  elektronického zápisu:

1) Stáhněte si prosím potřebné formuláře:  

2)  Vyplněné formuláře je možné škole doručit: 

  • datovou schránkou
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • poštou 
  • osobně do školy v úředních hodinách každé pondělí a středu od 8:00 do 11:00, případně do schránky na budově školy.   

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2014 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisovým dokumentům přiložit vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Zápis se týká i dětí, které měly na rok 2019/2020 povolený odklad povinné školní docházky.

 

 

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2020/2021 pro Vaše dítě, je potřeba v termínu od 1.4. do 17.4.2020 doručit    "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s předepsanými přílohami formou stejnou jako u zápisu (popsáno výše).   

Povinné přílohy které je nutné k žádosti přiložit (za současné situace je možné podat žádost i bez požadovaných příloh, bude však nutné je po ukončení nouzového stavu doplnit).

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

V případě povolení odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší Přípravné třídy.

Věříme, že vše proběhne bez případných komplikací

 

Publikováno : 25.3.2020, PhDr. Simona Vlčková

 

Zde naleznete  Kritéria pro přijímání žáků  k povinné školní docházce.

Publikováno 25.2.2020, PhDr. Simona Vlčková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo