informace

 Aktuálně ze školní jídelny

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO, PLATNÁ OD 1.9. 2020

Od 1.9. 2020 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. Je to důsledek trvalého zvyšování cen potravin a zároveň snaha o dodržování požadavků zdravé výživy, pestrosti a lákavosti nabízených pokrmů.

 

NOVÉ  CENY STRAVNÉHO

KATEGORIE

CENA

ZÁLOHA

MŠ 3 roky – 6 roků

MŠ 7 let

40,-Kč

43,- Kč

800,-

860,-

ZŠ 7 roků – 10 roků

29,- Kč

580,-

ZŠ 11 roků – 14 roků

36,- Kč

720,-

ZŠ 15 a více

39,-Kč

780,-

CIZÍ

78,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (od 1. 9. t.r. do 31. 8. následujícího kalendářního roku)

Informace pro strávníky

​Každý nový strávník se přihlašuje ke stravování vyplněním přihlášky. Přihlášku je potřeba vyplnit nejpozději den před započetím stravování dítěte. Přihlášku lze vyzvednout osobně u vedoucí školní jídelny nebo na internetových stránkách (v sekci  Informace pro rodiče - formuláře ke stažení ) vyplnit  a je možné ji odevzdat osobně, nebo odeslat e-mailem na adresu  jidelna@zsradlicka.cz. Každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který je stálý po celou docházku do školní jídelny. Stravné se platí zálohově na daný měsíc, vždy stejnou částkou pro danou věkovou kategorii, na  účet

č. : 19-0130889389/0800 s uvedením stálého variabilního symbolu (se jménem a příjmením dítěte).

Splatnost stravného za příslušný měsíc je vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Po přijetí zálohy na účet je dítě automaticky přihlášeno ke stravování od 2. 9.2020

                                                                                   Mgr. Dalibor Neckář , ředitel  školy

                                                                                          

zpracovala :  Mgr. A.Ališeva, vedoucí školní jídelny

V Praze dne 1.6.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alergeny

Vážení strávníci  a rodiče strávníků

Od  13.12. 2014 nám podle směrnice 2000/89 EU a směrnice 1169/2011 EU
vzniká povinnost informovat o alergenech obsažených v námi připraveném pokrmu.

Jedná se o 14 alergenů určených směrnicí.  Každý alergen má své číslo :
1 obiloviny obsahující lepek
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 podzemnice olejná
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý a siřičitany
13 vlčí bob
14 měkkýši

V jídelníčku za každým pokrmem uvádíme číslo alergenu, který pokrm obsahuje.
Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergiím strávníka je zcela na strávníkovi, nebo jeho rodičích.

                                                                                                                       Školní jídelna

 


 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo