ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK. R. 2018/2019

První část zápisu:

Bude probíhat elektronickou formou.

 Vyzvedávání přihlášek bude pouze elektronicky na webové aplikaci:

zapisdoms.praha5.cz
(Rodiče dětí, kteří vyplnili PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI, se přesto musí znova zaregistrovat a VYGENEROVAT SI PŘIHLÁŠKU na stránkách MĚSTSKÉ ČÁSTI, jejíž součástí je i potvrzení od lékaře.)

Druhá část zápisu:

Osobní odevzdání přihlášek bude:   

 2.5.2017    9:00 – 12:00 hod  a  14:00 – 17:00 hod

V recepci základní školy (Radlická 140/115, 150 00, Praha 5) vchod z parkoviště

S sebou si přineste:

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře

- rodný list dítěte

- občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti MŠ) POKUD NEMÁTE DÍTĚ ZAPSANÉ V OBČANSKÉM PRŮKAZU, ANI NEMÁ SVŮJ VLASTNÍ PRŮKAZ, JE NUTNÉ DOLOŽIT JEHO BYDLIŠTĚ VŹPISEM  Z EVIDENCE OBYVATEL!

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

  
VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM, DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ DO SPISU 
VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení a dále v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 4. 5. 2018 v čase od 13:00 – 17:00 hod  v budově MŠ NAD LAUROVOU 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo