Zaměstnanci

I. stupeň

Mgr. Věra Bauerová

- jsem učitelkou I. stupně ZŠ s rozšířenou výukou pracovních činností a mnohaletou praxí

- ráda čtu, cestuji, rekreačně sportuji a k mým koníčkům patří i ruční práce

- motto: "Děti dokáží spoustu věcí, když jim k tomu dáme příležitost"

 

Mgr. Ivana Holubová

- jsem učitelkou 1.stupně s mnohaletou praxí u dětí všech věkových kategorií

- k mým zálibám patří četba, film, rekreačně sport (jóga)

- snažím se děti podporovat, protože úplně každý máme své bonusy a talenty

- učení může být hravé a zábavné

 

Mgr. Elena Jasenická

- jsem učitelkou I. stupně ZŠ  a na II. stupni vyučuji  ruský jazyk

- mojí velkou zálibou  je pečení a vaření

- ve volných chvílích ráda čtu a cestuji

-  někdo řekl, že "Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám"  tímto krédem se řídím

 

Mgr. Andriana Koreňová

- jsem učitelkou I. stupně a mám více než 20 let praxi

- ráda cestuji, věnuji se rodině a sportuji. Nejraději mám lyžování a plavání. Jsem nadšeným divákem historických filmů

 

Mgr. Dalibor Neckář

- vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Učitelství 1. stupně ZŠ se specializací výtvarná výchova a také studium v oblasti řízení a rozvoje školství.

- pracovní zkušenosti jsem sbíral v mateřské škole, základních školách (sportovní, fakultní), ale také v soukromém sektoru.

- ve výuce se především snažím naplňovat klíčové kompetence a připravit nás na život ve 21. století.

- životní motto: ,,Člověk musí mít vždycky cíl,ale nemusí se vždycky trefit."

 

 Mgr. Monika Kulová Skokanová

- vystudovala jsem Pedagogickou fakultu OU a na zdejší škole učím anglický jazyk v rámci 1. st.

- práce s dětmi mne baví a inspiruje, s nadšením sleduji jejich pokroky, které ve škole činí

- ve volném čase ráda cestuji, čtu a poslouchám hudbu

 

Mgr. Margita Šárková

- jsem učitelkou I. stupně s rozšířenou výukou výtvarné výchovy s téměř 30 letou praxí. Učitelství se stalo mým celoživotním povoláním.

- ve škole vedu kroužek náprav specifických poruch učení

- zajímám se historii, literaturu a kulturu. Věnuji se výtvarnému umění a lidovým tradicím.

 

Andrea Šilhavá

- jsem tř. učitelka na 1. stupni a snažím se o to, aby děti chodily do školy rády

- mezi mé koníčky patří knihy, filmy a hudba

- rekreačně sportuji a ráda se vzdělávám

 

Marie Trnková

- jsem učitelka na 1. stupni s dlouholetou praxí na ZŠ

- ráda pracuji s dětmi

- zajímám se o historii, umění, literaturu i sport

- ráda čtu a chodím po horách

 

Mgr. Michaela Vítková

- jsem speciální pedagog a učím děti v přípravné třídě, které se na naší škole věnuji již 4. rokem. Přípravná třída se pod mým vedením stala oblíbenou. 

- k mým zálibám patří sport, kterému se věnuji i ve škole - vedu sportovní kroužek pro nejmenší děti

- motto: "Učím děti učit se hraním"

 

Andrea Vintrlíková

- jsem učitelkou 1.stupně a tělesné výchovy

- vystudovala jsem pedagogické lyceum se zaměřením na TV a  předškolní a mimoškolní pedagogiku

- v současné době  studuji vysokou školu  se zaměřením na první stupeň základní školy

- absolvovala jsem mnoho certifikovaných sportovních kurzů (jako např. instruktor lyžování, plavání, snowboardingu)

- mezi mé záliby patří sport, příroda a procházky do přírody se psem

 

Mgr. Michala Zelenková

- jsem učitelka I. stupně s dlouholetou praxí

- absolvovala jsem mnoho kurzů, zabývajících se tématikou inkluze

- věnuji se výuce českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem

- mojí největší zálibou je poznávání přírody, četba a cestování

 

Mgr. Yvona Ziková

- jsem učitelkou 1. a 2. stupně  s mnohaletou praxí 

- ráda cestuji, jezdím na kole, plavu, čtu cestopisy a biografie 

- mou snahou je vést žáky k úctě ke starším a ohleduplnému slušnému chování                                                    

 

II. stupeň

 

Petr Bárta

- od roku 2015 jsem učitelem informatiky

- později jsem začal učit i hudební výchovu

- ve výuce se snažím jít s aktuálními trendy

- nebojím se experimentovat, i za cenu chyb, protože z chyb se mohu poučit a posunout se dál

 

Ing. Pavel Koreň

- na naší škole učím matematiku na I. a II. stupni

- ve svém volném čase se věnuji turistice nebo čtení knih

 

Mgr. Marie Kučerová

- vystudovala jsem pedagogickou fakultu - učitelství pro školy I. cyklu a také matematicko-fyzikální fakultu UK, obor matematika a fyzika - učitelství pro školy II. cyklu

- absolvovala jsem nespočet kurzů a doplňkového vzdělávání jako jsou Moderní trendy ve vyučování matematiky, svět energie či činnostní učení ve výuce matematiky

- mezi mé největší záliby patří práce na zahradě a ruční práce (šití, vyšívání, patchwork aj.)

- mou snahou je vést žáky k logickému myšlení - aby spojovali nabyté vědomosti se životem

 

Mgr. Alena Kulhavá

- na naší škole učím přírodopis, chemii, zeměpis, výchovu ke zdraví a tvořivé činnosti

- svůj volný čas ráda trávím v přírodě, mám rada hudbu, věnuji se zpěvu, hraji na kytaru. Založila jsem a vedu ve škole pěvecký kroužek.

- jsem výživový poradce a propagátor zdravé stravy - vedu ve škole také kroužek vaření

 

Mgr. Pavla Růžičková

 - získala jsem bakalářský titul na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v oborech Český jazyk a Společenské vědy, dále pak magisterský titul na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v oboru Bohemistika

- na naší škole se věnuji zejména výuce českého jazyka na I. i II. stupni

- k  mým zálibám patří sport, tanec, zpěv, četba knih, cestovaní a turistika  

 

Mgr. Lumír Sokol

- ve školství jsem již více, než 30 let, převážnou část mé kariéry jsem se věnoval výuce českého jazyka

- v současné době zastávám funkci ředitele naší školy

- rád čtu, provozuji pěší turistiku a jsem nadšeným pasivním fanouškem sportu

 

PhDr. Simona Vlčková

- na naší škole učím již přes 25 let, věnuji se převážně výuce dějepisu, výchovy k občanství zaměřené na finanční, právní a občanskou gramotnost

- absolvovala jsem mnoho kurzů a doplňkového vzdělávání jako jsou například Management pro vedoucí pracovníky, Rozumíme penězům, Kritické myšlení, Právo pro každého, specifické poruchy učení a chování a další

- jsem výchovným poradcem a poradcem pro volbu povolání

- mezi mé záliby patří zejména historie, četba, výtvarné umění, ráda se vzdělávám

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo