Zaměstnanci

I. stupeň

Mgr. Věra Bauerová

- jsem učitelkou I. stupně ZŠ s rozšířenou výukou pracovních činností a mnohaletou praxí

- ráda čtu, cestuji, rekreačně sportuji a k mým koníčkům patří i ruční práce

- motto: "Děti dokáží spoustu věcí, když jim k tomu dáme příležitost"

 

Mgr. Jana Hybášková

- jsem učitelkou I. stupně s více jak 30 letou praxí

- mezi mé záliby patří historie českých a moravských zemí, ráda se věnuji sportu - především plavání, cykloturistice a plavání

 

Mgr. Andriana Koreňová

- jsem učitelkou I. stupně a mám více než 20 let praxi

- ráda cestuji, věnuji se rodině a sportuji. Nejraději mám lyžování a plavání. Jsem nadšeným divákem historických filmů

 

PaedDr. Alice Lacinová

- jsem učitelkou I. stupně se specializací na TV, mám praxi ve školství více než 30 let

- mými zálibami jsou především sporty - lyžování a golf, ale ráda si také přečtu dobrou knihu 

 

Mgr. Margita Šárková

- jsem učitelkou I. stupně s rozšířenou výukou výtvarné výchovy s téměř 30 letou praxí. Učitelství se stalo mým celoživotním povoláním.

- ve škole vedu kroužek náprav specifických poruch učení

- zajímám se historii, literaturu a kulturu. Věnuji se výtvarnému umění a lidovým tradicím.

 

Mgr. Michaela Vítková

- jsem speciální pedagog a učím děti v přípravné třídě, které se na naší škole věnuji již 4. rokem. Přípravná třída se pod mým vedením stala oblíbenou. 

- k mým zálibám patří sport, kterému se věnuji i ve škole - vedu sportovní kroužek pro nejmenší děti

- motto: "Učím děti učit se hraním"

 

II. stupeň

Mgr. Marie Kučerová

- vystudovala jsem pedagogickou fakultu - učitelství pro školy I. cyklu a také matematicko-fyzikální fakultu UK, obor matematika a fyzika - učitelství pro školy II. cyklu

- absolvovala jsem nespočet kurzů a doplňkového vzdělávání jako jsou Moderní trendy ve vyučování matematiky, svět energie či činnostní učení ve výuce matematiky

- mezi mé největší záliby patří práce na zahradě a ruční práce (šití, vyšívání, patchwork aj.)

- mou snahou je vést žáky k logickému myšlení - aby spojovali nabyté vědomosti se životem

 

Mgr. Alena Kulhavá

- na naší škole učím přírodopis, chemii, zeměpis, výchovu ke zdraví a tvořivé činnosti

- svůj volný čas ráda trávím v přírodě, mám rada hudbu, věnuji se zpěvu, hraji na kytaru. Založila jsem a vedu ve škole pěvecký kroužek.

- jsem výživový poradce a propagátor zdravé stravy - vedu ve škole také kroužek vaření

 

Bc. Elena Romanenko

- jsem začínající učitelkou s dvouletou praxí, mé studijní obory na pedagogické fakultě UK byly anglický jazyk, ruský jazyk a informatika

- na naší škole učím angličtinu a ruštinu

- mezi mé záliby patří cizí jazyky, literatura a lingvistika

 

Mgr. Lumír Sokol

- ve školství jsem již více, než 30 let, převážnou část mé kariéry jsem se věnoval výuce českého jazyka

- v současné době zastávám funkci ředitele naší školy

- rád čtu, provozuji pěší turistiku a jsem nadšeným pasivním fanouškem sportu

 

PhDr. Simona Vlčková

- na naší škole učím již přes 20 let, věnuji se převážně výuce dějepisu, výchovy k občanství zaměřené na finanční, právní a občanskou gramotnost

- absolvovala jsem mnoho kurzů a doplňkového vzdělávání jako jsou například Rozumíme penězům, Kritické myšlení, Právo pro každého, specifické poruchy učení a chování a další.

- jsem výchovným poradcem a poradcem pro volbu povolání

- mezi mé záliby patří zejména historie, četba, výtvarné umění, ráda se vzdělávám

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo