akce

Školní rok 2017/2018

Září

 

_________________________________________________________________________________________________________________
Duben
 
Celý tento měsíc patřil sportu a Velikonocím. Nejprve jsme Velikonoce uvítali spaním ve škole, kde si děti vyrobily plstěné kuře a osely si malý květináč.Po celé škole pak hledaly poztrácená čokoládová vajíčka, které jim tam zanechal velikonoční zajíc.Ve všech odděleních jsme si povídali o velikonočních tradicích a proč vlastně Velikonoce slavíme. Vyráběli jsme různé velikonoční dekorace. Ještě před Velikonecema jsme ochutnali velikonočního beránka, který nám zpříjemnil jedno odpoledne. Na konci dubna nechyběl ani Čarodějnický rej, který se uskutečnil v naší tělocvičně. Různé čarodějnické hry a soutěže nám pro nás nebyly žádnou překážkou.

Březen
 
Březen za kamna vlezem. Tak tato pranostika nebyla nic pro nás. Počasí nám skoro celý měsíc přálo až na první jarní den, kdy se nám na chvilku zatáhlo a my jsme mohli vypustit první jarní balónky do oblak. Balónky byly vypuštěny v parku před školou s tajnými přáními dětí, které si samy napsaly.   Ve všech oddělení družin byly přípravy na jaro. Vyráběly se papírové kytky, které nám zdobí školu. Nechyběly ani procházky do okolí, kde jsme pozorovali rozkvétající květiny a pupeny na stromech a čekali, kdy už vyschne terén na hřišti. Poslední březnový den byl věnován výšpalu na Petřínskou rozhlednu. Počasí bylo skvělé a my jsme celý výlet zakončili sladkou  zmrzlinovou odměnou.

Únor
 
Měsíc únor probíhal ve  znamení  masopustního veselí a  karnevalu. V takzvaném "karnevalovém  týdnu" jsme  si povídali o původu  masopustu, tradicích, které jsou s tímto svátkem spojeny. Vyráběli různé masky, čepice  a  čelenky, nalepovali klauny i s cirkusem. Čelenky si děti vyzkoušely na našem družinovém karnevalu. Veselí proběhlo v naší tělocvičně, kde byly připraveny sportovní a taneční soutěže s nafukovacími balónky. Všechny děti si odnesly diplom za masopustní masku a dobrou náladu. Proběhlo také další spaní ve škole. Tentokrát s názvem "masopustní rej".  Na spinkání si děti vyrobily slané tyčinky a Benátskou masku. Nechyběla ani pyžamová party. Dětem  se všechna činnost moc líbila. 

Leden
 
Po mnoha letech, kdy v lednu v Praze nebyl  sníh, jsme se  dočkali  té  pravé  zimy se  sněhem a ledem. Tomu byla přizpůsobena i  činnost  ŠD. Navštěvovali jsme blízký kopec, kde jsme bobovali a sáňkovali. Tvoření ze sněhové nadílky bylo také součástí  zimním radovánkám a  tak jsme  si  mohli skvěle  užít  i  "Eskymácký  týden". V něm jsme se  seznámili s obyvateli severních teritorií, kreslili  výjevy ze života  Eskymáků, lepili obrázky, zhotovili  malé  Eskymačky.

Během zimy jsou také vidět na obloze astrologické úkazy o kterých jsme si vyprávěli. Naučili jsme se planety sluneční soustavy, jak vzniká hvězda, a co vlastně hvězda je. Každý si vymyslel svoji planetu a pak nám o ni vyprávěl.

Nesportovali jsme jen venku, ale také v naší tělocvičně, kde soutěžila všechna oddělení ve sportovních hrách.

Prostředek měsíce byl pro děti asi nejzajímavější. Výlet do Holešovic na výstavu Lega byl opravdový zážitek pro všechny zúčastněné. Nejen že nás ohromily velkolepé stavby, co všechno se dá a nedá z Lega postavit. Nejzábavnější bylo když jsme si mohli se samotným legem pohrát, které tam bylo snad ve všech velikostech. Už teď se těšíme na další zajímavý měsíc!
 

Prosinec
 
Další měsíc plný zábavy proběhl v našich odděleních družiny. Děti se seznámily s různými tradicemi, které patří k vánočním přípravám. Nechyběly legendy o sv. Barboře, sv. Lucii i o sv. Martinovi, který nás navštívil už o den dříve.Děti vyráběly  čerty, andílky,  stromečky, ozdobičky, přáníčka,  strojily  vánoční  stromeček, připravovaly  vánoční  besídku  pro rodiče. Kladným ohlas na   veřejnosti měla  vánoční tvořivá dílnička, kterou  navštívilo  mnoho rodičů s  dětmi. Vyvrcholením  vánočního  shonu  pak bylo  vánoční setkání rodičů v  ŠD. Děti rodičům předvedly pásmo vánočních  koled a dramatizaci pod  názvem Příběh  o  narození Ježíška. V dalším oddělení bylo vyrábění rodičů s dětmi a poslech písní. Ve čtvrtém oddělení bylo posezení s rodiči. Rodiče si poslechly několik básniček a koled, které jsme s dětmi nacvičily. Na závěr všech vystoupení a představení bylo vzájemné popřání ke svátkům a do nového roku. Všem se to moc  líbilo.. 

Děkuji všem rodičům , kteří nám pomohly s přípravami a vytvoření tak krásné vánoční atmosféry v prostorách našich družin.

P. Trnková děkuje za dotvoření kostýmů i pomoci s občerstvením.
 

 

Listopad
 
V  měsíci listopadu  vládla u nás pracovní atmosféra. V úvodu měsíce  se dětem velmi líbila Halloweenská párty se spoustou soutěží a tvoření  "Dýňáčků"  z  dýní. Ve  VV jsme  se věnovali podzimní  barevnosti a tvořili koláže  s listí . Zúčastnili jsme se projektu Lampiónový průvod, kde nás doprovodili strážnici městské policie na koních. Zahráli společně dramatický projekt  "Císařovy nové šaty". Během měsíce proběhlo i první spinkání ve škole, kde jsme si udělali sváteční maffuny a  keramickou ozdobu na blížící se vánoční čas. V závěru měsíce  jsme nacvičovali na vánoční posezení s rodiči.
 

 

Říjen
 
V  měsíci  říjnu  proběhl  "Bramborový  týden", kdy jsme  se  seznámili s  původem brambor, pracovali  s  bramb.  tiskátky,  vyráběli panáčky Bramboráčky, ochutnávali  jsme  výrobky  z  brambor atd. Dětem  se  velmi líbila   Drakiáda  i malování vlastních  draků. V závěru  měsíce  jsme  se  připravovali na  Halloween. 

S dětmi jsme prohlubovali přátelské vztahy, vyrobili jsme si klíč k odemykání přátelství. Děti si užili odpoledne na Pavím vrchu, kde jsme pořádali Drakiádu. Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky spojenými s posvícením. Upekli jsme si posvícenské koláčky a společně jsme si na nich druhý den pochutnali.

Co jsme zvládli na měsíc říjen? Vyzkoušet si upéct posvícenské koláčky, pak je v duchu oslavy sníst a popíjet čaj, dozvěděli jsme se proč se slaví Halloween.  A mnoho dalších akcí a zajímavých věcí.

Říjen měsíc plný netradičních aktivit a nových zkušeností nejen mezi kamarády, ale i taky zkušenosti v oblasti sestavení vlastního draka, který byl vyzkoušen na Drakiádě, která se konala na Pavím vrchu. Přišlo nám pomoci i pár rodičů dostat draka do správných výšin. Zbytek měsíce patřil oblíbenému anglickému svátku Halloween. Papírové, kreslené i dlabané dýně zdobily nejen nástěnky a vitrína, ale byla s nimi nazdobená celá třída.

Poslední den v říjnu patřil oranžovému trikotu, který byl použit na Halloweenské party, která se konala v naší tělocvičně. Zde děti tančily a soutěžily v různých disciplínách. Nechyběl ani dýňový slalom. 

Moc se těšíme na další akce se školní družinou :)

 

Září
 

Školní rok už je v plném proudu a školní družiny mají za sebou plno zajímavých činností a akcí. Mezi prvotní činností bylo pro děti z přípravné a prvních tříd seznámení s hračkami a pravidly  bezpečnosti při  pobytu venku i ve  škole. Uskutečnily jsme  "ovocný  týden", kdy děti malovaly, modelovaly kreslily i  ochutnávaly různé druhy  ovoce   a  zeleniny.


V měsíci záři jsme si přečetli mnoho pohádek (např. Kocour Modroočko, Loupežnické pohádky..), procvičili si rytmiku vytleskáváním a naučili se dechové cvičení. Malovali jsme spoustu obrázků k přečtenému textu, vyrobili jsme si například jablíčka a deštníčky. Seznámili jsme se s naším celoročním plánem - Hledání pohádkových klíčů a s příběhem, který je na něj vázaný. První klíč, který jsme nalezli byl Klíč k otevírání tajemství.

 

V našem oranžovém paprsku jsme se stihli seznámit a naučit co je to scénka, dialog, horká židle i pantomimické ztvárnění a to vše v dramatickém   projektu ,,dračí pohádka,,. Nejkrásnější překvapení pro náš připravila paní učitelka, když nám dala ,,nekonečný papír,, a všichni jsme najednou kreslily dopravní prostředky, se kterými se dostáváme do školy.


Ve starších odděleních se začalo hned s plánem, který máme nachystaný na celý školní rok.

Jako Číňané jsme si vymyslely své vlastní písmo a napsaly v něm své jméno a příjmení. Ke zlepšení nálady a k získání dalších nových informací nám pomohl čajový dýchánek. Nejprve povídání o čajích jejich druzích a pak přišlo samotné ochutnávání různých čajů.

Měsíc září jsme zakončily Celodenním  výletem na Vyšehrad. Počasí nám přálo, a tak jsme mohly  pozorovat krásné panoramatické výhledy na Prahu. Celý výlet byl zakončený najitím pokladu, který nám Vyšehrad vydal.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo