Zápis do 1. třídy 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče,
kódový seznam  dětí přijatých  do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  naleznete zde.
Do pátku 3.5.2019 obdržíte na Vámi uvedenou  emailovou adresu  rozhodnutí o přijetí spolu s  uvedením dalšího  postupu.
 
Publikováno : 29.4.2019, PhDr. Simona Vlčková

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 10.4.2019 proběhl zápis  do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

 Publikováno 15.4.2019, PhDr. Simona Vlčková

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zde naleznete  Kritéria pro přijímání žáků  k povinné školní docházce.

Publikováno 25.2.2019, PhDr. Simona Vlčková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 10.4.2019 v budově ZŠ v době od 14:00 - 18:00 hod. K zápisu je možné se  od 4.3.2019 do 7.4.2019 registrovat a vybrat si  konkrétní  čas zápisu.

V den zápisu s sebou nezapomeňte vzít :

·         rodný list dítěte

·         Váš občanský průkaz.

·         u dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

·         doklad o trvalém pobytu/ bydlišti Vašeho dítěte

 

Abychom Vám ušetřili práci, stáhněte si z webových stránek  formulář  "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání "  a   "Zápisový list I. část",  a také Prohlášení o shodě“ , všechny  můžete v  klidu doma vyplnit, vytisknout a k zápisu už jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte  paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat Vašemu dítěti.

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2013 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K zápisu se  v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2018/2019 povolený odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2019/2020 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději v den zápisu podat   "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s 2  povinnými důležitými  dokumenty. Žádost je ke stažení na webových stránkách školy v sekci  ZÁPIS DO 1.TŘÍDY  PRO 2019/2020.

Povinné dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit:

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 V případě povolení  odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší Přípravné třídy.

Poučení:

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí dítěte k ZV  má právo v průběhu správního řízení ve dnech 22.4.- 24.4. 2019 v době od 8:00 do 15:30 hod po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Těšíme se na setkání

 Autor příspěvku: PhDr. Simona Vlčková  Datum: 26.2.2019

 

Vyhledávání

 

 

 

Pověřencem GDPR pro naši školu je Mgr. Lucie Kolářová   (poverenec@praha5.cz,       tel: +420 602 587 588)  více informací naleznete na: základní údaje pověřenec

           

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo