Zápis do 1. třídy 2018/2019

Zde naleznete Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce.

Kódový seznam přijatých dětí naleznete zde.

Publikováno 9.6.2018, PhDr. Simona Vlčková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2018/2019 proběhl  ve středu  4.4.2018  v  budově ZŠ v době od 14,00 do 17,30 hodin.

V den zápisu s sebou nezapomeňte vzít :

·         rodný list dítěte

·         Váš občanský průkaz.

·         u dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

·         doklad o trvalém pobytu/ bydlišti Vašeho dítěte

 

Abychom Vám ušetřili práci, stáhněte si z webových stránek  formulář  "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání "  a   "Zápisový list I. část",  a také Prohlášení o shodě“ , všechny  můžete v  klidu doma vyplnit, vytisknout a k zápisu už jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte  paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat Vašemu dítěti.

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2012 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K zápisu se  v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2017/2018 povolený odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději v den zápisu podat   "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s 2  povinnými důležitými  dokumenty. Žádost je zde ke stažení. 

Povinné dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit:

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 V případě povolení  odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší  Přípravné třídy. 

Poučení:

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí dítěte k ZV  má právo v průběhu správního řízení ve dnech 16.4.- 18.4. 2018 v době od 8:00 do 15:30 hod po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Těšíme se na setkání

 

 Autor příspěvku: PhDr. Simona Vlčková  Datum: 22.2.2018

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo