aktuality  

 

Školní rok 2017/2018

________________________________________________________________________________________________________________
Změna výše stravného ve školní jídelně  platná od 1.9.2017

Od 1.9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. podrobnější informace naleznete v sekci Školní jídelna - informace nebo zde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizace zahájení školního roku 201/2018

Organizaci 1. školního týdne naleznete zde.

Organizaci  školního roku 2017/2018 naleznete v příloze.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2016/2017

Sběr papíru
V letošním školním roce proběhl 16. ročník soutěže ve sběru starého papíru nazvaný – Soutěž s panem Popelkou, do kterého se již tradičně zapojila i naše škola. Do soutěže přispěli svým dílem kromě žáků 1. stupně i žáci přípravné třídy,žáci 6. ročníku a malí sběrači z mateřské školy Nad Laurovou.
Nejlepší z nich byli jako každoročně za své úsilí odměněni malým dárkem.
Celkem jsme nasbírali 6 690 kg starého papíru!
Všem zúčastněným žákům děkujeme, přejeme krásné prázdniny a společně se těšíme na další ročník soutěže.
V přiloženém dokumentu se můžete podívat na konkrétní množství papíru nasbíraného jednotlivými třídami.

  

Beseda s režisérem

 

Jak vzniká film? Co obnáší práce režiséra? To se žáci naší školy dozvěděli při besedě s režisérem Janem Zajíčkem, která se uskutečnila 22. 6. Beseda byla doplněna ukázkami jeho práce.

Den pro šťastný úsměv
 

V pátek 16. června žáci 1. stupně strávili zábavné dopoledne pod širým nebem na akci Den pro šťastný úsměv. Zúčastnili se mnoha soutěží, zhlédli pohádku, vyslechli si bubnování. Ze soutěží si odnesli pocit příjemně stráveného dopoledne a drobné dárky.

Radlický šestiboj
 

Ve čtvrtek 8. 6. proběhl již 5. ročník Radlického šestiboje. Své síly opět poměřili žáci celého I. stupně a přípravné třídy na sportovním hřišti ZŠ Výmolova. Počasí nám přálo a účastníci si odnesli spoustu pěkných zážitků.

                                                                                                         učitelky I. stupně

DEN  PRO  ZÁCHRANU  ŽIVOTA
 

Na začátku června proběhl v  naší škole dvoudenní vzdělávací program první pomoci pro základní školy. Konal se pod záštitou společnosti  Zdravotníci, a jeho cílem bylo posílit naše povědomí, rozšířit informovanost a motivovat nás k poskytnutí první pomoci.

Výuka začala teoretickou částí, ve které jsme se dozvěděli podrobnější informace o první pomoci, připomněli jsme si důležitá telefonní čísla, zkusili jsme si zavázat tepenné krvácení ruky a vyzkoušeli jsme si masáž srdce. Ve druhé praktické části jsme měli možnost prohlédnout si vybavení sanity záchranné služby a ukázali jsme si položení raněného na lehátko. V závěru jsme přes telefon poskytovali pomoc kamarádovi, který si přivodil „otevřenou zlomeninu lýtkové kosti“.

Program se nám všem líbil, lektoři nás svým poutavým vyprávěním vtáhli do zdravotnické problematiky. Všichni jsme obdrželi diplom. Zdravotníkům moc děkujeme!

7. 6. 2017                                                                                                                           Žáci  školy

ŠVP
V termínu od 22. 5.do 26. 5. 2017 vyrazily naše třídy 1.B, 2.B a 3.B na dlouho očekávanou školu v přírodě do krásného místa v Českém ráji poblíž Hrubé skály,
Ubytovali jsme se v příjemném prostředí hotelu Kavka. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli vydovádět u celotýdenní hry "Jak vycvičit draka". Díky bohatému programu, který byl pro nás připraven, jsme si všichni školu v přírodě opravdu užívali. Lovili a sbírali jsme draky, malovali jejich obrázky na trička, u tábora jsme opékali buřty a statečně zdolávali stezku odvahy. Pobyt na škole v přírodě se nám opravdu vydařil a domů jsme se vraceli plni nevšedních zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.

Dětský den
 
Dne 30. 5. se třídy 1.B a 2.B zúčastnily oslav dětského dne, který se konal na Smíchově. Děti si vyzkoušely řídit policejní vozy a motorky, a pak si zaskákaly na skákacím hradě či trampolíně. I přes vysoké denní teploty se akce vydařila a dětem se moc líbila.

Akce tříd na II. pololetí
 

V přiloženém souboru jsme pro vás připravili přehledné tabulky akcí jednotlivých tříd pro 2. pololetí školního roku 2016/2017.

 

Florbalový turnaj

 

Ve dnech 27. a 28. 3. proběhl na naší škole florbalový turnaj. Utkání se zúčastnili žáci 2. – 5. tříd ze ZŠ a MŠ Tyršova, ZŠ a MŠ Santoška, ZŠ a MŠ Radlická.

V mladší kategorii reprezentovali naši školu: Kryštof Uher, Jakub Vosička, Vojtěch Ježek, Jiří Kuntoš, Daniel Brabec, Jan Pejchal, Karel Ježek, Marek Rambousek, Tadeáš Barták, Karel Neubauer, Matěj Jozífek, Zdenek Voráček, Adam Vitkaj a Tomáš Kadlčík.

Starší kategorii reprezentovali: Matyáš Uher, Martin Šmíd, Jakub Rybáček, Matěj Merkner, Jáchym Kačírek, Jakub Lukeš, Filip Velínský, Pavel Fiedler, Daniel Janovský, Stanislav Petr, Jan Vitkaj, Jan Šetela, Patrik Merčák a Martin Janovský.

Turnaj v mladší i starší kategorii vyhráli žáci naší školy.

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobilní planetárium
 

V úterý 28. 2. a ve středu 1. 3. 2017 k nám zavítalo Mobilní planetárium. Stačilo projít kouzelným otvorem kopulovitého stanu, pohodlně se uložit na karimatky a žíněnky a stát se součástí úžasné podívané.

 

Sběr papíru

V 1. pololetí letošního školního roku proběhla již tradiční soutěž ve sběru papíru "Soutěž s panem Popelkou", výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

 

PROJEKTOVÝ  TÝDEN   EDISON

V týdnu od 13.2. - 19.2.2017 proběhl na naší škole projekt EDISON.

V neděli 12.2.2017 k nám do školy přijelo šest krásných mladých lidí z různých zemí světa, kteří se věnují v současné době tomu, že referují o životě ve své zemi žákům a studentům základních a středních škol. Přestože se snažíme zeměpis ve škole učit živě, nemůžeme se vyrovnat lidem s dlouholetými zkušenostmi ze své země. A tak jsme se v rámci vzdělávacích bloků i pobytu mimo školu na odpoledních akcích dozvěděli, jak si dívka v Egyptě vybírá manžela, kolik mnoho masa sní ročně každý Argentinec, jak se Čína podobá čím dál více Evropě, zavnímali Brazílii nejen jako zemi pralesů, dozvěděli se, jak jsou Argentinci (původem ponejvíce Italové a Španělé) čistotní, zafixovali jsme si tvar Taiwanu jako sladké brambory, která se tam pěstuje, a poznali okouzlující krásu Egypťanek. Naučili jsme se základy Kungfu, kozáčka, malovat čínské masky, vystřihovat východní motivy z papíru, vytvářet orientální sladkost na svátek Nového roku, poznali argentinské karty (jiné nehrají), nahlédli do psaní čínských slov (jak a proč) a se všemi jsme si procvičili angličtinu, někteří i ruštinu. Ve spolupráci s cizinci jsme si posléze vytvořili pěkné plakátky o jednotlivých zemích (i o Čechách) na chodbu, které jsou inspirací mladším ročníkům.   Závěrem jsme uspořádali společné setkání na Global village v tělocvičně, kde jsme měli možnost shlédnout zajímavé předměty zemí našich hostů, ochutnat jejich dobroty a také jim jsme přichystali podívanou na některé naše věcičky a nechali jim ochutnat naše speciality. Někteří hosté se s námi naučili českou polku, mohli vnímat charakter našich písní a koukali „jak z jara“ na náš jarní zvyk pomlázky. Mezi některými učiteli a výjimečně i žáky se navázali kontakty, které mohou i překročit rámec daného projektu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dlouhodobě nepřítomnou paní vychovatelku Denisu Malou (nemoc) bude dočasně zastupovat v ŠD I. Kateřina Pošívalová  od 6.2.2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace o výuce plavání ve 2. pololetí:

    16. 12. 2016 – 10. 03. 2017       2. A, B – 10 lekcí (8,30 – 9,15)        

     24. 03. 2017 – 02. 06. 2017      PT, 1. A, B – 10 lekcí (8,30 – 9,15)

Čt     11. 05. 2017                            MŠ (25 dětí) – 8 lekcí + 2 náhradní

                                                      (10,00 – 10,45)

_______________________________________________________________________________________________________________
Vánoční dílničky
 

Vánoční dílničky se letos velmi vydařily a stanou se opět tradicí. Rodiny si mohly společně vyrobit ozdoby na stromeček, přáníčka a i si poslechnout méně známé koledy v podání školního sborečku. Všude panovala krásná atmosféra doplněná občerstvením od žáků a kuchařek školy. 

 

VZPoura úrazům
 

Začátkem ledna na naší škole proběhl postupně pro všechny žáky školy 2hodinový seminář VZPoura úrazům pod vedením lektorů z VZP. Lektoři nás zaujali svým vyprávěním životních příběhů a osudů. Dozvěděli jsme se, jak se učili žít na vozíku, a co dnes již všechno zvládají. Na videu jsme viděli spoustu sportovních aktivit, které může vozíčkář provádět. Setkání bylo také preventivní – seznámili nás, jak předcházet úrazům v běžném životě a ve sportu. Na závěr jsme si zasoutěžili o hodnotné ceny. Seminář byl velmi zajímavý a setkání se nám všem moc líbilo!

12. 1. 2017                                          Žáci ZŠ

 

________________________________________________________________________________________________________________
Sběr papíru
 
Také ve školním roce 2016/2017 budeme sbírat papír. Výtěžek ze sběru pak bude použit na nákup dětské literatury do naší školní knihovny. Bližší informace ke sběru papíru a termíny sběru naleznete zde.
 

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PLÁNI 

Po posledním jednání se zástupcem zřizovatele dne 29.8.2017 vyplynulo, že reálný termín zprovoznění budovy MŠ Na Pláni je pondělí 2. 10. 2017.

Rozdělení dětí do tříd  naleznete zde.

  Publikováno  29.8.2017, PhDr. Simona Vlčková

______________________________________________________________

Rozpočet na rok 2017 a  střednědobý výhled na 2018-2019 .

Vážení rodiče, milí žáci,

základní informace školního roku 2016/2017 jsme pro vás připravili níže:

Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny šk. roku 17/18 sekce.pdf

Pravidla pro čerpání příspěvků na stravování dětí  a  žádost  o příspěvek

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo