5.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 
Malování pro charitativní organizaci Amélie
 

Žáci malovali obrázky do nemocnic na onkologická oddělení v rámci Tulipánového měsíce Amélie. 

Výchovný koncert Radima Zenkla
 

Světoznámý mandolinista (autor i jedné speciální techniky hry na mandolínu) navštívil naši školu a představil dětem hru na různé druhy píšťal, kravský roh, mandolínu a také si se Sborečkem a žáky 5.A zahrál dvě písničky: Kookaburu a Revival. 

Vánoční Hra

1.B s paní učitelkou Šárkovou a Sboreček pozvali děti do starých časů. Společně jsme si také zazpívali známější koledy a i písničky, které znají prvostupňoví z družiny.

Vykřičníky – divadelní interaktivní hra o tom, kterého vlka v sobě posilovat

Toho dobrého či toho zlého? Jak to bylo s princeznou? Hra pro malé i pro dospělé.

4.A A 4.B. VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Knihovna

 

O Jaroslavu Foglarovi a jeho slavných románech byla beseda v městské knihovně na Smíchově, kam zavítali žáci IV. A ve středu 21. 3. 2018 .

Poutavé vyprávění o skautském hnutí, o dobrodružství Rychlých šípů, o hlavolamu Ježek v kleci, se všem moc líbilo.

OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ, KATEGORIE II. MIX
 

Dne 25. 1. 2018 Dům dětí a mládeže Prahy 5 pořádal obvodní kolo ve vybíjené, kterého se účastnili i vybraní žáci IV. a V. tříd naší školy.

 Začátkem ledna jsme tedy pilně trénovali vybíjenou mezi třídami naší školy, paní učitelky přepečlivě vybírali, kdo z nás se turnaje účastní a tak jsme se každý moc a moc snažil. Kýžený den nakonec vyrazili ze IV.A Vojtěch Ježek a Jiří Kuntoš, ze IV.B Daniel Brabec, z V.A Stanislav Petr, Matyáš Uher, Natálie Šulcová, Jonáš Kiliján, Jiří Kouřimský, Filip Velínský a Patrik Merčák. Kapitánem byl Standa.      2 hráči se z důvodu nemoci nemohli účastnit. Jako doprovod a trenér v jedné osobě nás doprovázela paní učitelka Lněničková, která zaštiťuje sportovní akce na naší škole.

Turnaj se konal na ZŠ Chaplinovo náměstí a zúčastnilo se ho 10 týmů z Prahy 5 až 16. My jsme sdíleli šatnu se sportovci ze Slivence. Po nástupu jsme se rozcvičili a čekali na jednotlivé zápasy. Před každým zápasem jsme nezapomněli na náš týmový pokřik.

Pravdou je, že jsme se neumístili na předních místech, ale byli jsme rádi, že jsme se turnaje mohli účastnit a získat tak další zkušenosti do příštích sportovních klání.

29.1. 2018                                                                                                        reprezentanti  školy ve vybíjené

Bruslení
 

V úterý 16.1. žáci II.A vyrazili bruslit na stadion Nikolajka. Bruslení bylo prima, a tak na stadion zavítali ještě jednou společně se IV.A. I ti co stáli na bruslích poprvé, byli nadšeni a rádi se na led zase někdy vrátí.

RECYKLACE HROU - VÝJEZDNÍ PROGRAM
 

Někteří žáci naší školy se zúčastnili dne 16. 1. 2018 dalšího výjezdního programu Recyklace hrou. Po úvodním seznámení a besedě o nutnosti recyklace, jsme přešli k soutěží zaměřené na třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. A že jich tu bylo! Hnědý na bioodpad, modrý na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo, červený na drobné elektro, černý na směsný odpad a ecocheese na baterie. Ve dvou partách jsme měli co nejrychleji a správně roztřídit jednotlivé druhy odpadu. Po vyhodnocení soutěže jsme si ukázali, které výrobky mohou vzniknout zpětným zpracováním plastů, skla a papíru. Věděli jste, že  z plastů se dá ušít mikina či spací pytel? Na závěr jsme shlédli video o recyklaci různých materiálů. Výjezdní program se nám všem moc líbil a těšíme se na další úkoly a hry v rámci Recyklohraní!

17. 1. 2018                                                                                                                                Žáci školy

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2017 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené mezi IV. a V. třídami. Protože jsme si chtěli všichni zahrát, rozdělili jsme se v každé třídě do dvou kategorií. Každý tým sehrál 2 zápasy, výsledky se pečlivě zaznamenávaly do tabulky. Klání mezi třídami bylo veliké, ale neslo se v přátelské atmosféře. Ani diváci nezaháleli a fandili, co jim hrdla stačila.

A jak jsme dopadli, můžete vidět v přehledné tabulce. Každý z nás dostal sladkou odměnu a jako tým jsme obdrželi diplom. Už teď se těšíme na klání ve vybíjené mezi školami Prahy 5, které se uskuteční během ledna 2018.

20. 12. 2017                                                                                             Žáci     IV.A, IV.B a V.A                    

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

Zubní hygiena

 

    Jak si správně čistit zuby, které zubní kartáčky jsou nejvhodnější, používání mezizubních kartáčků a mnoho dalších informací souvisejících s péčí o náš chrup se dozvěděli žáci IV. A v rámci přednášky o  zubní hygieně, která se uskutečnila
dne 23. října 2017.

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

 

Návštěva Triloparku

 

Návštěva interaktivního muzea Trilopark na Praze 4 byla v pátek 12. 1. 2018 pro žáky 4. A a 4. B možností, jak získat pod vedením zkušených lektorů  ucelený pohled na historii života na naší planetě.
Děti si mohly zblízka prohlédnout reálné zkameněliny, stoličku mamuta, trilobity, hlavonožce….Také odkrývaly v písku kostru dinosaura, vyráběly ze sádry odlitky vyhynulých živočichů, pomocí vibrační jehly zkoušely v úlomcích z vápence najít schránky prvohorní fauny.

 

 

O Jaroslavu Foglarovi a jeho slavných románech byla beseda v městské knihovně na Smíchově, kam zavítali žáci IV. A ve středu 21. 3. 2018 .

Poutavé vyprávění o skautském hnutí, o dobrodružství Rychlých šípů, o hlavolamu Ježek v kleci, se všem moc líbilo.

OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ, KATEGORIE II. MIX
 

Dne 25. 1. 2018 Dům dětí a mládeže Prahy 5 pořádal obvodní kolo ve vybíjené, kterého se účastnili i vybraní žáci IV. a V. tříd naší školy.

 Začátkem ledna jsme tedy pilně trénovali vybíjenou mezi třídami naší školy, paní učitelky přepečlivě vybírali, kdo z nás se turnaje účastní a tak jsme se každý moc a moc snažil. Kýžený den nakonec vyrazili ze IV.A Vojtěch Ježek a Jiří Kuntoš, ze IV.B Daniel Brabec, z V.A Stanislav Petr, Matyáš Uher, Natálie Šulcová, Jonáš Kiliján, Jiří Kouřimský, Filip Velínský a Patrik Merčák. Kapitánem byl Standa.      2 hráči se z důvodu nemoci nemohli účastnit. Jako doprovod a trenér v jedné osobě nás doprovázela paní učitelka Lněničková, která zaštiťuje sportovní akce na naší škole.

Turnaj se konal na ZŠ Chaplinovo náměstí a zúčastnilo se ho 10 týmů z Prahy 5 až 16. My jsme sdíleli šatnu se sportovci ze Slivence. Po nástupu jsme se rozcvičili a čekali na jednotlivé zápasy. Před každým zápasem jsme nezapomněli na náš týmový pokřik.

Pravdou je, že jsme se neumístili na předních místech, ale byli jsme rádi, že jsme se turnaje mohli účastnit a získat tak další zkušenosti do příštích sportovních klání.

29.1. 2018                                                                                                        reprezentanti  školy ve vybíjené

 

Bruslení
 

V úterý 16.1. žáci II.A vyrazili bruslit na stadion Nikolajka. Bruslení bylo prima, a tak na stadion zavítali ještě jednou společně se IV.A. I ti co stáli na bruslích poprvé, byli nadšeni a rádi se na led zase někdy vrátí.

Návštěva Triloparku

 

Návštěva interaktivního muzea Trilopark na Praze 4 byla v pátek 12. 1. 2018 pro žáky 4. A a 4. B možností, jak získat pod vedením zkušených lektorů  ucelený pohled na historii života na naší planetě.
Děti si mohly zblízka prohlédnout reálné zkameněliny, stoličku mamuta, trilobity, hlavonožce….Také odkrývaly v písku kostru dinosaura, vyráběly ze sádry odlitky vyhynulých živočichů, pomocí vibrační jehly zkoušely v úlomcích z vápence najít schránky prvohorní fauny.

RECYKLACE HROU - VÝJEZDNÍ PROGRAM
 

Někteří žáci naší školy se zúčastnili dne 16. 1. 2018 dalšího výjezdního programu Recyklace hrou. Po úvodním seznámení a besedě o nutnosti recyklace, jsme přešli k soutěží zaměřené na třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. A že jich tu bylo! Hnědý na bioodpad, modrý na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo, červený na drobné elektro, černý na směsný odpad a ecocheese na baterie. Ve dvou partách jsme měli co nejrychleji a správně roztřídit jednotlivé druhy odpadu. Po vyhodnocení soutěže jsme si ukázali, které výrobky mohou vzniknout zpětným zpracováním plastů, skla a papíru. Věděli jste, že  z plastů se dá ušít mikina či spací pytel? Na závěr jsme shlédli video o recyklaci různých materiálů. Výjezdní program se nám všem moc líbil a těšíme se na další úkoly a hry v rámci Recyklohraní!

17. 1. 2018                                                                                                                                Žáci školy

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2017 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené mezi IV. a V. třídami. Protože jsme si chtěli všichni zahrát, rozdělili jsme se v každé třídě do dvou kategorií. Každý tým sehrál 2 zápasy, výsledky se pečlivě zaznamenávaly do tabulky. Klání mezi třídami bylo veliké, ale neslo se v přátelské atmosféře. Ani diváci nezaháleli a fandili, co jim hrdla stačila.

A jak jsme dopadli, můžete vidět v přehledné tabulce. Každý z nás dostal sladkou odměnu a jako tým jsme obdrželi diplom. Už teď se těšíme na klání ve vybíjené mezi školami Prahy 5, které se uskuteční během ledna 2018.

20. 12. 2017                                                                                             Žáci     IV.A, IV.B a V.A                    

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

Zubní hygiena

 

    Jak si správně čistit zuby, které zubní kartáčky jsou nejvhodnější, používání mezizubních kartáčků a mnoho dalších informací souvisejících s péčí o náš chrup se dozvěděli žáci IV. A v rámci přednášky o  zubní hygieně, která se uskutečnila
dne 23. října 2017.

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo