6.A. ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Škola v přírodě 6.A
 

Cílem bylo nejen procvičit svá těla a užít si legraci a společenství, ale také posunout sebe sama právě ve společenství třídy ve svém vlastním jednání. Ale také se podařilo posunout se dále v odvaze (ve tmě, v kontaktu s cizími dospělými lidmi, ve fyzických aktivitách atd.). Hry výlety, linka týmů, které měly na konec za úkol se spojit. 

Prezentace Post Bellum 8.A

Žáci 8.A se účastnili projektu „Paměť národa“ a mapovali život novinářky Marty Bystrovové a pracovitého dědečka Kláry Tenkové, pana Františka Vrzby. Své výsledky práce prezentovali ostatním spolužákům celého druhého stupně. 

Tvořivky
 

Vytváříme fantaskní sluneční soustavy, obrazy z potravin i návrhy inovativních automobilů.

Malování pro charitativní organizaci Amélie
 

Žáci malovali obrázky do nemocnic na onkologická oddělení v rámci Tulipánového měsíce Amélie. 

Výchovný koncert Radima Zenkla
 

Světoznámý mandolinista (autor i jedné speciální techniky hry na mandolínu) navštívil naši školu a představil dětem hru na různé druhy píšťal, kravský roh, mandolínu a také si se Sborečkem a žáky 5.A zahrál dvě písničky: Kookaburu a Revival. 

Mikrolima okolí školy

Je rozdíl jít po chodníku nebo lesem? Dá se nějak kvantitativně změřit, kam spadne více prachu? Dá: prachoměrem mističky s krémem. Kterou oblast místní obyvatelé považují za nejvíce znečištěnou? Žáci se ptali a lidé shodně zodpověděli, že vlastně celou Radlickou a nejvíce jsou si toho ve svých životech vědomí na konci tramvaje a také na křižovatce u školy, kde se pohybují. 

Sejeme semínka, sázíme hlízy do vlastnoručně ozdobených květináčů
 

Obilí, mungo, řeřichu (tu jsme už snědli) a begónie. 

Poprvé vaříme
 

Je libo česnekovou pomazánku s celerem? Nebo celerové vaničky? Nebo rybičkovou pomazánku? Nebo pórkovou se šunkou? Či jemnou mrkvovou? Všechny kousky se snědly, na jiné třídy zbylo málo…

 

Vykřičníky – divadelní interaktivní hra o tom, kterého vlka v sobě posilovat

Toho dobrého či toho zlého? Jak to bylo s princeznou? Hra pro malé i pro dospělé.

 

Vánoční Hra

1.B s paní učitelkou Šárkovou a Sboreček pozvali děti do starých časů. Společně jsme si také zazpívali známější koledy a i písničky, které znají prvostupňoví z družiny.

Tvořivé činnosti


Indiánská přírodní dekorace nám připomíná naši souvztažnost s planetou Zemí.

 

Vánoční výzdoba


Krásný strom, větve, ozdoby, řetězy…společné tvoření

Recyklohraní – tvorba Baterkožrouta

Nakonec vznikli tři baterkožrouti:
1. Elegantní s baterkovým obočím – i na kolečkách.
2. Milující dezerty – a tím nejlepším jsou baterky
3. Největší barevný mající i řitní otvor, kudy může baterka ve správný čas vypadnout k recyklaci.

Osobní vize na rok 2019

Pro někoho snadnější, pro někoho náročné. Každopádně vedoucí více k sobě sama.

Vánoční besídka

Krásným stromečkem a zpěvem jsme přilákali Ježíška. Ten přinesl dárky veselé i užitečné. Mohli jsme ochutnat i cukroví jednotlivých domácností. A vnímat, že i „obyčejné“ prskavky nadělají spoustu veselí.

Svatý Martin a další svatí a jejich poslání do dnešní doby – rotunda sv. Martina

Formou skupinových aktivit jsme se seznámili ve starobylém prostoru rotundy sv. Martina se svatými staré doby, které něco dobrého vykonali. Cestou do rotundy si ověřili naše vlastní schopnosti v krizové situaci chybné reakce dopravních podniků.

 

Beseda s Marianem Jurečkou


Jak probíhají jednotlivá čtení zákonů? Jak do toho vstupuje Senát? Co všechno si poslanec hradí z platu? Jaký je vývoj teploty na planetě Zemi? To byly hlavní otázky tohoto setkání. 

 

 

Přírodopis

Křeček, Morče, Želvy, Králíci – navštívili nás díky dětem. 

Prokopské údolí
 

Poskytlo dětem prostor pro společné hry, průzkumnictví, akrobacii i schovávání se. Trochy pozorování, byť byl opar, jsme si také užili. 

 

5.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

3. ČTENÁŘSKÁ CHVILKA PRO MŠ
 

Během března proběhla na naší škole další čtenářská chvilka pro mateřské školy. Tentokrát jsme pro ně připravili pohádku od Václava Čtvrtka z trilogie Rumcajs, Manka, Cipísek – Jak Cipísek přechytračil lišku, předběhl jelena a povalil medvěda. Po přečtení pohádky jsme dětem také zazpívali píseň Rumcajs. Poté jsme si s nimi a kreslili. Na závěr jsme budoucí žáky provedli školou. Navštívili jsme 1. třídy, kde nám prvňáčci přednesli básničky a zazpívali písničku. V tělocvičně jsme se proběhli, nakoukli do jídelny a knihovny. Čtenářská chvilka se nám povedla a těšíme se na další setkání.

26.3.2018                                                                                                           Medvíďata z V.A 

SBĚR PAPÍRU ZA 1. POLOLETÍ
 

Ke konci února jsme se dočkali vyhlášení nejlepších sběračů papíru ve třídě.

1. místo: Martin Buljat s 56 kg

2. místo: Barbora Petrová a Jakub Rybáček po 15 kg

3. místo: Matyáš Uher za 9 kg

Paní učitelka Andriana Koreňová odměnila třídní sběrače sladkými pamlsky. Mňam.

28. 2. 2018                                                                                                              Medvíďata z V.A

 

SEDMIČKY JOSEFA LADY
 

Dne 6. 3. 2018 jsme vyrazili na výstavu Sedmičky Josefa Lady, která se koná v Tančícím domě. Každé patro je věnováno určité životní a umělecké etapě Ladova života. Obdivovali jsme jeho malířské umění, viděli jsme jeho pracovnu, prohlédli jsme si kostýmy z pohádky Hrátky s čertem, postáli jsme u makety rodného domu, poseděli jsme v „kině“ s filmem Mikeš. Po ukončení výstavy jsme vyjeli do 8. patra, kde jsme byli učarováni pohledem na Prahu. Výstava i vyhlídka se nám všem líbila.

8. 3. 2018                                                                                                                   Medvíďata z V.A

 

ČTENÁŘSKÉ CHVILKY – O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
 

Ke konci 1. pololetí proběhly opět na naší škole čtenářské chvilky. Tentokrát jsme pozvali kromě mateřských škol i naši přípravnou třídu. Pro děti jsme si připravili pohádku O kohoutkovi a slepičce.  Setkání s mladšími dětmi jsme si moc užili!

14. 2. 2018                                                                                                                Medvíďata z V.A

OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ, KATEGORIE II. MIX
 

Dne 25. 1. 2018 Dům dětí a mládeže Prahy 5 pořádal obvodní kolo ve vybíjené, kterého se účastnili i vybraní žáci IV. a V. tříd naší školy.

 Začátkem ledna jsme tedy pilně trénovali vybíjenou mezi třídami naší školy, paní učitelky přepečlivě vybírali, kdo z nás se turnaje účastní a tak jsme se každý moc a moc snažil. Kýžený den nakonec vyrazili ze IV.A Vojtěch Ježek a Jiří Kuntoš, ze IV.B Daniel Brabec, z V.A Stanislav Petr, Matyáš Uher, Natálie Šulcová, Jonáš Kiliján, Jiří Kouřimský, Filip Velínský a Patrik Merčák. Kapitánem byl Standa.      2 hráči se z důvodu nemoci nemohli účastnit. Jako doprovod a trenér v jedné osobě nás doprovázela paní učitelka Lněničková, která zaštiťuje sportovní akce na naší škole.

Turnaj se konal na ZŠ Chaplinovo náměstí a zúčastnilo se ho 10 týmů z Prahy 5 až 16. My jsme sdíleli šatnu se sportovci ze Slivence. Po nástupu jsme se rozcvičili a čekali na jednotlivé zápasy. Před každým zápasem jsme nezapomněli na náš týmový pokřik.

Pravdou je, že jsme se neumístili na předních místech, ale byli jsme rádi, že jsme se turnaje mohli účastnit a získat tak další zkušenosti do příštích sportovních klání.

29.1. 2018                                                                                                        reprezentanti  školy ve vybíjené

 
RECYKLACE HROU - VÝJEZDNÍ PROGRAM
 

Někteří žáci naší školy se zúčastnili dne 16. 1. 2018 dalšího výjezdního programu Recyklace hrou. Po úvodním seznámení a besedě o nutnosti recyklace, jsme přešli k soutěží zaměřené na třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. A že jich tu bylo! Hnědý na bioodpad, modrý na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo, červený na drobné elektro, černý na směsný odpad a ecocheese na baterie. Ve dvou partách jsme měli co nejrychleji a správně roztřídit jednotlivé druhy odpadu. Po vyhodnocení soutěže jsme si ukázali, které výrobky mohou vzniknout zpětným zpracováním plastů, skla a papíru. Věděli jste, že  z plastů se dá ušít mikina či spací pytel? Na závěr jsme shlédli video o recyklaci různých materiálů. Výjezdní program se nám všem moc líbil a těšíme se na další úkoly a hry v rámci Recyklohraní!

17. 1. 2018                                                                                                                                Žáci školy

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2017 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené mezi IV. a V. třídami. Protože jsme si chtěli všichni zahrát, rozdělili jsme se v každé třídě do dvou kategorií. Každý tým sehrál 2 zápasy, výsledky se pečlivě zaznamenávaly do tabulky. Klání mezi třídami bylo veliké, ale neslo se v přátelské atmosféře. Ani diváci nezaháleli a fandili, co jim hrdla stačila.

A jak jsme dopadli, můžete vidět v přehledné tabulce. Každý z nás dostal sladkou odměnu a jako tým jsme obdrželi diplom. Už teď se těšíme na klání ve vybíjené mezi školami Prahy 5, které se uskuteční během ledna 2018.

20. 12. 2017                                                                                             Žáci     IV.A, IV.B a V.A                    

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

PODZIMNÍ ČTENÁŘSKÉ CHVILKY
 

V měsíci říjnu proběhly v naší škole tradiční čtenářské chvilky s předškoláky z MŠ U Železničního mostu a z MŠ Nad Laurovou. Dětem jsme přednesli veršovanou Pohádku o veliké řepě. Poté jsme se s dětmi rozdělili do malých skupinek a stali se z nás všech ilustrátoři. Každý předškolák si odnášel nejen obrázek a řepu, ale i zážitek na první setkání s námi.

6. 11. 2017                                                                                                               Medvíďata z V.A

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

 

Středu  25. 10. 2017 před  podzimními prázdninami jsme si zpříjemnili návštěvou Divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích.  Zhlédli jsme představení „ Hurvínkovo přání“, které bylo o tom, jak malý Hurvínek už chce být velký a dělat věci jako všichni dospělí - chodit do práce, navštěvovat filmy pro dospělé. Jednoho dne mu to opravdu kouzelný dědeček splní, ale postupem času Hurvínek zjišťuje, že chodit do školy a být jako ostatní děti je mnohem jednodušší a tak se díky své kamarádce Máničce vše vrátí zpět do správných kolejí.  Pohádka byla moc hezká a těšíme se zase příště na další divadelní představení.

30.10.2017                                                                                                                                   Skřítci z PT a Medvíďata z V.A 

DENTÁLNÍ HYGIENA

23. 10. 2017 proběhl v naší třídě seminář Dentální hygiena, který se týkal správné péče o zuby. Medičky z lékařské fakulty nás seznámily s významem, názvy a popisem zubů. Ukázaly nám vhodné kartáčky ke správnému čištění zubů. Na závěr jsme si všichni zkusili čistit zuby svým vlastním kartáčkem. Program se nám všem líbil a opět jsme si připomněli, jak je důležité pečovat o svoje zdraví.

23. 10. 2017                                                                                                                Medvíďata z V.A

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo