aktuality  

Vážení rodiče,

vyzvedněte si prosím Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v naší MŠ za rok 2016 -  příloha k daním. Potvrzení jsou nachystaná u vašich paní učitelek. 

Potvrzení pro rodiče, jejichž děti již do naší MŠ nechodí, je možné si vyzvednout u vedoucí MŠ Radky Rysové po předchozí telefonické domluvě na čísle 774 100 308 v budově MŠ Nad Laurovou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dlouhodobě nepřítomnou paní vychovatelku Denisu Malou (nemoc) bude dočasně zastupovat v ŠD I. Mgr. Roman Grametbauer.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na dny 1.2 a 2.2 2017 je z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno, na něj navazují jednodenní pololetní prázdniny pátek 3.2. 2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Informace o výuce plavání ve 2. pololetí:

    16. 12. 2016 – 10. 03. 2017       2. A, B – 10 lekcí (8,30 – 9,15)        

     24. 03. 2017 – 02. 06. 2017      PT, 1. A, B – 10 lekcí (8,30 – 9,15)

Čt     11. 05. 2017                            MŠ (25 dětí) – 8 lekcí + 2 náhradní

                                                      (10,00 – 10,45)

_______________________________________________________________________________________________________________
VZPoura úrazům
 

Začátkem ledna na naší škole proběhl postupně pro všechny žáky školy 2hodinový seminář VZPoura úrazům pod vedením lektorů z VZP. Lektoři nás zaujali svým vyprávěním životních příběhů a osudů. Dozvěděli jsme se, jak se učili žít na vozíku, a co dnes již všechno zvládají. Na videu jsme viděli spoustu sportovních aktivit, které může vozíčkář provádět. Setkání bylo také preventivní – seznámili nás, jak předcházet úrazům v běžném životě a ve sportu. Na závěr jsme si zasoutěžili o hodnotné ceny. Seminář byl velmi zajímavý a setkání se nám všem moc líbilo!

12. 1. 2017                                          Žáci ZŠ

 

Mikulášská nadílka

Vážení rodiče,

moc ráda bych ještě jednou poděkovala všem rodičům, kteří nabídli svou pomoc a zúčastnili se příprav Mikuláše (nákupů dárků, balení jednotlivě pro 80 dětí...). Velké díky patří zvláště: Petře Pokorné, Jitce Kadlčíkové a Barboře Řezáčové. Poděkování patří také všem paní učitelkám za pomoc při přípravě Knihy hříchů a hlavně za oporu, když se děti bály čertů.

Pondělní návštěva Mikuláše a nadílka ve školce i díky jim dopadla moc dobře. Podle ohlasů některých děti jsme jim připravili pěkný zážitek. Navštívila nás tentokrát Mikulášská družina, složená z deváťáků ze základní školy, a to Mikuláš, Anděl + 3 čerti. Děkujeme jim za spolupráci, protože bez hlavních postav bychom se neobešli!  .....  celý článek v sekci Mateřská škola/aktuality

zveřejněno 9.12.2016,   Simona Vlčková

 

________________________________________________________________________________________________________________
Sběr papíru
 
Také ve školním roce 2016/2017 budeme sbírat papír. Výtěžek ze sběru pak bude použit na nákup dětské literatury do naší školní knihovny. Bližší informace ke sběru papíru a termíny sběru naleznete zde.
 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

ZŠ a MŠ přijme kvalifikovanou vychovatelku ŠD na plný úvazek.

Zveřejněno 4.1.2017

_____________________________________________________

Na dny 1.2 a 2.2 2017 je z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno, na něj navazují jednodenní pololetní prázdniny pátek 3.2. 2017.

 

POZOR ZMĚNA  - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

zápis do 1. třídy bude probíhat na naší škole ve středu 19. dubna 2017.

Podrobné informace budou zveřejněny v polovině března 2017.

______________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2016/2017 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku 2016/2017

Důležité termíny šk. roku 16-17 sekce.pdf

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a  žádost  o příspěvek

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo