Operační programY  VVV a  RP

 
1)  V období únor 2017 - leden 2019 - probíhal na naší škole v rámci OPVVV projekt "Šablony pro Základní školu a mateřskou školu Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115"  financovaný z Evropských  strukturálních a investičních fondů.
 
2) V období  květen 2018 - prosinec 2018 - probíhal  na naší škole v rámci OPVVV  Praha - pól růstu ČR projekt   "Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity"
 
3)  Od září 2018 do srpna 2020   probíhá v rámci OPVVV  Praha - pól růstu ČR  projekt  " Podpora inkluze na Základní a mateřské škole Radlická 
 
4) Od 1.1.2019 - do 31.12.2019 - rozvojový program  MŠMT  "Podpora vzdělávání  cizinců ve školách, č.j. MŠMT 28283/2018"
 
5) V  období září 2019 do  srpna 2021 probíhá realizace projektu "Šablony II pro ZŠ a MŠ Radlická", reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015587. Projekt je realizován v rámci OP VVV, výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v proioritní ose 3 OP.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo