Základní škola

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vybíráte vhodnou školu pro vaše dítě? Přijďte k nám

Na našich žácích nám záleží. Děláme maximum pro to, aby se jim dostalo kvalitního vzdělání. Neméně důležité jsou pro nás také mimoškolní aktivity.

Co dalšího vám můžeme nabídnout?

- výbornou dopravní dostupnost (zastávka tramvaje přímo před školou, školní autobus, metro B 3 min.)

- máme krásnou historickou 112 let starou budovu, ovšem s veškerým moderním vybavením

- tým zkušených pedagogů

- vzdělávání dětí je u nás propojené již od mateřské školy až po 9. třídu

- máme přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky (maximálně 15 dětí, více informací zde: https://www.zsradlicka.cz/pripravna-trida/)

- výuku AJ od 1. třídy ve formě kroužku, od 2. třídy povinně

- menší třídní kolektivy, které umožňují individuální přístup k dětem

- provoz školní družiny již od 6:30 až do 17:30

- naši absolventi 9. ročníků jsou 100% úspěšní při přijímání na střední školu

- žáci hlásící se na gymnázium mají úspěšnost přijetí 80%

- vyúka ČJ pro cizince (dle zájmu)

- školní jídelnu v budově školy

- a mnoho dalšího

 

ZŠ a MŠ Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 , Školní vzdělávací program „ Učíme se pro život“

 

Přes 100 let stará secesní budova je díky své poloze dobře dostupná ze stanice metra B Radlická (5 min), tramvajová zastávka je přímo před školou. Budova byla v posledních letech několikrát vylepšena, přestavěna a zmodernizována. Od roku 2009 jsou součástí dvě třídy MŠ. Od r. 2010 máme novou víceúčelová hala/tělocvična. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech prostor. Využíváme i prostory se stupňovitým hledištěm a pochozí zelenou střechou nad tělocvičnou.

Součástí školy jsou: 
- školní jídelna (ŠJ)
- školní družina (ŠD)
- mateřská škola (MŠ) – 1. a 2. odd. v budově Nad Laurovou , 3. a 4. odd. v budově Na pláni.
- přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky

Kapacita školy je 360 žáků.
Kapacita MŠ je 106 dětí.


Prioritními oblastmi vzdělávání jsou základy cizích jazyků - AJ – 2. – 9. třída (1. třída + MŠ jako kroužek), RJ – 4. a 5. třída – nepovinný předmět, 7. – 9. třída – povinně volitelný předmět, příprava pro reálný život se zdůrazněním finanční a občanské gramotnosti, profesní orientace a využití ICT v praktickém životě.
Výuka plavání v 1. – 5. ročníku, výjezdy žáků 1. – 9. roč. na školy v přírodě, dle zájmu i lyžařský výcvik.

Tradičně nabízené kroužky:
Logopedie, Náprava SVPU, Keramika, Sportovní hry, Český jazyk pro cizince, Ruský jazyk, Příprava na přijímací zk. - Čj, M, děti v MŠ- Minitenis a další ve spolupráci s agenturou Kroužky

Škola se zaměřuje na rozvíjení počítačové gramotnosti žáků a v souvislosti s tímto záměrem jsme zřídili připojení každé učebny a kabinetu do místní sítě s možností připojení k internetu a postupně vybavujeme jednotlivé třídy a vyučující příslušnou výpočetní technikou. Celkem je ve škole k dispozici pro žáky i vyučující přes 78 PC.

Další prioritou je rozvíjení občanské gramotnosti a praktických dovedností. V projektovém vyučování se věnujeme výuce Finanční a ekonomické gramotnosti, Právu na každý den a Mediální výchově.

 

Pobyt žáků ve školní družině zpříjemňujeme různými činnostmi jako pletením z proutí, závoděním na koloběžkách, batikováním, pečením preclíků a cvrnkáním kuliček do důlků. S velkým ohlasem se setkalo i spaní ve škole, které pořádáme již několik let pravidelně 1x měsíčně. Děti navštěvují výstavy - dětské knihy, betlémů, velikonoční trhy na Staroměstském náměstí a výstavu kaktusů. Četné jsou i poznávací vycházky na Vyšehrad, na Karlův most a Kampu, na Petřín, k rybníku v Nových Butovicích, na Dívčí hrady, na Žvahov, k zámečku v Jinonicích a k protipovodňovým zábranám na Vltavě. Tradicí je letní tábor.

      

 

GDPR

 
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete zde.

Poučení o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Informace o zpracování údajů v kamerovém systému naleznete zde.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo