ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK. ROK  2019/2020

Vážení rodiče, v roce 2019 pokračuje MČ Praha 5 ve formě zápisu do mateřských škol prostřednictvím webové aplikace:

zapisdoms.praha5.cz

Kritéria pro přijímání do MŠ jsou dostupná na https://zapisdoms.praha5.cz/kriteria-rizeni

I. Fáze: Vyplnění žádosti

1. 4. – 1. 5. 2019

Po vygenerování žádosti na zapisdoms.praha5.cz získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit kontaktní místa:

 ÚMČ Praha 5- odbor školství, nám. 14. Října 1381/4, 150 22, Praha 5:
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

II. Fáze: Sběr žádostí

Osobní odevzdání přihlášek bude:   

 2. 5. 2019    9:00 – 12:00 hod  a  14:00 – 17:00 hod v recepci základní školy

 (Radlická 140/115, 150 00, Praha 5)- vchod z parkoviště

 

S sebou si přineste:

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře (ve kterém je v kolonce očkován/a uvedeno ANO x NE)

- rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte

- občanský průkaz (pokud nemáte dítě zapsané v OP, ani dítě nemá svůj vlastní OP, je nutné doložit originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)

 

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.

  
Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanoven na:
pondělí 6. 5. 2019 v čase od 13:00 – 17:00 hod  v kanceláří vedoucí učitelky MŠ, v budově Nad Laurovou 1.

III. Fáze: Přijímací řízení

4. 5. – 4. 6. 2019

V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

Publikováno: 1.4.2019, Mgr. Denisa Lešková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo