4.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Šťastná země – Český ráj
 

Dne 13. 6. 2017 jsme podnikli celodenní výlet do Českého ráje. Navštívili jsme zde přírodní zábavný dětský areál Šťastná země. Zaskákali jsme si na trampolínách, prolézali jsme lanovým centrem, vyřádili jsme se v  dřevěném hradu. Po obědě jsme prošli prožitkovým Geoparkem, který nás velice zaujal. Výlet se nám všem moc líbil.

14. 6. 2017                                                                        Skřítci z PT, medvíďata z IV.A a žáci z V.A

SBĚR PAPÍRU  ZA   1. POLOLETÍ
 

Dne 22. 2. 2017 nás navštívila koordinátorka sběru papíru a předala nejlepším žákům – sběračům drobné odměny za přinesený papír v 1. pololetí.

Umístění:

1. místo: Jan Šetela za 44,5kg

2. místo: Martin Buljat za 17,5kg

3. místo: Michaela Boboková, Barbora Petrová za 15kg

I ve 2. pololetí pokračujeme ve sběru papíru. Výtěžek jde na nákup nových dětských knížek do knihovny.

23. 2. 2017                                                                                                          Medvíďata ze IV.A

 

TURNAJ V MINIGOLFU
 

Den dětí strávila naše třída IV.A a Skřítci z přípravné třídy společným zápolením u drah minigolfu v Centrálním parku v Praze 13. Rozdělili jsme se do 4 skupin a postupně jsme procházeli jednotlivými dráhami. Každý si zapisoval na kolik úderů dopravil míček do důlku. Cestou zpět jsme od paní učitelek dostali ke Dni dětí nanuk, ale nejvíce jsme zvědaví, kdo se stane vítězem!  Den se nám všem moc líbil a všichni jsme se dobře pobavili!

1. 6. 2017                                                                                            Medvíďata ze IV.A a Skřítci z PT

MALÍŘI  BEZ  ŠTĚTCE
 

Dne 30. 5. 2017 jsme s paní učitelkou a lektorkou z Ekocentra Podhoubí vyrazili do nedalekého parku, kde jsme sledovali přírodu očima umělce. Zkoumali jsme přírodniny pomocí smyslů, zjišťovali jsme jejich vlastnosti. Vyzkoušeli jsme si tvorbu ve stylu land-artu. Ve skupinách jsme vytvořili dílo z přírodnin.

Práce nás všechny moc bavila a velice jsme si „hraní“ s přírodninami užili!

30. 5. 2017                                                                                                                Mevíďata ze IV.A

RECYKLOHRANÍ – TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY
 

Posledním letošním úkolem bylo vymalovat a sestavit kontejner na drobné elektrozařízení. Poté jsme každý z nás napsali na kartičky různé předměty a v komunitním kroužku rozhodovali, co bychom do kontejneru vložili a co nikoliv. Úkol se nám všem líbil.

30. 5. 2017                                                                                                                Medvíďata ze IV.A         

ČTENÁŘSKÉ CHVILKY - TŘI PRASÁTKA
 

V květnu proběhly již poslední čtenářské chvilky  s MŠ v tomto školním roce. Dětem jsme vyprávěli pohádku o Třech prasátkách, zazpívali písničku Tři čuníci. Poté samy děti plnily úkoly v podobě sestavení obrázkové osnovy a kreslení obrázku. Setkání s dětmi se povedla a těšíme se, že budeme mladší kamarády potkávat v naší škole v příštím školním roce.

23. 5. 2017                                                                                                                          Medvíďata ze IV.A

KRÁLOVSKÁ CESTA
 

Dne 9. 5. 2017 jsme konečně vyrazili do centra Prahy, kde jsme si prošli část Královské cesty. Byla to cesta, kudy projížděl nový král ke korunovaci v chrámu sv. Víta. Naše putování začalo u Orloje, odkud jsme se vydali přes Malé náměstí, ulicí Karlovou přes Karlův most. Poté jsme přešli Malostranské náměstí a vyrazili do kopce Nerudovou ulicí. Nakonec jsme vyběhli ulicí K Hradu. Než jsme vešli do areálu Pražského hradu, museli jsme projít kontrolou. Vše dobře dopadlo a kolem chrámu sv. Víta jsme došli pod Zámecké schody, kde naše vycházka skončila.

Cestou jsme plnili zajímavé úkoly na těchto stanovištích:

Orloj, Karlův most, Nerudova ulice, Pražský hrad, Staré zámecké schody

Výlet se nám všem líbil a po návratu do školy jsme si ho ještě připomněli povídáním v kruhu.

 

10. 5. 2017                                                                                         Skřítci z PT a Medvíďata  ze IV.A

RECYKLOHRANÍ
ZATOČTE S VODOU ČI VĚTREM

Dalším úkolem v rámci Recyklohraní  bylo téma Zatočte s vodou či větrem.

Úkol byl rozdělen do dvou částí.

1. Výroba větrníků

2. Zhotovení plakátů k recyklaci drobného elektra

A tak jsme měřili, stříhali, lepili, kreslili i malovali. Pracovali jsme samostatně i ve skupinách.

6. 4. 2017                                                                                                                  Medvíďata ze IV.A

Plánované akce IV.A. na II. pololetí školního roku 2016/2017

 

1. 3. 2017                                       Astronomie pro děti

20. 3. 2017                                     Matematická soutěž Klokan

21. 3. 2017                                     Čtenářská chvilka (MŠ U Železničního mostu)

28. 3. 2017                                     Čtenářská chvilka (MŠ Nad Laurovou)

25. 4. 2017                                     Ekoprogram  ,,Voda nad zlato“

16. 5. 2017                                     Čtenářská chvilka (MŠ Nad Laurovou)

23. 5. 2017                                     Čtenářská chvilka (MŠ U Železničního mostu)

30. 5. 2017                                     Malíři bez štětce

6. 6. 2017                                       ,,Dny pro záchranu života‘‘

8. 6. 2017                                       Sportovní den

13. 6. 2017                                     Celodenní výlet do Českého ráje

19. 6. 2017                                     Radlický skřivánek

 

3. ČTENÁŘSKÁ CHVILKA
 

V březnu proběhla 3. čtenářská chvilka pro předškoláky z MŠ Nad Laurovou a MŠ U Železničního mostu. Mladším kamarádům jsme přečetli kapitolu „Jak měli Křemílek a Vochomůrka hodiny s jednou ručičkou“ z knihy Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky od Václava Čtvrtka.

Děti z MŠ U Železničního mostu jsme provedli školou. Ukázali jsme jim knihovnu, ve které si půjčujeme knížky, proběhly se po tělocvičně, zařádily si na terase, či nakoukly do I.A.

Všem se čtenářská chvilka i škola moc líbila!

31. 3. 2017                                                                                          Medvíďata ze IV.A

 

ČTENÁŘSKÉ CHVILKY
Jak Cipísek přechytračil lišku, předběhl jelena a povalil medvěda
 

Během měsíce ledna proběhly na naší škole další čtenářské chvilky pro MŠ U Železničního mostu a pro MŠ Nad Laurovou. Tentokrát jsme dětem přečetli příběh z trilogie Rumcajs, Manka, Cipísek – Jak Cipísek přechytračil lišku, předběhl jelena a povalil medvěda. Předškoláci se seznámili s pohádkovým číslem 3 a dozvěděli se, co je“koroptev střílená motykou“. Po přečtení pohádky jsme dětem zazpívali známou písničku Rumcajc. Na závěr jsme společně malovali obrázek. Čtenářské chvilky se nám všem líbily.

24. 1. 2017                                                                                                                              Mevíďata ze IV.A

RECYKLOHRANÍ – 2. ÚKOL
STAŇ SE TISKAŘEM ANEB DOSTAŇ PÍSMO NA PAPÍR
 

Další úkol v rámci Recyklohraní se skládal ze dvou částí. V 1. úkolu jsme rozkouskovanou tajnou zprávu skládali přes kopírovací papír. Poté jsme zprávu přepsali a potvrdili otiskem prstů. Ve 2. úkolu jsme řešili matematické úlohy a tajenku. Výsledky jsme doplnili do textu „Víte, že.....“ Úkol Staň se tiskařem se nám všem líbil, protože obsahoval spoustu zajímavých dílčích úkolů, jako psaní přes „kopírák“  či řešení tajného písma.

24.1.2017                                                                                                                                  Medvíďata ze IV.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
 

Naše třída se v průběhu listopadu účastnila výtvarné soutěže vyhlášené společností BKS DEKOR s.r.o. na téma Co mám nejraději na podzimu – volné zpracování. A představte si, vyhráli jsme!

1. místo: Julie Šimáčková s názvem „Podzimní strom“

2. místo: Matyáš Uher s názvem „Dubák“

 3. místo: Sofia Tcymbalistova s názvem „Barvy podzimu“

Výherci byli odměněni omalovánkami, pastelkami a svačinkami POP 2 GO. Gratulujeme!

11. 1. 2017                                                                                                   Medvíďata ze IV.A

 

OVOCE DO ŠKOL
 

Dne 21. 12. nás ve třídě mile překvapili Bovys a Bovýsek – dětští představitelé firmy Bovys – dodavatele ovoce a zeleniny do škol. Povídali si s námi o významu ovoce a zeleniny pro člověka. Každému přinesli výborné jablkové pití Bovýsek. Setkání se nám všem líbilo.

21. 12. 2016                                                                                                                         Medvíďata ze IV.A

PROCHÁZKA VÁNOČNÍ PRAHOU
 

Dne 20. 12. jsme vyrazili do vánočně ozdobené Prahy. V 9 hodin jsme se zastavili u Orloje, pak jsme si prošli vánoční trhy na Staroměstském náměstí a vyfotografovali jsme se u vánočního stromečku. Kolem Prašné brány jsme prošli k Jindřišské věži, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Z věže byl krásný pohled na významné památky města, poslechli jsme si zvonkohru, seznámili se s historií věže a na závěr se potěšili prohlídkou Třešťských betlémů.

Návštěva vánoční Prahy se nám moc líbila.

21. 12. 2016                                                                                         Medvíďata z IV.A a Skřítci z PT

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 

Dne 19. 12. 2016 jsme se sešli na tradičním vánočním turnaji ve vybíjené, který se nesl  v přátelské atmosféře. Těšíme se na odvetné utkání v novém roce 2017.

20. 12. 2016                                                                                   Medvíďata ze IV.A a žáci V.A

    

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
 

Dne 13. 12. 2016 jsme vyrazili na Lužiny do místní knihovny, která je v areálu obchodního centra. Měli jsme tu připravené povídání nad knihou Robinson Grusoe. Paní knihovnice nám velmi pěkně vyprávěla o životě autora této knihy Daniela Defoe. Ukázala nám různá vydání Robinsona včetně her na toto téma. Poté jsme si prohlíželi knížky a poslechli si úryvek z knihy. A protože je před Vánoci, zazpívali jsme si na závěr za doprovodu drobných hudebních nástrojů vánoční koledy.

Návštěva knihovny se nám všem moc líbila.

15.12. 2016                                                                                                                     Medvíďata ze IV.A

 

VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
 

Dne 6. 12. 2016 jsme pro rodiče vyráběli vánoční dárky. Nejprve jsme si vybrali 2 různé barvy vánočních koulí, poté jsme je zdobili  zlatým, stříbrným a bílým drobením. Vytvářeli jsme různé kroužky, kolečka, čáry, puntíky, hvězdičky apod. Práce se nám všem líbila a těšíme se, až je budou rodiče pod stromečkem rozbalovat.

13. 12. 2016                                                                                                     Mevíďata ze IV.A, žáci V.A a III.B

 

Plavecký výcvik

 

Uteklo to jako voda a je tu poslední lekce plavání. Tentokrát na žáky 3. A, 3. B a 4. A čekaly závody, ve kterých změřili své síly a ve zbývajícím čase si užili i poslední letošní společné dovádění ve vodě.

POSEZENÍ S KYTAROU
 

Dne 21. 11. 2016 vstoupil do naší třídy s kytarou v ruce student VŠ Mark Karpilovsky. V úvodu nám zahrál svoji skladbu, poté jsme si povídali o kytaře  –  popis, ladění, počet strun, správné držení pravé a levé ruky. Adam si troufnul doprovodit kytaristu na další hudební nástroj a zahráli nám společně. Na závěr  jsme si zazpívali písničku Lachtaní rodina. Posezení s kytarou se nám moc líbilo a těšíme se, že nás Mark zase brzy navštíví s novými písničkami.

23. 11. 2016                                                                                                                         Medviďata ze IV.A

 

 

ČTENÁŘSKÉ CHVILKY
 

Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s MŠ Nad Laurovou a s MŠ U Železničního mostu. V listopadu jsme uvítali předškoláky s pohádkou od Františka Hrubína O perníkové chaloupce. Také jsme jim přednesli krátkou verzi této pohádky.  Poté jsme společně malovali obrázek. Těšíme se již na leden, kdy se koná další čtenářská chvilka.

22. 11. 2016                                                                                                              Medvíďata ze IV.A

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE – DINOSAUŘI
 

Dne 1. 11. 2016 jsme navštívili přírodovědnou stanici, kde na nás již čekali lektoři s programem o dinosaurech. Povídali jsme si o dinosaurech, dozvěděli jsme se, že ptáci jsou jejich nejbližší příbuzní, do rukou se nám dostaly zkameněliny pradávných živočichů – trilobitů, hlavonožců, ještěrů apod. Sestavili jsme dřevěnou kostru dinosaura, vylévali jsme si sádrové odlitky, které budeme ve škole ještě barvit a poté si je odneseme domů. Prohlédli jsme si příbuzné dinosaurů – křepelky, emu a krokodýly.

Návštěva přírodovědné stanice se nám líbila.

1. 11. 2016                                                                                         Skřítci z PT a Medvíďata ze IV.A

RECYKLOHRANÍ
PÁTREJTE  S  BATERKOU ANEB LOVÍME  BATERIE
 

V říjnu byl vypsán první letošní úkol. Zadala ho společnost Ecobat, která zajišťuje sběr baterií.

Úkolem bylo najít nejbližší prodejnu se sběrem baterií. Tu jsme bohužel v  okolí naší školy neobjevili. Další částí úkolu bylo vyskládat bateriemi obrys České republiky. Tato práce nás bavila, mapu ČR jsme i vybarvili. Za splnění obou úkolů jistě získáme 250 bodů.

24. 10. 2016                                                                                    Medvíďata ze IV.A

 

NÁVŠTĚVA  HASIČSKÉ  ZBROJNICE

 

Ještě před podzimními prázdninami jsme navštívili hasičskou zbrojnici v Jinonicích. Během uvítání jsme předali obrázky, které jsme pro hasiče namalovali. Bohužel byl v celém areálu jen jeden zaměstnanec, který musel být v operativním středisku. Přesto jsme se od něho dozvěděli, co obnáší práce hasiče, jaká mají vozidla, které druhy oblečení nosí k různým zásahům. Na závěr jsme si prohlédli vybavení hasičského auta.

Návštěva hasičské zbrojnice se nám líbila.

31. 10. 2016                                                                              Medvíďata ze IV.A a Skřítci z PT

 

ZDRAVÝ SPOTŘEBITEL

 

Ve středu 19. 10. 2016 nás navštívila paní učitelka Alena Kulhavá, která si s námi povídala o zdravém způsobu života. Řešili jsme problematiku nákupů – dát přednost českým výrobkům? Ano nebo ne? Zamýšleli jsme se nad chovem slepic v klecích a ve volném výběhu. Také vyzdvihla výhody přírodních šampónů.

Beseda byla zajímavá a získali jsme spoustu nových poznatků.

24. 10. 2016                                                                                                                               Medvíďata ze IV.A

 

NÁVŠTĚVA ČSOB
 

Již na konci minulého školního roku 2015/2016 v rámci Projektu finanční gramotnost  jsme byli pracovníky banky pozváni na prohlídku jejich budovy.  Celé léto jsme se těšili hlavně na jejich střechu, která je plná zeleně.  Ale návštěva předčila naše očekávání! V zasedací místnosti jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, např., že budova byla navržena architektem Pleskotem, za rok oslaví 10 let svého otevření, pracuje zde téměř 3 000 zaměstnanců, kteří mají k dispozici lékaře, poštu, obchody, tělocvičnu, bankomat, jídelnu, místnost pro matky. Centrem banky je tzv. náměstí, kde se pracovníci schází a probírají finanční transakce. Také jsme nakoukli do podzemí, kde je vybudované parkoviště pro 500 aut a technické zázemí budovy. Strojovnou nás provedl vedoucí technik, který nás seznámil s fungováním požární ochrany. Byl nám interaktivní formou promítnut film o on-line bezpečnosti. Poté jsme přešli do jídelny, kde na nás čekal „švédský stůl“ se spoustou dobrot. Nejvíce nám chutnaly lívance s marmeládou, jogurtem nebo  čokoládou. Na závěr návštěvy jsme navštívili pobočku, kde probíhají veškeré transakce s veřejností. U přepážky jsme se dozvěděli, jak postupují pracovnice s uzavíráním různých smluv, u pokladny jsme soutěžili v počtu bankovek na hromádce.

Návštěva se nám všem moc a moc líbila! Jako dárek jsme dostali předplacenou platební kartu na 1 000Kč na školní pomůcky, přívěšek ve tvaru slona, omalovánky, samolepky, ale hlavně jsme si odnesli spoustu zážitků!

5. 10. 2016                                                                                                                  Medvíďata ze IV.A

 

Plavecký výcvik

 

V tomto školním roce se už naplno rozběhl plavecký výcvik pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. Společně navštěvují hodiny plavání v bazénu Radlice a pořádně si to užívají! 

 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
 

Koncem září jsme ve FZŠ V Remízku na Barrandově vyslechli poučnou přednášku na téma rizika a možnosti obrany v kybernetickém prostoru. Ke konci přednášky nám lektor ukázal některé zajímavosti v oblasti ICT. Zaujaly nás nejen plakáty k tomuto tématu malované staršími spolužáky, ale i motorka či kufr se zabudovaným počítačem. A protože se nám všem přednáška líbila, pustili jsme se ve škole také do tvorby plakátů.

30. 9. 2016                                                                                      Medvíďata ze IV.A a žáci V.A

 

RECYKLACE OČIMA VĚDCE -  RECYKLACE A PŮDA
 

Na začátku školního roku proběhl ve IV. a V. třídě výjezdní program Recyklace očima vědce. My jsme si vybrali téma recyklace a půda.

V úvodní hodině  jsme se dozvěděli, z čeho se půda skládá, co obsahuje. Seznámili jsme se se základním pojmoslovím – eroze, půdní profil, humus apod.

Poté jsme se vydali do parku, kde jsme si připomněli třídění a recyklaci odpadů. Do třídy jsme si přinesli misku půdy, se kterou jsme ve skupinách prováděli několik pokusů. Zkoušeli jsme kyselost a zásaditost půdy, zjišťovali jsme přítomnost kyslíku v půdě a propustnost půdy.

Na závěr jsme vytvářeli koláž na téma Život na Zemi a půdní profil. Také jsme shlédli film o recyklaci některých druhů surovin.

Dopolední program trval 5 hodin a moc se nám líbil!

21. 9. 2016                                                                               Medvíďata ze IV.A a žáci z V.A

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo