akce

Školní rok 2017/2018

Duben
V průběhu dubna jsme se seznámili se zemí Austrálie. Ze začátku jsme si zjišťovali informace i encyklopedií a různých materiálů. Tvořili jsme jarní výzdobu prováděli chemické pokusy, vyráběli a malovali zvířátka z papírů. Sledování zajímavého dokumentu o Austrálii nám přinesl plno nových vědomostí. Navštívili jsme i cvičnou kuchyňku, ve které jsme si udělali australský deset Lamingtons a Damper. Všechny zážitky z Austrálie jsou zaznamenány v cestovatelském deníku, který se nám postupně plní informacemi a obrázky. Proběhla i soutěž v kresbě o nejlepšího australského hada nebo ještěra.

Přihlášení žáci se zúčastnili dalšího jarní spaní ve škole, kde jsme si upekli sladkou dobrotu a odnesli si spolu s jarní květinou domů. Během spinkání ve škole jsme si vyzkoušeli, že máme pro strach uděláno a zvládli náročnou stezku odvahy. Nezapomněli jsme ani na čarodějnice. Přinesli jsme si čarodějnické kostýmy, v kterých jsme si zasoutěžili. Tentokrát nebyla sladká odměna, ale dobře opečený špekáček na zahradě MŠ Laurová.


 

Březen

 

Bývá ještě dosti chladný, proto cestování po Mexiku, byla dobrá příležitost se trochu ohřát. Alespoň vyprávění o deštných pralesích, siestách, kaktusech nám přineslo trochu více sluníčka do pošmurného března. Sázení květin nás ještě více připravovalo na jaro, které bylo za dveřmi. Vyrobili jsme si také tradiční mexická sombrera, které zdobili nástěnku na chodbě školy. Připomněli jsme si práci s mapou a glóbusem, kde jsme si ukazovali města a hory Mexika. Udělali jsme si také kvíz, co všechno si pamatujeme z předešlých zemí.

Oslavili jsme první jarní den, do kterého se zapojila celá naše škola. Všechny děti i dospělí přišli do školy ve žluto-zelených tričkách. Oslava vyvrcholila vypuštěním žlutých balónků z terasy školy. Na balónek si každý napsal nějaké přání.

 

Únor

 

Na americkém kontinentě jsme ještě zůstali a navštívili jsme přímo Spojené státy americké. Povídání a vyprávění nám zkrátily jarní prázdniny. Myslím si, že jsme všechno nakonec zvládli. Veškeré nové informace byly zapsány do deníků, který se nám postupně zaplňuje. Masopustní veselí bylo zpestření nejen pro děti, ale i pro vychovatele. Různorodost všech masek a tanců v tělocvičně byla velkou inspirací pro nás pro všechny. I v tento čas zimních radovánek bez sněhu bylo velkou radostí pro děti opětovné navštívení zimního stadionu na Bronzové. Znovu jsme zažili pády a úspěchy na ledě, kterých bylo mnohem více.

Leden
 

Po vánočních prázdninách jsme se pustili do dalšího putování po naší planetě. Tentokrát to byla nám vzdálená Kanada. Nechali jsme se okouzlit bohatou přírodou a sladkým pokušením ve formě lívanců, které jsou velmi oblíbené a tradiční pro Kanadskou kuchyni. Zkusili jsme si je udělat sami ve školní kuchyňce s tradičním javorovým sirupem.

Letošní zima nám moc sněhu nepřinesla, tak jsme museli využít jiných zimních radovánek. Návštěva zimního stadionu na Bronzové nám umožnil vyzkoušet naše dovednosti na ledě. Děti nás přesvědčily, že se žádného zimního sportu nebojí, i když někteří stály na bruslích poprvé zaslouží si velkou pochvalu za trpělivost a odhodlání zkoušet to stále znovu.

Prosinec
 

Zvyky a tradice tohoto měsíce nás neodradili od cestování po světe, kde jsme navštívili Velkou Británii. Nechali jsme se inspirovat čajem o páté. Toto téma nás inspirovalo i při vánočním posezení s rodiči. Před budovou školy bylo nachystané malé představení pro všechny rodiče našich děti. Po představení jsme šli na čaj a něco malého k zakousnutí, které jsme připravili pro rodiče. Součástí posezená byla i malá dílnička pro děti. Samozřejmě jsme nezapomněli udělat zápis do cestovatelského deníku. Tam jsme zapsali všechny důležité informace o Anglii (památky, osobnosti, významné události).

Listopad
 

Listopad, listopad, lísteček nám na zem spad. nám spadl k našim sousedům do Německa. Proběhlo seznámení s daným státem. Kresba vlajek, znaků, poslech státní hymny. Ukázka významných Německých měst (Hamburg, Mnichov, Berlín, Drážďany...). Bohatý program do kterého jsme zapojili i městskou policii v tradičním Lampiónovém průvodu, na který jsme napekli Svatomartinské rohlíčky. 24.11.2017 byl den, kdy jsme objevovali Národní Technické muzeum. Prohlédli jsme si všechny exponáty od starých parních lokomotiv až po vojenské letouny. Velký zážitek byl i z expozice astronomie.

Říjen 

Měsíc poznávání naší vlasti. Seznámili jsme se s trochou našich pověstí, historií a i třeba nějakými významnými událostmi a osobnostmi. Nezapomněli jsme to samozřejmě zapsat všechno do cestovního deníku. Zvládli jsme i naše první spaní ve škole, kde jsme si vyrobili podzimní dekoraci. Po vyrábění jsme se vydali na Paví vrch, kde nás čekala večeře v podobě opečeného špekáčku. Nechyběla ani večerní bojovka, která nás přesvědčila, ž e máme pro strach uděláno. Mezi další akce, které se odehrály patřila Haloweenská párty v tělocvičně. V říjnu jsme si pozvali i naše rodiče, aby nám pomohli s dlabáním dýní. Jak se nám povedly se můžete podívat v naší galerii.

 
Září

Je tu září a nám začala škola a školní družina.
Začali jsme se hnedka seznamovat s novými kantory a novými žáky. Ti se seznámili s novým prostředím a pravidly školní družiny. Pro tento školní rok mají všechny oddělení školních družin stejné téma, které se nazývá "Letem světem ani o krok zpět". Hned na začátku jako každý správný cestovatel jsme si připravili cestovní deníky. V těchto denících budeme zapisovat veškeré nové poznatky a zážitky ze školní družiny. Poznali jsme také co je atlas, glóbus, mapa a jak se v těchto občas pro někoho složitých věcech vyznat. Zvládali jsme to na jedničku. Samozřejmě jsme nezapomněli si svůj vlastní deník vyzdobit, aby nám po celou dobu naší cesty dělal radost.
Uskutečnil se také výlet do Riegrových sadů na Bublinkové odpoledne. V sadech jsme vyzkoušely malé i velké bublifuky. Velkým zážitkem pro všechny byly velké bubliny letící po větru. Jak se nám bubliny povedly můžete posoudit v malé galerii.

 

Duben
 
Celý tento měsíc patřil sportu a Velikonocím. Nejprve jsme Velikonoce uvítali spaním ve škole, kde si děti vyrobily plstěné kuře a osely si malý květináč.Po celé škole pak hledaly poztrácená čokoládová vajíčka, které jim tam zanechal velikonoční zajíc.Ve všech odděleních jsme si povídali o velikonočních tradicích a proč vlastně Velikonoce slavíme. Vyráběli jsme různé velikonoční dekorace. Ještě před Velikonecema jsme ochutnali velikonočního beránka, který nám zpříjemnil jedno odpoledne. Na konci dubna nechyběl ani Čarodějnický rej, který se uskutečnil v naší tělocvičně. Různé čarodějnické hry a soutěže nám pro nás nebyly žádnou překážkou.

Březen
 
Březen za kamna vlezem. Tak tato pranostika nebyla nic pro nás. Počasí nám skoro celý měsíc přálo až na první jarní den, kdy se nám na chvilku zatáhlo a my jsme mohli vypustit první jarní balónky do oblak. Balónky byly vypuštěny v parku před školou s tajnými přáními dětí, které si samy napsaly.   Ve všech oddělení družin byly přípravy na jaro. Vyráběly se papírové kytky, které nám zdobí školu. Nechyběly ani procházky do okolí, kde jsme pozorovali rozkvétající květiny a pupeny na stromech a čekali, kdy už vyschne terén na hřišti. Poslední březnový den byl věnován výšpalu na Petřínskou rozhlednu. Počasí bylo skvělé a my jsme celý výlet zakončili sladkou  zmrzlinovou odměnou.

Únor
 
Měsíc únor probíhal ve  znamení  masopustního veselí a  karnevalu. V takzvaném "karnevalovém  týdnu" jsme  si povídali o původu  masopustu, tradicích, které jsou s tímto svátkem spojeny. Vyráběli různé masky, čepice  a  čelenky, nalepovali klauny i s cirkusem. Čelenky si děti vyzkoušely na našem družinovém karnevalu. Veselí proběhlo v naší tělocvičně, kde byly připraveny sportovní a taneční soutěže s nafukovacími balónky. Všechny děti si odnesly diplom za masopustní masku a dobrou náladu. Proběhlo také další spaní ve škole. Tentokrát s názvem "masopustní rej".  Na spinkání si děti vyrobily slané tyčinky a Benátskou masku. Nechyběla ani pyžamová party. Dětem  se všechna činnost moc líbila. 

Leden
 
Po mnoha letech, kdy v lednu v Praze nebyl  sníh, jsme se  dočkali  té  pravé  zimy se  sněhem a ledem. Tomu byla přizpůsobena i  činnost  ŠD. Navštěvovali jsme blízký kopec, kde jsme bobovali a sáňkovali. Tvoření ze sněhové nadílky bylo také součástí  zimním radovánkám a  tak jsme  si  mohli skvěle  užít  i  "Eskymácký  týden". V něm jsme se  seznámili s obyvateli severních teritorií, kreslili  výjevy ze života  Eskymáků, lepili obrázky, zhotovili  malé  Eskymačky.

Během zimy jsou také vidět na obloze astrologické úkazy o kterých jsme si vyprávěli. Naučili jsme se planety sluneční soustavy, jak vzniká hvězda, a co vlastně hvězda je. Každý si vymyslel svoji planetu a pak nám o ni vyprávěl.

Nesportovali jsme jen venku, ale také v naší tělocvičně, kde soutěžila všechna oddělení ve sportovních hrách.

Prostředek měsíce byl pro děti asi nejzajímavější. Výlet do Holešovic na výstavu Lega byl opravdový zážitek pro všechny zúčastněné. Nejen že nás ohromily velkolepé stavby, co všechno se dá a nedá z Lega postavit. Nejzábavnější bylo když jsme si mohli se samotným legem pohrát, které tam bylo snad ve všech velikostech. Už teď se těšíme na další zajímavý měsíc!
 

Prosinec
 
Další měsíc plný zábavy proběhl v našich odděleních družiny. Děti se seznámily s různými tradicemi, které patří k vánočním přípravám. Nechyběly legendy o sv. Barboře, sv. Lucii i o sv. Martinovi, který nás navštívil už o den dříve.Děti vyráběly  čerty, andílky,  stromečky, ozdobičky, přáníčka,  strojily  vánoční  stromeček, připravovaly  vánoční  besídku  pro rodiče. Kladným ohlas na   veřejnosti měla  vánoční tvořivá dílnička, kterou  navštívilo  mnoho rodičů s  dětmi. Vyvrcholením  vánočního  shonu  pak bylo  vánoční setkání rodičů v  ŠD. Děti rodičům předvedly pásmo vánočních  koled a dramatizaci pod  názvem Příběh  o  narození Ježíška. V dalším oddělení bylo vyrábění rodičů s dětmi a poslech písní. Ve čtvrtém oddělení bylo posezení s rodiči. Rodiče si poslechly několik básniček a koled, které jsme s dětmi nacvičily. Na závěr všech vystoupení a představení bylo vzájemné popřání ke svátkům a do nového roku. Všem se to moc  líbilo.. 

Děkuji všem rodičům , kteří nám pomohly s přípravami a vytvoření tak krásné vánoční atmosféry v prostorách našich družin.

P. Trnková děkuje za dotvoření kostýmů i pomoci s občerstvením.
 

 

Listopad
 
V  měsíci listopadu  vládla u nás pracovní atmosféra. V úvodu měsíce  se dětem velmi líbila Halloweenská párty se spoustou soutěží a tvoření  "Dýňáčků"  z  dýní. Ve  VV jsme  se věnovali podzimní  barevnosti a tvořili koláže  s listí . Zúčastnili jsme se projektu Lampiónový průvod, kde nás doprovodili strážnici městské policie na koních. Zahráli společně dramatický projekt  "Císařovy nové šaty". Během měsíce proběhlo i první spinkání ve škole, kde jsme si udělali sváteční maffuny a  keramickou ozdobu na blížící se vánoční čas. V závěru měsíce  jsme nacvičovali na vánoční posezení s rodiči.
 

 

Říjen
 
V  měsíci  říjnu  proběhl  "Bramborový  týden", kdy jsme  se  seznámili s  původem brambor, pracovali  s  bramb.  tiskátky,  vyráběli panáčky Bramboráčky, ochutnávali  jsme  výrobky  z  brambor atd. Dětem  se  velmi líbila   Drakiáda  i malování vlastních  draků. V závěru  měsíce  jsme  se  připravovali na  Halloween. 

S dětmi jsme prohlubovali přátelské vztahy, vyrobili jsme si klíč k odemykání přátelství. Děti si užili odpoledne na Pavím vrchu, kde jsme pořádali Drakiádu. Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky spojenými s posvícením. Upekli jsme si posvícenské koláčky a společně jsme si na nich druhý den pochutnali.

Co jsme zvládli na měsíc říjen? Vyzkoušet si upéct posvícenské koláčky, pak je v duchu oslavy sníst a popíjet čaj, dozvěděli jsme se proč se slaví Halloween.  A mnoho dalších akcí a zajímavých věcí.

Říjen měsíc plný netradičních aktivit a nových zkušeností nejen mezi kamarády, ale i taky zkušenosti v oblasti sestavení vlastního draka, který byl vyzkoušen na Drakiádě, která se konala na Pavím vrchu. Přišlo nám pomoci i pár rodičů dostat draka do správných výšin. Zbytek měsíce patřil oblíbenému anglickému svátku Halloween. Papírové, kreslené i dlabané dýně zdobily nejen nástěnky a vitrína, ale byla s nimi nazdobená celá třída.

Poslední den v říjnu patřil oranžovému trikotu, který byl použit na Halloweenské party, která se konala v naší tělocvičně. Zde děti tančily a soutěžily v různých disciplínách. Nechyběl ani dýňový slalom. 

Moc se těšíme na další akce se školní družinou :)

 

Září
 

Školní rok už je v plném proudu a školní družiny mají za sebou plno zajímavých činností a akcí. Mezi prvotní činností bylo pro děti z přípravné a prvních tříd seznámení s hračkami a pravidly  bezpečnosti při  pobytu venku i ve  škole. Uskutečnily jsme  "ovocný  týden", kdy děti malovaly, modelovaly kreslily i  ochutnávaly různé druhy  ovoce   a  zeleniny.


V měsíci záři jsme si přečetli mnoho pohádek (např. Kocour Modroočko, Loupežnické pohádky..), procvičili si rytmiku vytleskáváním a naučili se dechové cvičení. Malovali jsme spoustu obrázků k přečtenému textu, vyrobili jsme si například jablíčka a deštníčky. Seznámili jsme se s naším celoročním plánem - Hledání pohádkových klíčů a s příběhem, který je na něj vázaný. První klíč, který jsme nalezli byl Klíč k otevírání tajemství.

 

V našem oranžovém paprsku jsme se stihli seznámit a naučit co je to scénka, dialog, horká židle i pantomimické ztvárnění a to vše v dramatickém   projektu ,,dračí pohádka,,. Nejkrásnější překvapení pro náš připravila paní učitelka, když nám dala ,,nekonečný papír,, a všichni jsme najednou kreslily dopravní prostředky, se kterými se dostáváme do školy.


Ve starších odděleních se začalo hned s plánem, který máme nachystaný na celý školní rok.

Jako Číňané jsme si vymyslely své vlastní písmo a napsaly v něm své jméno a příjmení. Ke zlepšení nálady a k získání dalších nových informací nám pomohl čajový dýchánek. Nejprve povídání o čajích jejich druzích a pak přišlo samotné ochutnávání různých čajů.

Měsíc září jsme zakončily Celodenním  výletem na Vyšehrad. Počasí nám přálo, a tak jsme mohly  pozorovat krásné panoramatické výhledy na Prahu. Celý výlet byl zakončený najitím pokladu, který nám Vyšehrad vydal.

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo