Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Přípravná třída

1.září 2019  |  

Obecné informace

 • Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
 • Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
 • Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti (naleznete v záložce "zápis do PT") zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií.
 • Ve třídě je 10-15 dětí

Pro které děti je přípravná třída určena:

 • s odkladem školní docházky
 • s jazykovým znevýhodněním ( děti cizinců)
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s logopedickými obtížemi
 • s poruchou koncentrace pohybu
 • se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

Organizace docházky

8:00 – 11:40 hod.

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky s doporučením OPPP
 • termín doručení přihlášky s doporučením OPPP
 • dítě sociálně znevýhodněné
 • dítě rodiče samoživitele
 • dítě ze spádové oblasti školy
 • dítě, které má v naší ZŠ nebo MŠ sourozence
 • dítě z Prahy 5

Obsah vzdělávání (dle ŠVP PV):

Prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a prostoru, utváření pozornosti a paměti pro učení, podpora estetického projevu dětí, důraz je kladen na výtvarnou, hudební i tělesnou výchovu a praktické dovednosti.V rámci předškolního vzdělávání je zahrnuta každodenní vycházka.

Další informace

 • možnost navštěvovat školní družinu – ranní ( od 6,30 hod) či odpolední ( do 17,30 , v pátek do 17,00) - za stanovený poplatek , v návaznosti na provoz přípravné třídy
 • oběd a dopolední svačina ve školní jídelně
 • účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. třídy příp. MŠ
 • možnost využití tělocvičny ZŠ ke sportovním činnostem

Seznam věcí

 • Penál
 • Kapsář nebo kufřík
 • Obyčejnou tužku
 • Malé pravítko
 • Ořezávátko
 • Vodové barvy
 • Kelímek na vodu, hadřík
 • Štětec plochý č. 8 a kulatý č. 8 a č. 10
 • Zástěrku nebo staré tričko na malování
 • Nůžky
 • Modelovací podložku
 • Noviny nebo umělohmotný ubrus na malování
 • Přezutí
 • Malý polštářek (shodný s družinovým)

Věci na tělocvik

 • vše podepsané
 • cvičky do tělocvičny (ne černou podrážku)
 • tričko, trenky (kraťasy), tepláky

Věci na ven

 • dle počasí
 • vhodné sportovní oblečení a obuv

Potřeby na hygienu

 • 1x balení papírových kapesníků
 • malý ručníček

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 115/140, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
statutární zástupkyně:info@zsradlicka.cz
vedoucí učitelka MŠ:leskova.denisa@zsradlicka.cz
vedoucí vychovatelka ŠD:klimova.magda@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.