3.A. VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 
Malování pro charitativní organizaci Amélie
 

Žáci malovali obrázky do nemocnic na onkologická oddělení v rámci Tulipánového měsíce Amélie. 

Velikonoční zpívání
 

Sboreček zazpíval dvě velikonoční písně a paní učitelka přečetla kousek ze zprávy z Bible. Děti si zopakovaly, co se stalo na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobou a v neděli Velikonoční. 

Vánoční Hra

1.B s paní učitelkou Šárkovou a Sboreček pozvali děti do starých časů. Společně jsme si také zazpívali známější koledy a i písničky, které znají prvostupňoví z družiny.

2.A. VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Divadlo Glans

 

V úterý 24.4. jsme navštívili divadlo Glans a viděli jsme krásné představení O zlatých sušenkách. Už se těšíme, že půjdeme v červnu zase do divadla.

Plavecký výcvik
 

Na pátek 16. 2. jsme se už dlouho předtím těšili. Začali jsme totiž navštěvovat kurzy plavání v blízkém plaveckém bazénu v Radlicích.  První lekci nás plavčici rozřadili do skupin podle toho, jak nám plavání šlo. Na druhé lekci už jsme plavali podle družstev. Někdo už plave docela dobře, jiným z nás to ještě úplně nejde, ale všichni společně se těšíme na další hodiny plaveckého výcviku.

                                                                                    žáci z 1. A,B a 2. A,B

Bruslení
 

V úterý 16.1. žáci II.A vyrazili bruslit na stadion Nikolajka. Bruslení bylo prima, a tak na stadion zavítali ještě jednou společně se IV.A. I ti co stáli na bruslích poprvé, byli nadšeni a rádi se na led zase někdy vrátí.

Mikuláš

 

V úterý 5.12. nás ve třídě navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Mikuláš pochválil děti za to, že jsou hodné a šikovné. Ale také pokáral několik rošťáků.

Mikuláš slíbil, že po roce k nám s čerty přijde zase.

Divadelní představení

 

V pondělí 13.11. jsme zavítali do divadla Glans na pohádku „ O chytré princezně“, která vyzrála nad čerticí Belindou. 

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA 1. STUPNI
 

V letošním školním roce se pro zájemce od 2. do 5. ročníků otevřel čtenářský klub. Setkáváme se pravidelně na 90 minut každé úterý. Čteme si společně knížky, vyprávíme si o nich, seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, vymýšlíme si příběh k obrázkům. Pracujeme s obrázkovými osnovami nebo s texty. Také se zde seznamujeme s jednotlivými literárními žánry. Během čtenářského klubu každý měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu, kde se zaujetím posloucháme paní Křížovou, která nám s nadšením vypráví o dění v knihovně a o nových knížkách. Také pracujeme v naší školní knihovně, kde si vyhledáváme především knížky určené pro náš věk.

 

8. 11. 2017                                                                                                              Žáci ze čtenářských klubů

Návštěva divadla
 

Ve čtvrtek 19. 10. třídy II. A, III. A, IV. A a IV. B navštívily divadlo S+H. O tom, že být dospělým, není vůbec jednoduché, nás přesvědčil Hurvínek v představení „Hurvínkovo přání.“

Návštěva Stanice přírodovědců na Smíchově
 

Dne 9.10. jsme navštívili Stanici přírodovědců na Smíchově, kde probíhala výstava  Za zavřenými dveřmi. Měli jsme možnost pozorovat živočichy a rostliny, které běžně ve stanici neuvidíme. Prohlédli jsme si i terárium plazů, ještěrů a želv. Na závěr jsme si ve skleníku mohli zakoupit drobné rostlinky.

                                                                                          Skřítci z PT a II.A

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo