zápis do 1.třídy

Vážení rodiče,

Zápis do 1. třídy pro  školní rok 2017/2018 proběhne  ve středu 12.4.2017  v  budově ZŠ v době od 14,00 do 17,30 hodin. K zápisu je možné se  od 12.3.2017 do 11.4.2017 registrovat

V den zápisu s sebou nezapomeňte vzít :

  • rodný list dítěte
  • Váš občanský průkaz.
  • u dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.
  • doklad o trvalém pobytu/ bydlišti Vašeho dítěte

Abychom Vám ušetřili práci, stáhněte si z webových stránek  formulář  "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání "  a   "Zápisový list I. část",  a také Prohlášení o shodě“ , všechny  můžete v  klidu doma vyplnit, vytisknout a k zápisu už jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte  paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat Vašemu dítěti.

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1.9. do 31.12. 2011 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K zápisu se  v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2016/2017 povolený odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní  docházky

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2017/2018 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději  v den zápisu podat  "Žádost o odklad povinné školní docházky"  spolu s 2  povinnými důležitými  dokumenty. Žádost je je stažení na webových stránkách školy v sekci  ZÁPIS DO 1.TŘÍDY  PRO 2017/2018.

Povinné dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit:

1. Vyjádření školského poradenského zařízení ( OPPP, SPC )

2. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 V případě povolení  odkladu povinné školní docházky nabízíme možnost přijetí Vašeho dítěte do naší Přípravné třídy.

Poučení:

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí dítěte k ZV  má právo v průběhu správního řízení ve dnech 24.4.- 26.4. 2017 v době od 8:00 do 15:30 hod po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Těšíme se na setkání

 Autor příspěvku: PhDr. Simona Vlčková  Datum: 6.3.2017

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo