Praha pól růstu

 
        V období od  května 2018 do prosince 2018 jsme realizovali  projekt " Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity". Tento projekt bylo velmi náročné  zrealizovat, vzhledem ke krátkému časovému období. Přesto se nám podařilo  vybavit  novou učebnu jazyků nábytkem a výpočetní technikou, obnovit počítačové vybavení v učebně přírodních věd a ICT. Také modernizace konektivity přispěla k  rychlejšímu a lepšímu fungování počítačové sítě a tím zlepšení využívání programového vybavení pro moderní způsoby výuky.
 

Praha pól Růstu ČR

 
 
    Dalším projektem v rámci tohoto OP je "Podpora inkluze na Základní a meteřské škole Radlická". Probíhá v období září 2018 - srpen 2020. 
V MŠ jsme se zaměřili  na podporu dětí cizinců a  jejich zákonných zástupců, kterým je při náročných situacích k dispozici interkulturní pracovník. Na obou pracovištích MŠ se dětem věnuje  i dvojjazyčný asistent a děti se také mohou účastnit intenzivního jazykového kurzu českého jazyka. 
Na ZŠ  se  věnujeme opět zejména žákům ohroženým školním neúspěchem  a žákům s odlišným mateřským jazykem. Plánujeme velkou část výuky realizovat  prostřednictvím projektového vyučování. Samozřejmě  nezanedbáváme ani osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků. V tomto projektu podporujeme také činnost Volnočasového klubu na naší škole. 
 
 
 
 
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo