zápis do 1.třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2020/2021 proběhne  z rozhodnutí ministerstva škloství pouze elektronicky, bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí.  Žádáme tedy všechny rodiče, aby využili možnosti registrace, kde vyplní základní údaje. 

Odkaz na registraci https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSRadlicka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

   Průběh  elektronického zápisu:

1) Stáhněte si prosím potřebné formuláře:  

2)  Vyplněné formuláře je možné škole doručit: 

  • datovou schránkou
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • poštou 
  • osobně do školy v úředních hodinách každé pondělí a středu od 8:00 do 11:00, případně do schránky na budově školy.   

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2014 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisovým dokumentům přiložit vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Zápis se týká i dětí, které měly na rok 2019/2020 povolený odklad povinné školní docházky.

 

 

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2020/2021 pro Vaše dítě, je potřeba v termínu od 1.4. do 17.4.2020 doručit    "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s předepsanými přílohami formou stejnou jako u zápisu (popsáno výše).   

Povinné přílohy které je nutné k žádosti přiložit (za současné situace je možné podat žádost i bez požadovaných příloh, bude však nutné je po ukončení nouzového stavu doplnit).

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

V případě povolení odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší Přípravné třídy.

Věříme, že vše proběhne bez případných komplikací

 

Publikováno : 25.3.2020, PhDr. Simona Vlčková

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo