Šablony

 

V období od února 2016 do ledna 2019 jsme se  v rámci OPVVV Šablony I.  věnovali  zejména vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu a inkluze a to jak na ZŠ tak i na MŠ.  Realizovali jsme 12 skupin  Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, otevřeli jsme také Klub logických a deskových her a Čtenářský klub. Jeden pedagog  získal osvědčení jako logopedický asistent. V mateřské škole jsem se zaměřili na odborná tématická setkávání s rodiči a také na sdílení zkušeností  mezi pedagogy  z dalších  MŠ.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo