základní škola

    Základní škola sídlí v secesní dvoupodlažní budově z roku 1908.  Byla vystavěna jako přísně rozdělená na dvě symetrické části – dívčí a chlapeckou. Na interiéru jsou patrné stopy tehdejšího členění (dvě schodiště, původní dveře, zábradlí apod.). V roce 1997 byla dokončena přístavba. V suterénu je tělocvična a sklepy. V přízemí budovy je oddělení MŠ, cvičná kuchyňka, školní jídelna a školní kuchyně, byt školníka, salonek a ředitelna.

    V prvním patře obě oddělení školní družiny, první až třetí třída, sborovna a knihovna. Ve druhém poschodí jsou klasické učebny pro čtvrtou až devátou třídu. Na chodbách je instalováno dřevěné obložení,  což umocňuje útulnost prostředí a působí příznivým dojmem.

    V roce 2006 byla dokončena přeměna šatních kójí pro umístění šatních skříněk pro žáky 4. – 9.třídy  a následně přibyly nové barevné skříňky pro každého žáka z  1. – 3. třídy.

    Škola se zaměřuje na rozvíjení počítačové gramotnosti žáků a v souvislosti s tímto záměrem jsme zřídili připojení každé učebny a kabinetu do místní sítě s možností připojení k internetu a postupně vybavujeme jednotlivé třídy  a vyučující příslušnou výpočetní technikou . V současné době užíváme dvě učebny propojené LAN – celkem je ve škole k dispozici pro žáky i vyučující přes 65 PC. Díky spolupráci, kterou jsme navázali s ČSOB, (ústředí  sídlí v těsné blízkosti školy) se podařilo získat od banky nadbytečné nábytkové vybavení, keramické tabule, flipcharty, ventilátory apod. Toto vše bylo využito na dovybavení učeben , studovny, kabinetů a kanceláří .

    Vybavení kabinetů bylo průběžně doplňováno v rámci finančních možností - ( digitální fotoaparáty, televize + DVD přehrávač, apod.). Od ÚMČ jsme obdrželi  2 interaktivní tabule, tiskárny a počítače.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo