zápis do 1.třídy

Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2018/2019 proběhne  ve středu 4. 4. 2018  v  budově ZŠ.  

V den zápisu s sebou nezapomeňte vzít :

  • rodný list dítěte
  • Váš občanský průkaz.
  • u dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.
  • doklad o trvalém pobytu/ bydlišti Vašeho dítěte

Abychom Vám ušetřili práci, stáhněte si z webových stránek  formulář  Žádost o přijetí k ZV  a  Zápisový list I. část a také Prohlášení o shodě“ , všechny  můžete v  klidu doma vyplnit, vytisknout a k zápisu už jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte  paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat Vašemu dítěti.

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2012 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K zápisu se  v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2017/2018 povolený odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději  v den zápisu podat  "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s 2  povinnými důležitými  dokumenty.

Povinné dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit:

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 V případě povolení  odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší Přípravné třídy.

Poučení:

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí dítěte k ZV  má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Těšíme se na setkání

 Autor příspěvku: PhDr. Simona Vlčková  Datum: 30.8.2017

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo