Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

 

Školy a gymnázia 2022

13.ledna 2022  |   Základní škola  |   Mgr. Dalibor Neckář  |  

Podrobné informace naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

máme pro Vás (zatím známé a zveřejněné MŠMT) základní informace přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2022/2023:

1)  Základní škola vyplňuje a  potvrzuje přihlášky ke studiu na Vámi vybranou školu 

2)   Podklady k vyplnění přihlášky:

  1. jméno a příjmení žáka, adresa trvalého bydliště

  2. kontakty na primárního zákonného zástupce ( jméno, příjmení, email, telefon, adresa) 

  3. přesný název vybrané školy, adresa - ulice č.p./č.o., včetně PSČ  

  4. číselný kód oboru vzdělání spolu s přesným názvem oboru

 (např. 26-57-H/01 - Autoelektrikář)

  1. uvedení pořadí škol, na které se bude uchazeč hlásit

3)  Tyto podklady je třeba písemně doručit nejpozději do 11. 2. 2022 - emailem (info@zsradlicka.cz), nebo prostřednictvím žáka zástupkyni ředitele školy S. Vlčkové (škola pak vyplní a vytiskne požadovaný počet přihlášek a seznámí žáka, případně Vás s termínem, kdy  bude možné vyplněné a potvrzené přihlášky vyzvednout ve škole)

5)    Uchazeč může podat  (osobně v dané škole nebo poštou s nejpozdějším razítkem 1.3.2022) v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky nejpozději do 1. března 2022 

6)   Přijímací řízení : 

       a)  Jednotná přijímací zkouška proběhne 12. a 13. dubna 2022 (pro 4leté obory) a  19. a 20. dubna 2022  (na obory víceletých gymnázií)

       b) Školní přijímací zkouška - termíny konání, místo, formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva  stanoví ředitel vybrané školy, který také zasílá uchazečům pozvánku

7)     Výsledky přijímacího řízení - zveřejní ředitel dané školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup


V případě dalších dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy - Simonu Vlčkovou na tel. 251 550 501 či emailu info@zsradlicka.cz


Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
statutární zástupkyně:info@zsradlicka.cz
zástupkyně ředitele školy pro MŠ:leskova.denisa@zsradlicka.cz
vedoucí vychovatelka ŠD:klimova.magda@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.