informace

 Aktuálně ze školní jídelny

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO, PLATNÁ OD 1.9. 2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. Je to důsledek trvalého zvyšování cen potravin a zároveň snaha o dodržování požadavků zdravé výživy, pestrosti a lákavosti nabízených pokrmů.

V oblasti školního stravování se řídíme vyhláškou MSMT CR č. 107/2005 Sb. o školním stravování v  platném znění, jíž je  poslední vyhláška  č. 210/2017 Sb. s účinností od  1. září 2017. Ta dává školnímu stravování pravidla a hranice co do jeho organizování, finančního zabezpečení a výživové úrovně podle požadavků zdravotníků.

V oblasti financování je školní stravování pro děti výhodné, protože financují pouze náklady na potraviny včetně DPH. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu a náklady na věcnou režii hradí zřizovatel. Rodiče tedy hradí jen menší část celkových nákladů na pořízení stravy ve školní jídelně.

 

NOVÉ  CENY STRAVNÉHO

KATEGORIE

CENA

ZÁLOHA

MŠ 3 roky – 6 roků

MŠ 7 let

38,-Kč

43,- Kč

760,-

860,-

ZŠ 7 roků – 10 roků

27,- Kč

540,-

ZŠ 11 roků – 14 roků

34,- Kč

680,-

ZŠ 15 a více

37,-Kč

740,-

CIZÍ

78,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (od 1. 9. t.r. do 31. 8. následujícího kalendářního roku)

Informace pro strávníky

​Každý nový strávník se přihlašuje ke stravování vyplněním přihlášky. Přihlášku je potřeba vyplnit nejpozději den před započetím stravování dítěte. Přihlášku lze vyzvednout osobně u vedoucí školní jídelny nebo na internetových stránkách (v sekci  Informace pro rodiče - formuláře ke stažení ) vyplnit  a je možné ji odevzdat osobně, nebo odeslat e-mailem na adresu  jidelna@zsradlicka.cz. Každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který je stálý po celou docházku do školní jídelny. Stravné se platí zálohově na daný měsíc, vždy stejnou částkou pro danou věkovou kategorii, na  účet

č. : 19-0130889389/0800 s uvedením stálého variabilního symbolu.

Splatnost stravného za příslušný měsíc je vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Po přijetí zálohy na účet je dítě automaticky přihlášeno ke stravování od 2. 9.2017

                                                                                   Mgr. Lumír Sokol , ředitel  školy

                                                                                          

zpracovala :  Mgr. A.Ališeva, vedoucí školní jídelny

V Praze dne 1.8.2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alergeny

Vážení strávníci  a rodiče strávníků

Od  13.12. 2014 nám podle směrnice 2000/89 EU a směrnice 1169/2011 EU
vzniká povinnost informovat o alergenech obsažených v námi připraveném pokrmu.

Jedná se o 14 alergenů určených směrnicí.  Každý alergen má své číslo :
1 obiloviny obsahující lepek
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 podzemnice olejná
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý a siřičitany
13 vlčí bob
14 měkkýši

V jídelníčku za každým pokrmem uvádíme číslo alergenu, který pokrm obsahuje.
Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergiím strávníka je zcela na strávníkovi, nebo jeho rodičích.

                                                                                                                                                                                                         Školní jídelna

 

Informace pro rodiče

 

Částka stravného bude hrazena vždy k 25.předcházejícího měsíce. Zálohovou částku na stravné je možné hradit měsíčně, nebo na celé tříměsíční období jednorázově. Vyúčtování  záloh proběhne vždy čtvrtý měsíc.

č. ú.: 19-0130889389/0800

Úplaty za stravné platné od 1.9.2017

Zařazení Věk Cena Poznámka
Mateřská škola 3-6 let 38 Kč oběd, 2x svačina
  7 let 43 Kč oběd, 2x svačina
Přípravná třída 7-8 let 45 Kč oběd, 1x svačina
Základní škola 7-10 let 27 Kč oběd
  11-14 let 34 Kč oběd
  15 a více 37 Kč oběd

 

Provozní řády

- Provozní řád pro MŠ  ke stažení  zde

- Provozní řád pro ZŠ (včetně přípravné třídy) ke stažení zde

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo