aktuality

školní rok  2016/2017

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  červenec 2017

Zde naleznete rozdělení dětí do tříd a pracovišť pro letní prázdninový provoz  v týdne od 17.7. 2017 do 21.7. 2017  a v týdnu od 24.7. 2017 do 28.7. 2017.

____________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED AKCÍ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ÚNOR

13.2.  Divadlo Lala - 10:00 hod

15. 2. Sférické kino v tělocvičně ZŠ – představení Polaris

17.2.  Spinkání ve školce Želvičky

 23.2. Karneval v MŠ

BŘEZEN:

6. 3. Polodenní výlet – Berušky a Motýlci - Žluté lázně – Mini ZOO

7. 3. Polodenní výlet – Želvičky -  Vyšehrad

8. 3. Třídní schůzky Želvičky 17,30 hod

13. – 17. 3. Jarní prázdniny- mimořádný povoz

23.3. Divadlo Jiří Bílý v MŠ  „Projdeme se po ZOO“

24.3. Spinkání ve školce Motýlci

27. – 31.3. Noc s Andersenem – čtení a vyprávění příběhů od rodičů/prarodičů dětí v MŠ v čase od: 9.30 – 10.00 a 12.30 – 13.00 hod. – Berušky a Motýlci

28.3. Čtenářská chvilka (školáci)

 

DUBEN:

7. 4.   Den s Městskou policií na zahradě MŠ (10:00 hod)

7. 4.   Spinkání ve školce Želvičky (i ŠD)

10.4.  Focení tříd (10:15)

11. 4. Velikonoční dílničky – třída Želviček

12.4.  Velikonoční dílničky – třída Berušek a Motýlků

12. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ

13. 4. Mimořádný provoz – (velikonoční prázdniny v ZŠ)

14. -17.4. Velikonoční svátky

20. 4. Království železnic – Berušky a Motýlci

25. 4. Den otevřených dveří v MŠ v čase 9.15 – 11.15 a 15.00 – 17,00 hod

27. 4. Pálení čarodějnic na zahradě MŠ -  akce s rodiči

KVĚTEN:

3. – 4.  Zápis do MŠ

10. 5.  Celodenní výlet  ZOO Chleby

11.5.   začátek plaveckého kurzu pro děti ze třídy Želviček (10:00 – 10:45 hod)

16.5.   Čtenářská chvilka Želvičky

19.5.     Želvičky - Celodenní výlet Botanicus -  (doprava vlak)

29. 5.  Polodenní výlet - Park Gutovka Praha -  Berušky a Motýlci (tramvají)

31. 5.  Polodenní výlet – Plavba lodí po Vltavě -  celá MŠ -  akce ke Dni dětí

ČERVEN:

12. - 16. 6.  Školka v přírodě Želvičky

23.6. Zahradní slavnost

Návštěva cukrárny

________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vyzvedněte si prosím Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v naší MŠ za rok 2016 -  příloha k daním.Potvrzení jsou nachystaná u vašich paní učitelek. 

Potvrzení pro rodiče, jejichž děti již do naší MŠ nechodí, je možné si vyzvednout u vedoucí MŠ Radky Rysové po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 100 308 v budově MŠ Nad Laurovou.

Publikováno 5.1.2017, Ing. Radka Rysová

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikulášská nadílka

 Vážení rodiče,

 moc ráda bych ještě jednou poděkovala všem rodičům, kteří nabídli svou pomoc a zúčastnili se příprav Mikuláše (nákupů dárků, balení jednotlivě pro 80 dětí...). Velké díky patří zvláště: Petře Pokorné, Jitce Kadlčíkové a Barboře Řezáčové.

Poděkování patří také všem paní učitelkám za pomoc při přípravě Knihy hříchů a hlavně za oporu, když se děti bály čertů. Zvláštní uznání pro paní učitelku Martu (a Radku, která se bohužel nemohla zúčastnit) z Motýlků za skvělý obsáhlý přehled, za co svá dítka pochválit a co zlepšit. 

Pondělní návštěva Mikuláše a nadílka ve školce i díky jim dopadla moc dobře. Podle ohlasů některých děti jsme jim připravili pěkný zážitek. Navštívila nás tentokrát Mikulášská družina , složená z deváťáků ze základní školy, a to Mikuláš, Anděl + 3 čerti. Děkujeme jim za spolupráci, protože bez hlavních postav bychom se neobešli!  

Jako první zavítali do třídy Želviček, potom Berušek a nakonec Motýlků.

Na začátku nejprve proběhli čerti a udělali rozruch. Nejmenší děti (i větší o trochu míň) se opravdu hodně bály, ale Mikuláš většinu čertů na začátku zahnal a nechal si jenom jednoho "hodného", který s ním a Andělem pak rozdával nadílku. Potom došlo na čtení hříchů a pochval z Knihy, Mikuláš si děti postupně volal a promlouval s nimi. Kromě rodičovských příspěvků měly připravené školkové "hříchy" paní učitelky. Takže toho nebylo málo. A děti slibovaly a slibovaly a děkovaly za malý balíček s nadílkou. Nakonec Mikulášovi předvedly společně pěknou básničku/písničku, za kterou si odměnu zasloužili určitě i největší zlobivci. I když to nemohly vydržet, na pokyn paní učitelky se do pytlíčků směly podívat až po obědě. Doufám, že je potěšil a nenacpaly se všemi sladkostmi naráz (to je v praxi většinou jen zbožné přání rodičů :-).

Mikuláš podal trochu slabší "prkenný" výkon, ale vypadal důstojně. Anděl byl správně hodný a čert ujišťoval, že on je ten hodný taky. Jelikož Mikuláš má opravdu nesnadnou úlohu, pro příště bych se možná přimlouvala přeci jen za výběr z řad rodičů (snad se nějaký dobrovolník najde).

Z Mikulášské nadílky budou i nějaké fotografie, o které se s Vámi podělíme.

Pěkný den všem,

Věra Vorlíčková

 __________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED AKCÍ MŠ   -  1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

LISTOPAD

8. 11.  čtenářské chvilky (Želvy) od 10.00 hod

8. 11. Lampionový průvod od 17.30  -  organizuje ŠD

9. 11.  během dopoledne proběhne dentální hygiena se zubním hygienistou

14. 11. Muzeum Kampa - 10:00 Želvičky -  cena 500,- Kč

15. 11. Muzeum Kampa - 10:00  Motýlci -   cena 500,- Kč

16. 11. během dopoledne proběhne dentální hygiena se zubním hygienistou

25. - 26. 11. 2016  - spaní v MŠ Motýlci

Stanice přírodovědců- Výukový program Podzim (60kč za dítě)- den a čas bude upřesněn

PROSINEC

1. 12. divadlo Minaret (Národní třída) 10:30 - 60kč za dítě (platí se na místě, za děti které přijdou)

5. 12. Mikuláš ve školce (organizuje SRPMŠ)

14. 12. středa -  Želvičky - vystoupení dětí + vánoční dílničky

15. 12. Čtvrtek -  Motýlci a Berušky -  vystoupení dětí a vánoční dílničky

Návštěva kostelů -  Jesličky… dle návrhu SRPMŠ

LEDEN 2017

2.1. Mimořádný provoz MŠ

3. 1.  rozbalování dárků

11. 1.  třída Želviček - 9:00 prevence dětem (záchranáři, policie, hasiči- zdarma)

24. 1. 10:00 Čtenářské chvilky (Želvičky)

                                                                                                     ved. učitelka  Radka Rysová

Publikováno 14. 11. 2016, Radka Rysová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

Mateřská škola zahájila provoz ve čtvrtek 1.9.2016

1) Příchod  dětí  do tříd  je  od 6,30 hod do 8,30 hod.

2) Vyzvedávání dětí:

  • nové děti ze třídy Berušek  ( po dobu „zvykacího období“ cca 14 dní)  po obědě od 12,30 -13,00 hod!
  • Ostatní  děti  až do 17,30 hod. V pátek do 17,00 hod!

3) Pokud vaše dítě nepřijde, napište prosím SMS,  či  zavolejte do MŠ do 8,00 hod. Odhlásíme vám včas stravu.

Publikováno 14.9.2016, Radka Rysová

  školní rok  2015/2016

Předškoláci na návštěvě

Ve středu 3. 2. se na nás přišli podívat předškoláci z naší mateřské školky.  Posadili se do lavic a prvňáčci jim ukázali, jak už umí číst. Vyzkoušeli si také roli školáčků. Na tabuli poznávali písmenka, četli obrázky, a když prvňáčci psali do písanek, předškoláci dostali také úkol ze psaní. Na závěr jsme si společně zazpívali a děti z mateřské školky nám přednesly krásnou básničku.
                                                                                                            žáci I. A

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo