Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Zápis MŠ

Školní rok 2022/2023

Počet volných míst: 21 - součet volných míst  v celé organizaci 

Fáze I- vydávání žádosti

1. 4. 2022 – 3. 5. 2022

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby:

I. Elektronické vydání žádost na internetové adrese: https://zapisdoms-praha5.praha.eu

II. O pomoc s administrací žádosti můžete požádat odbor školství, kde vám rádi pomohou:

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.

  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 - Terezie Valoušková, tel. 257 000 459
Fáze II- příjem vyplněných žádosti

2. 5. 2022 - 3. 5. 2022

Možné způsoby podání žádosti:

osobně : 2. května od 12:00 - 17:30 hodin

                  3. května od 8:00 - 13:00 hodin

Registraci termínu si potvrďte v aplikaci Zápis do mateřských škol. Zápis bude probíhat v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ v budově MŠ Nad Laurovou 1983/1.

datovou schránkou školy: friqxw5 

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

poštou

(datum odeslání 2. nebo 3. 5. 2022)

K zápisu si přineste:

  • řádně vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře o provedeném očkování, popř. trvalé kontraindikaci
  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte
  • originál rodného listu (pouze ke kontrole)
  • originál průkazu zdravotního pojištění dítěte (pouze ke kontrole)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává

Fáze III- vyhodnocování žádosti

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 10. 5. 2022 od 9:30 do 11:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ v budově Nad Laurovou 1983/1.

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Seznam přijatých dětí  bude zveřejněn na www.zsradlicka.cz a na vývěsce školy po dobu nejméně 15 dnů nejpozději od 2.  června.                                                            

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě s dodejkou do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s., přednostně pak do datové schránky fyzické osoby - zák. zástupce dítěte. 

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
statutární zástupkyně:info@zsradlicka.cz
zástupkyně ředitele školy pro MŠ:leskova.denisa@zsradlicka.cz
vedoucí vychovatelka ŠD:klimova.magda@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.