4.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Pražský hrad

 

V pátek 10. května třídy IV.A a IV.B využily  nabídky návštěvy reprezentačních prostor Pražského hradu, kam je běžně návštěvníku vstup zakázán..

Prohlídka vedla přes Jízdárnu, kde se žáci seznámili s historií naší republiky, státními vyznamenáními, dále pak přes Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál, Brožíkův salón, Habsburský, Zrcadlový salón a další.

Na konci exkurze si děti nenechaly ujít výměnu hradní stráže.

Malování pro charitativní organizaci Amélie
 

Žáci malovali obrázky do nemocnic na onkologická oddělení v rámci Tulipánového měsíce Amélie. 

Výchovný koncert Radima Zenkla
 

Světoznámý mandolinista (autor i jedné speciální techniky hry na mandolínu) navštívil naši školu a představil dětem hru na různé druhy píšťal, kravský roh, mandolínu a také si se Sborečkem a žáky 5.A zahrál dvě písničky: Kookaburu a Revival. 

Elektřina – dobrý sluha, ale zlý pán
 

Program ekocentra Podhoubí  se uskutečnil v úterý 19. 2. 2019.
Žáci IV. A se nejen dozvěděli, jak elektřinu vyrábíme, využíváme a spotřebováváme, ale také jaký má  výroba elektřiny dopad na přírodu a jak lze elektřinou šetřit. A sami si i vyzkoušeli vyrobit jednoduchý galvanický článek z citronu.


 

Vánoční Hra

1.B s paní učitelkou Šárkovou a Sboreček pozvali děti do starých časů. Společně jsme si také zazpívali známější koledy a i písničky, které znají prvostupňoví z družiny.

 

3.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Macourkoviny Miloše Macourka
 

V úterý 13. 3. jsme navštívili knihovnu na Náměstí 14. října. Čekala nás paní knihovnice s pořadem „Macourkoviny Miloše Macourka“. Setkání jsme zahájili rozhovorem, proč čteme a co nám čtené příběhy umožňují. Následovalo seznámení s pohádkovou knihou „Všichni sloni v orchestru“. Během čtení pohádek jsme se zapojili do děje dramatizací a spontánním kreslením. Pořad se všem moc líbil a těšíme se na další setkání.

 

                                                                                                    žáci III. A

Pošťácká pohádka
 

Ve středu 28. 2. jsme navštívili divadlo Glans v Nových Butovicích. Venku mrzlo až praštělo, ale divadlo za to určitě stálo. Byla pro nás totiž připravena klasická pohádka Karla Čapka „ Pošťácká pohádka.“ A tak jsme se dozvěděli, co to znamená listovní tajemství a jak je důležité napsat na všechna psaníčka adresu.

                                                                                                žáci III. A

RECYKLACE HROU - VÝJEZDNÍ PROGRAM
 

Někteří žáci naší školy se zúčastnili dne 16. 1. 2018 dalšího výjezdního programu Recyklace hrou. Po úvodním seznámení a besedě o nutnosti recyklace, jsme přešli k soutěží zaměřené na třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. A že jich tu bylo! Hnědý na bioodpad, modrý na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo, červený na drobné elektro, černý na směsný odpad a ecocheese na baterie. Ve dvou partách jsme měli co nejrychleji a správně roztřídit jednotlivé druhy odpadu. Po vyhodnocení soutěže jsme si ukázali, které výrobky mohou vzniknout zpětným zpracováním plastů, skla a papíru. Věděli jste, že  z plastů se dá ušít mikina či spací pytel? Na závěr jsme shlédli video o recyklaci různých materiálů. Výjezdní program se nám všem moc líbil a těšíme se na další úkoly a hry v rámci Recyklohraní!

17. 1. 2018                                                                                                                                Žáci školy

Zámek Radim
 

Předvánoční  návštěva zámku Radim se žákům  II. B a III. A vydařila. Počasí nám přálo a hradní pán k tomu přidal zasvěcený výklad. Děti si mohly osahat vystavené exponáty, prožít chvilku ve vězení, černé kuchyni  i v zámeckých pokojích.

Dětští detektivové
 

                  V úterý  21. 11. jsme navštívili městskou knihovnu v Ostrovského ulici. Přivítal nás pan knihovník a jeho hrubosrstý jezevčík Eda. Povídali jsme si o zajímavých detektivních a strašidelných knihách.  Dokonce jsme si vyzkoušeli dopsat rozepsaný detektivní příběh.  Knihy jsme si mohli prohlédnout, a kdo měl zájem, knihy si hned mohl vypůjčit. Budeme se těšit na další setkání.

                                                                                                                              žáci III.A

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

 
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo