7.A. VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Výchovný koncert o Beatles
 

Příběh. Velikost. Vývoj. Ukázky k historickým mezníkům. Živé, autentické v mluvě hudebník a i ve zpěvu.

 

6.A. ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mikroklima okolí školy
 

Kromě dopravní struktury Radlické jsme měřili vlhkost a teplotu vzduchu na Radlické i v lesíku, měřili vsákavost vody jednotlivých povrchů (beton, tráva les) a měli možnost pracovat i s termokamerou. 

Proměny Divoké Šárky
 

Šesťáci měli možnost srovnat lesní ekosystém u Šáreckého potoka se stepním ekosystémem vršku skal. Také se pomocí vlastní dramatizace seznámili s historií Divoké Šárky a jejím mineralogickým zázemím. 

Škola v přírodě 6.A
 

Cílem bylo nejen procvičit svá těla a užít si legraci a společenství, ale také posunout sebe sama právě ve společenství třídy ve svém vlastním jednání. Ale také se podařilo posunout se dále v odvaze (ve tmě, v kontaktu s cizími dospělými lidmi, ve fyzických aktivitách atd.). Hry výlety, linka týmů, které měly na konec za úkol se spojit. 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo