1.A. VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Recyklohraní

21.9.2020 se třída 1.A zúčastnila programu Recyklohraní ve škole. Cílem programu je prohloubit žákům znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Třída byla oceněna a děti dostaly model malého kontejneru na sběr baterii. Dětem se program moc líbil.

 

Učíme se venku

Pokud nám počasí dovolí, učíme se i venku. Děti čerpají vitamín D :-)
 

 

První školní den

Vyzvedla jsem si žáky spolu s deváťáky před školou a odvedli jsme prvňáčky a rodiče do třídy. Náš nový pan ředitel nejprve ze školního rozhlasu uvítal všechny žáky ve škole a popřál jim úspěšný školní rok.
Pak přišel i do třídy 1.A, představil se, popovídal si s prvňáčky a rodiči. Já jsem se představila jako třídní učitelka a seznámila se s žáky a rodiči.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo