profilace školy

 

Profilace naší mateřské školy je zaměřena na ekologickou výchovu – dlouhodobé pozorování přírody, analyzování vlivu ročních období atd.. Cílem vzdělávání je ochrana a péče o vše živé a neživé,   všestranný a harmonický rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby a vývojové zvláštnosti. Uspokojování základních psychických potřeb dětí (podle studií a odborných publikací J. Langmajera a Z. Matějčka),  cvičení s prvky jógy aj. Spolupráce se Základní školou – připravovat děti na postupný a plynulý přechod do 1. třídy Základní školy.

 

Na škole pořádáme různé akce pro děti a pro rodiče:

Ÿ         Vánoční představení pro rodiče

Ÿ         Vánoční dílny - výroba svícnu, malba na hedvábí

Ÿ         Velikonoční dílny - zdobení kraslic aj.

Ÿ         Společné odpoledne dětí s rodiči - soutěže, hry

Ÿ         Rozloučení s předškoláky

Ÿ         Divadelní představení aj.

 

Na škole probíhá:

Ÿ         Výuka angličtiny hravou formou, provádí jazyková škola v odpoledních hodinách.

Ÿ         Výuka předplaveckého výcviku /pro starší děti/

Ÿ         Výtvarná dílna

Ÿ         Hra na flétnu

Ÿ         Keramická dílna

Ÿ         Logopedie

Ÿ         Škola v přírodě

 

Všechny placené nadstandardní zájmové činnosti budou probíhat v odpoledních hodinách dle zájmu rodičů.

 

Další akce pro děti: besídky, divadelní představení, Vánoce a Velikonoce, vítání jara, výlety, oslava na konci školního roku, karneval, návštěvy v Základní škole – čtenářský kroužek a další. Termíny veškerých akcí budou vždy vyvěšeny na nástěnce pro rodiče. 

 

Pro rodiče: besedy, přednášky, zdobení kraslic aj.                                  

Na veškeré akce jste všichni srdečně zváni.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo