2.A. VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Den pro šťastný úsměv
 

V pátek 16. června žáci 1. stupně strávili zábavné dopoledne pod širým nebem na akci Den pro šťastný úsměv. Zúčastnili se mnoha soutěží, zhlédli pohádku, vyslechli si bubnování. Ze soutěží si odnesli pocit příjemně stráveného dopoledne a drobné dárky.

Pověsti z Kampy

 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se žáci II. A, III. A a III. B vypravili na ostrov Kampa zjistit, zda tu ještě najdeme vodníky a kdo kdysi strašil v místních mlýnech. Během této procházky se děti také dozvěděly, jak Čertovka ke svému názvu přišla.

Škola v přírodě Jindřichov

 

Do Jindřichova na školu v přírodě jsme žáci I. A, II. A a III. A 26. 5. 2017 odjeli a moc jsme si to tam užili. Soutěžili, dováděli a výlety do okolí podnikali. U táboráku si zazpívali a nakonec stezku odvahy absolvovali. Domů plni dojmů jsme se vraceli.

Život stromu


Jak se žije stromům?

O tom jsme si povídali v úterý 2. 5. s lektorkou z ekocentra Podhoubí v parku nedaleko školy. Dozvěděli jsme se, z jakých částí se strom skládá  a ve skupinkách jsme si vytvořili svůj obrázek stromu z přírodnin. V rámci dramatizace jsme si prožili růst a vývoj stromu po celý jeho vývoj.

                                                                                                žáci II.A

Hodina tělesné výchovy

            Tělocvik my máme rádi,
            utužuje naše zdraví!

O tom se přesvědčili žáci II. A a III. A na společné hodině tělesné výchovy, která se uskutečnila ve čtvrtek 30. 3.

            Pokládanou hravě zvládli i ti,
            co opodál stáli!

Mravenčí stezkou
 

Jak probíhá život lesních mravenců, čím jsou si podobní s námi, čím jsou užiteční? To bylo náplní programu, kterého jsme se zúčastnili v úterý 7. 2. 2017. 

                                                                                                                                                žáci II.A

Návštěva divadla
 

Žáci II. A, II. B, III. A a III. B navštívili v pondělí 30. 1. 2017 divadlo Glans. Tentokrát měli možnost shlédnout pohádku ,,O zlatých sušenkách.“ Vypráví o tom, jak nový zámecký pán a služebná Anička se snaží vysvobodit ducha zámeckého pána, kterému kdysi zámek patřil. Za svého života byl lakomý, nemyslel na druhé a hromadil jen samé zlato. Díky kouskům strašidla si děti představení opravdu užily a do školy se vracely s příjemným zážitkem.

Plánované akce II.A. na II. pololetí školního roku 2016/2017

 

7. 2. 2017                                    Ekoprogram – Mravenčí stezkou

28. 2. 2017                                  mobilní Planetárium

20. 3. 2017                                  Matematická soutěž Klokan

2. 5.  2017                                   Ekoprogram – Život stromu

26. 5. 2017 – 2. 6. 2017              ŠVP

červen 2017                                 sportovní den, Radlický skřivánek, ,,Dny pro záchranu života‘‘

 

Vánoční besídka
 

V úterý 13.12. děti z II.A a ze školní družiny předvedly pásmo písniček a básniček s vánoční tematikou. Vánoční setkání se všem moc líbilo. 

 

Knihovna Lužiny

 

V pátek 9.12. jsme navštívili knihovnu na Lužinách. Čekalo nás vyprávění plné básniček Františka Hrubína.  Společně s paní knihovnicí jsme si zazpívali vánoční písničky a zahráli si na jednoduché hudební nástroje.

                                                                                                                               žáci II.A

 

Návštěva Českého rozhlasu
 

Ve středu 9.11. jsme  se vypravili  na exkurzi do Českého rozhlasu. Navštívili jsme studio Rádia Junior, kde právě probíhalo přímé vysílání, které moderoval Jakub Voříšek a do kterého jsme se zapojili i my. Ve vedlejším studiu nás přivítala moderátorka Šárka Fenyková, která připravovala pořad o dětských snech. Návštěvu jsme zakončili zkouškou Symfonického orchestru. Moc se nám tam líbilo.

                                                                                                                               žáci II.A 

 

Duchové popelnic

 

V úterý 8. 11. nás navštívila lektorka ze sdružení Koniklec s ekologickým programem „Duchové popelnic“. Povídali jsme si o tom, proč třídit odpad, jak správně třídit a co z něj po recyklaci lze vyrobit. Program se všem moc líbil.

                                                                                                žáci II.A

 

Mezi kořeny

Ve čtvrtek 3.11. jsme se vypravili do parku naproti škole. Nejprve si každý našel svůj přírodní talisman, abychom se mohli vypravit do prapodivné země, v které žijí skřítci velcí jako lidský palec. Pomocí pinzet a lup jsme hledali obyvatele, kteří žijí v půdě. Našli jsme škvory, stonožky, mravence a další zajímavé živočichy. Na závěr si každý umíchal koktejl vůní.

                                                                                                žáci II.A

Skřítek Kaštánek
 

V pondělí  31.10. nás čekal výukový program“Skřítek Kaštánek“.  Za slunečného počasí  jsme se vypravili ke kapličce u ČSOB, kde na nás čekala paní lektorka.  Společně jsme vyhledali  jírovec maďal a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí. Zahráli jsme si na detektivy a na kmeni a listech jírovce hledali škůdce, kteří mu škodí. Objevili jsme klíněnku . Aby příští rok klíněnka jírovci neškodila, vzali jsme si hrabičky a shrabali listí, které jsme nandali do papírových pytlů. Pořad se nám líbil.

                                                                                                            žáci II.A

Ententýky
 

Ve čtvrtek 13.10. jsme navštívili BETYNKALAND. Čekalo na nás divadelní představení „Ententýky“ plné říkadel, hádanek, písniček a pohádek spojené se 4 ročními obdobími. Děti se naučily říkadla, zazpívaly si písničky a staly se součástí divadelního vystoupení.  Před cestou zpět jsme se zahřáli teplým čajem a plni zážitků se vrátili do školy.

 

Kybernetická bezpečnost
 

V úterý  4.10. jsme navštívili výstavu „Kybernetická bezpečnost“ v Galerii Barrandov. Přivítali nás studenti Smíchovské střední průmyslové školy. Dozvěděli jsme se, jak se bezpečně pohybovat na internetu, k čemu slouží heslo, které informace bychom přes počítač neměli sdělovat ostatním. Nejvíce se nám líbily počítače zabudované do motorky a kufru.

žáci II.A

                                                                                                       

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Výlet do Prokopského údolí

 

Ve čtvrtek 16. 6. jsme se vydali do krásné přírody v Prokopském údolí. Viděli jsme studánku,  jezírko obklopené vápencovými skálami a potůček. Do Hlubočep to byl už jen krůček, kilometry jsme  nachodili, spokojeni do školy se navrátili.

Radlický šestiboj

V úterý 7. 6. proběhl již 4. ročník Radlického šestiboje. Své síly poměřili žáci celého I. stupně a přípravné třídy na sportovním hřišti ZŠ Výmolova. Do soutěží se pustili všichni s plným nasazením. Počasí nám přálo a účastníci si odnesli spoustu pěkných zážitků.

 

                                                                                                         učitelky I. stupně

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo