5.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2017 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené mezi IV. a V. třídami. Protože jsme si chtěli všichni zahrát, rozdělili jsme se v každé třídě do dvou kategorií. Každý tým sehrál 2 zápasy, výsledky se pečlivě zaznamenávaly do tabulky. Klání mezi třídami bylo veliké, ale neslo se v přátelské atmosféře. Ani diváci nezaháleli a fandili, co jim hrdla stačila.

A jak jsme dopadli, můžete vidět v přehledné tabulce. Každý z nás dostal sladkou odměnu a jako tým jsme obdrželi diplom. Už teď se těšíme na klání ve vybíjené mezi školami Prahy 5, které se uskuteční během ledna 2018.

20. 12. 2017                                                                                             Žáci     IV.A, IV.B a V.A                    

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

PODZIMNÍ ČTENÁŘSKÉ CHVILKY
 

V měsíci říjnu proběhly v naší škole tradiční čtenářské chvilky s předškoláky z MŠ U Železničního mostu a z MŠ Nad Laurovou. Dětem jsme přednesli veršovanou Pohádku o veliké řepě. Poté jsme se s dětmi rozdělili do malých skupinek a stali se z nás všech ilustrátoři. Každý předškolák si odnášel nejen obrázek a řepu, ale i zážitek na první setkání s námi.

6. 11. 2017                                                                                                               Medvíďata z V.A

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

 

Středu  25. 10. 2017 před  podzimními prázdninami jsme si zpříjemnili návštěvou Divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích.  Zhlédli jsme představení „ Hurvínkovo přání“, které bylo o tom, jak malý Hurvínek už chce být velký a dělat věci jako všichni dospělí - chodit do práce, navštěvovat filmy pro dospělé. Jednoho dne mu to opravdu kouzelný dědeček splní, ale postupem času Hurvínek zjišťuje, že chodit do školy a být jako ostatní děti je mnohem jednodušší a tak se díky své kamarádce Máničce vše vrátí zpět do správných kolejí.  Pohádka byla moc hezká a těšíme se zase příště na další divadelní představení.

30.10.2017                                                                                                                                   Skřítci z PT a Medvíďata z V.A 

DENTÁLNÍ HYGIENA

23. 10. 2017 proběhl v naší třídě seminář Dentální hygiena, který se týkal správné péče o zuby. Medičky z lékařské fakulty nás seznámily s významem, názvy a popisem zubů. Ukázaly nám vhodné kartáčky ke správnému čištění zubů. Na závěr jsme si všichni zkusili čistit zuby svým vlastním kartáčkem. Program se nám všem líbil a opět jsme si připomněli, jak je důležité pečovat o svoje zdraví.

23. 10. 2017                                                                                                                Medvíďata z V.A

4.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Šťastná země – Český ráj
 

Dne 13. 6. 2017 jsme podnikli celodenní výlet do Českého ráje. Navštívili jsme zde přírodní zábavný dětský areál Šťastná země. Zaskákali jsme si na trampolínách, prolézali jsme lanovým centrem, vyřádili jsme se v  dřevěném hradu. Po obědě jsme prošli prožitkovým Geoparkem, který nás velice zaujal. Výlet se nám všem moc líbil.

14. 6. 2017                                                                        Skřítci z PT, medvíďata z IV.A a žáci z V.A

SBĚR PAPÍRU  ZA   1. POLOLETÍ
 

Dne 22. 2. 2017 nás navštívila koordinátorka sběru papíru a předala nejlepším žákům – sběračům drobné odměny za přinesený papír v 1. pololetí.

Umístění:

1. místo: Jan Šetela za 44,5kg

2. místo: Martin Buljat za 17,5kg

3. místo: Michaela Boboková, Barbora Petrová za 15kg

I ve 2. pololetí pokračujeme ve sběru papíru. Výtěžek jde na nákup nových dětských knížek do knihovny.

23. 2. 2017                                                                                                          Medvíďata ze IV.A

 

TURNAJ V MINIGOLFU
 

Den dětí strávila naše třída IV.A a Skřítci z přípravné třídy společným zápolením u drah minigolfu v Centrálním parku v Praze 13. Rozdělili jsme se do 4 skupin a postupně jsme procházeli jednotlivými dráhami. Každý si zapisoval na kolik úderů dopravil míček do důlku. Cestou zpět jsme od paní učitelek dostali ke Dni dětí nanuk, ale nejvíce jsme zvědaví, kdo se stane vítězem!  Den se nám všem moc líbil a všichni jsme se dobře pobavili!

1. 6. 2017                                                                                            Medvíďata ze IV.A a Skřítci z PT

MALÍŘI  BEZ  ŠTĚTCE
 

Dne 30. 5. 2017 jsme s paní učitelkou a lektorkou z Ekocentra Podhoubí vyrazili do nedalekého parku, kde jsme sledovali přírodu očima umělce. Zkoumali jsme přírodniny pomocí smyslů, zjišťovali jsme jejich vlastnosti. Vyzkoušeli jsme si tvorbu ve stylu land-artu. Ve skupinách jsme vytvořili dílo z přírodnin.

Práce nás všechny moc bavila a velice jsme si „hraní“ s přírodninami užili!

30. 5. 2017                                                                                                                Mevíďata ze IV.A

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo