Podpora výuky ČJ pro cizince

 
    Již od roku 2017 realizujeme na naší škole výuku českého jazyka pro  děti a žáky s odlišným mateřským jazykem. Nejčastěji  se děti a žáci schází  dvakrát v týdnu. Pod vedením zkušených pedagogů si nově příchozí cizinci  osvojují základy českého jazyka. U žáků cizinců, kteří se již na naší škole vzdělávají, rozvíjíme  jejich znalosti   českého jazyka a prohlubujeme komunikační dovednosti těchto žáků, aby  snáze zvládali učivo základní školy a lépe se připravili na další studia.
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo